Model ZB VSD prináša čističke odpadových vôd zvýšenie efektívnosti o 40 %

Odpadová voda z priemyselného parku Leverkusen Chempark a domácností z okolia je biologicky rozložiteľná – ale potrebuje nepretržitý prísun stlačeného vzduchu. Tento proces zabezpečuje spoločnosť Currenta a od roku 2007 sa prevzdušňovanie otvorenej nádrže vykonáva pomocou odstredivých dúchadiel na vzduch od spoločnosti Atlas Copco, ktoré nahradili klasické povrchové prevzdušňovače.

Odstredivé dúchadlá vzduchu s ovládanými otáčkami fungujú bez prestávky

Norbert Meier-Külschbach, ktorý je zodpovedný za prevádzku závodu, vysvetľuje:

„Baktérie dokážu zostať bez kyslíka aktívne len niekoľko hodín. Takže neustály prísun je kľúčovo dôležitý.“

Preto spoločnosť Currenta podpísala zmluvu o údržbe na päť rokov so spoločnosťou Atlas Copco a nainštalovala systém na diaľkovú údržbu Air-Connect. Všetky poruchy inštalácie sú okamžité nahlasované centrále spoločnosti Atlas Copco. Tá dokáže vyhodnotiť riadiaci systém externe alebo v prípade potreby vyšle k zariadeniu technika.

Zvýšenie efektívnosti o 40 % – a vyššia odolnosť

Kompresorová miestnosť v spoločnosti Currenta

Zvýšenie efektívnosti o 40 % – a vyššia odolnosť.
Boli nainštalované štyri zariadenia ZB, pričom dva alebo tri pracujú bez prestávky – v závislosti od stupňa kontaminácie odpadovej vody – a štvrté slúži ako núdzová záloha. „Pracujeme 365 dní v roku a 24 hodín denne.“

Tieto turbodúchadlá sú bezolejové jednostupňové zariadenia
ZB 160 VSD s ovládaním otáčok, ktoré reguluje na optimalizáciu spotreby energie
riadiaca jednotka vyššej úrovne ES 130T. Túto samostatnú jednotku možno doinštalovať aj
do existujúcich systémov. Motory využívajú bezkontaktný
elektromagnetický ložiskový systém, ktorý minimalizuje nároky na údržbu.

Obežné koleso je tiež nainštalované na samotnom hriadeli motora, čím sa úplne eliminuje potreba prevodov a zabezpečí sa vynikajúca účinnosť. Toto riešenie navyše nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie, takže sa do dúchadla nemôže dostať žiadny olej. V porovnaní s bežnými rotačnými Rootsovými dúchadlami dosahuje tento nový typ pohonu potenciálne až 30 – 40 % energetické úspory, ktoré môžu byť v individuálnych prípadoch dokonca oveľa vyššie.

Ako povedal Meier-Külschbach, spoločnosť Currenta potrebuje turbínovú
technológiu aj preto, lebo bežné rotačné Rootsove dúchadlá dokážu poskytnúť len 1 bar
pretlaku. V čističke odpadových vôd si hĺbka vody
a špeciálny systém membránových potrubí na dne nádrže vyžadujú
výrazne vyšší tlak.

“ Kompaktný dizajn týchto zariadení bol pre nás dôležitý, najmä berúc do úvahy konštrukčné podmienky v Uerdingene, kde sme chceli používať nové kompresory, pričom sme chceli, aby zariadenia pre oba závody zabezpečil jeden dodávateľ. ”

Norbert Meier-Külschbach , zodpovedný za prevádzku čističky odpadových vôd pre priemyselný park Leverkusen Chempark

bezolejový Clean water. Swedish reliability Trieda 0 Úprava odpadových vôd Odstredivé Vzduch bez obsahu oleja Dúchadlá