Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

VSD v porovnaní s pevnými otáčkami

Stlačený vzduch môže mať na svedomí viac než 40 % z celkového účtu za elektrinu. Pozrite si porovnanie našej technológie VSD a pevných otáčok

Pohon s premenlivými otáčkami vs. pohon s pevnými otáčkami

Ako už názov napovedá, vzduchový kompresor s pevnými otáčkami pracuje stále s rovnakými otáčkami. Konštrukčne vždy čerpá také množstvo energie, ktoré je potrebné na splnenie maximálneho dopytu po stlačenom vzduchu, aj keď je tento dopyt menší ako maximálny. Pretože sa rýchlosť motora nemôže meniť, pri každej zmene dopytu po vzduchu sa prívodný ventil vzduchu nastaví tak, aby umožňoval vytekanie väčšieho alebo menšieho množstva vzduchu.

Naproti tomu vzduchový kompresor s pohonom s premenlivými otáčkami (VSD) môže pracovať v ľubovoľnom bode medzi minimálnou a maximálnou rýchlosťou a automaticky nastavuje rýchlosť tak, aby výroba stlačeného vzduchu zodpovedala dopytu v reálnom čase. Keď sa dopyt zvýši, motor sa zrýchli. Keď dopyt klesne, motor sa spomalí. Táto schopnosť šetrí energiu, pretože kompresor nemusí vždy, keď je zapnutý, ísť naplno. Na VSD môžete nahliadať ako na plynový pedál v automobile, ktorý vám umožňuje meniť rýchlosť vozidla podľa stavu vozovky, úrovne premávky a toho, či sa ponáhľate!

Výhody VSD

GA VSD+
Spoločnosť Atlas Copco ponúka kompresory VSD aj tie s pevnými otáčkami, pretože každý typ ponúka výhody za konkrétnych okolností. Napríklad kompresor s pevnými otáčkami je správnou voľbou, keď je dopyt po vzduchu v podstate konštantný. Továreň, ktorá pracuje nepretržite s automatizovaným zariadením, ktoré spotrebúva stlačený vzduch predvídateľnou a rovnomernou rýchlosťou, je vyhovujúcou aplikáciou pre kompresor s pevnými otáčkami.Kompresor VSD je inteligentnou voľbou, keď sa dopyt po vzduchu líši podľa procesu, času v priebehu dňa, zmeny alebo ročného obdobia. Pri kolísaní dopytu je kompresor VSD, ktorý mení svoje otáčky, oveľa energeticky účinnejší ako kompresor s pevnými otáčkami, ktorý môže bežať iba na plný výkon.Zatiaľ čo kompresory VSD stoja primárne viac, vyššie investície do nich sa vrátia prostredníctvom úspor energie. Čím väčšie sú rozdiely v dopyte, tým väčšie sú potenciálne úspory.Kompresor VSD môže pracovať v oveľa užšom tlakovom pásme, ako je možné dosiahnuť kompresorom s pevnými otáčkami. Kompresor VSD môže pracovať pri nižších tlakoch dodávky a stále udržiavať požadovaný minimálny prevádzkový tlak vzduchového systému. VSD tiež dodáva stabilnejší výstupný tlak pre všetky aplikácie stlačeného vzduchu vo vašom zariadení.Čistý tlak v kompresore VSD je možné nastaviť nižší ako odľahčený tlak v kompresore s pevnými otáčkami. Bez pretlaku vedie každý 1 bar k 7-percentnej úspore energie.

Technológia VSD

odkiaľ pochádza úspora energie?

VSD v porovnaní s pevnými otáčkami
Príklad, kde má technológia VSD význam
Príklad, kde má technológia VSD význam
  • Dopyt medzi jednotlivými pracovnými úkonmi výrazne kolíše.
  • Požiadavky sa líšia v závislosti od zmeny, cez víkendy alebo sezónne
  • Výrobné procesy si vyžadujú prísnu toleranciu prevádzkového tlaku
 
  • Dopyt medzi jednotlivými pracovnými úkonmi výrazne kolíše.
  • Požiadavky sa líšia v závislosti od zmeny, cez víkendy alebo sezónne
  • Výrobné procesy si vyžadujú prísnu toleranciu prevádzkového tlaku
Príklad, kde majú význam kompresory s pevnými otáčkami
Príklad, kde majú význam kompresory s pevnými otáčkami
  • Dopyt po stlačenom vzduchu kolíše iba málo
  • Berie sa do úvahy výška počiatočných nákladov

 
  • Dopyt po stlačenom vzduchu kolíše iba málo
  • Berie sa do úvahy výška počiatočných nákladov

Súčasné použitie kompresora VSD a kompresora s pevnými otáčkami

Najefektívnejším riešením stlačeného vzduchu je niekedy kombinácia jedného alebo viacerých kompresorov s pevnými otáčkami na zaistenie základného zaťaženia s jedným kompresorom VSD, ktorý tlak „upravuje“ tak, aby vyhovoval zmenám v dopyte. Systém s viacerými menšími kompresormi namiesto jedného veľkého tiež poskytuje záložné riešenie, ktoré vám umožní udržiavať časť vášho zariadenia v prevádzke, keď je kompresor offline kvôli servisu alebo oprave. 

Energetické stimuly

AC VSD campaign web banner - Red background
Pohon s premenlivými otáčkami znižuje celkové zaťaženie rozvodnej siete a minimalizuje náhle skoky v dopyte, ktoré môžu preťažiť rozvodnú sieť a spôsobiť výpadky. V dôsledku toho môžu vlády a energetické spoločnosti poskytnúť výrobcom stimuly na prechod na energeticky úsporné systémy, ako je vzduchový kompresor VSD. Tieto stimuly môžu významne kompenzovať náklady na modernizáciu novej kompresorovej stanice a urýchliť obdobie návratnosti.

Optimálny návrh systému stlačeného vzduchu bude odrážať špecifické potreby vašich procesov, vášho zariadenia a vášho prístupu ku kapitálovým projektom. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môže pohon s premenlivými otáčkami vyhovieť vašim potrebám, obráťte sa na odborníka na vzduchové systémy.

VSD pohon s premenlivými otáčkami Priemyselné vzduchové kompresory Pevné otáčky

VSD v porovnaní s pevnými otáčkami

explainer icon