Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Ako funguje VSD

Zistite, ako vzduchový kompresor VSD šetrí energiu a znižuje náklady tým, že prispôsobuje prietok stlačeného vzduchu podľa potreby

Vo väčšine priemyselných operácií dopyt po stlačenom vzduchu kolíše. Vzduchový kompresor Atlas Copco s pohonom s premenlivými otáčkami (VSD) automaticky upravuje prevádzkové otáčky kompresora tak, aby sa prispôsobila produkcia vzduchu podľa dopytu v reálnom čase, čím dochádza k úspore značného množstva energie. Ako to funguje?

Kompresor VSD – energia

Motor

Pohon VSD nastavuje otáčky kompresora (RPM) prostredníctvom meniča. Namiesto toho, aby všetka energia smerovala priamo do tradičného motora so striedavým prúdom, ktorý pracuje iba na plný výkon, poskytuje menič kompresoru VSD špecifické napätie potrebné na uspokojenie dopytu, čím šetrí energiu.
rotačný skrutkový

Element

Technológia VSD funguje najlepšie s rotačnými skrutkovými kompresormi. Prietok a spotreba energie rotačného skrutkového kompresora sú v podstate úmerné rýchlosti. Keď motor prispôsobuje svoju rýchlosť dopytu, rotačné skrutkové elementy sa synchronizujú tak, aby množstvo dodávaného stlačeného vzduchu zodpovedalo tomuto dopytu. (Rotačné skrutkové kompresory Atlas Copco, s pohonom VSD aj s pevnými otáčkami, sú k dispozícii vo verziách s olejovým vstrekovaním a bez oleja a v širokej škále veľkostí tak, aby vyhovovali prakticky akejkoľvek aplikácii.)
elektronikon touch

Mozog

Otáčky motora kompresora s technológiou VSD ovláda frekvenčný menič a zabudovaná riadiaca jednotka s názvom Elektronikon®. Snímače nepretržite merajú tlak v systéme a systém upravuje otáčky motora podľa skutočných požiadaviek na objem dodávaného vzduchu.

Kedy má použitie kompresora VSD význam

V prevádzkach, kde požiadavky na stlačený vzduch kolíšu, vzduchový kompresor VSD automaticky upravuje otáčky motora tak, aby zodpovedali požiadavkám na vzduch, a prináša tak významné úspory energie. Tradičný vzduchový kompresor s pevnými otáčkami môže naopak pracovať iba na plný výkon. Ak sa pri pneumatických procesoch vyžaduje menší ako plný prietok vzduchu, spotrebuje sa zbytočne veľa energie.

Kedy nemá použitie kompresora VSD význam

Kompresor VSD nie je navrhnutý na nepretržitú prevádzku pri plnej rýchlosti. Straty pri spínaní meniča majú za následok nižšiu energetickú účinnosť pri plných otáčkach ako v prípade inak rovnakého kompresora s pevnými otáčkami.

Dáva vám kompresor VSD zmysel?

Profesionálny audit vzduchového systému je najlepším spôsobom, ako určiť najvhodnejší kompresor a ovládacie prvky pre vašu špecifickú aplikáciu. Tieto audity ponúkajú spoločností, vrátane spoločnosti Atlas Copco, ktoré sa špecializujú na implementáciu zariadení so stlačeným vzduchom.

Porovnanie 2 strojov s premenlivými otáčkami

  • Porovnávanie FAD a VSD nedáva príliš veľký zmysel. Je to otázka rýchlosti. Väčšiu časť porovnania je možné vykonať na grafe špecifickej spotreby energie vo funkcii FAD. Je možné, že jednotka s najnižšou spotrebou energie závisí od profilu zákazníka.
    • Jednotka č. 1: väčšina spotreby vzduchu >150 l/s
    • Jednotka č. 2: väčšina spotreby vzduchu <150 l/s
  • V prípade, že sa spotrebiteľský profil veľmi líši, sú dôležité aj straty cyklu (a výkon pri odľahčení v prípade odľahčovacieho cyklu). Na zníženie množstva strát cyklu môže byť dôležitý väčší pomer zníženia výkonu.

V tomto videu sa dozviete viac o technológii VSD. Pozrite si ho

Požiadajte odborníka na vzduchové systémy o najlepšie riešenie pre energeticky efektívnu výrobu stlačeného vzduchu.