Zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti kompresorov vo vašej elektrárni

Stlačený vzduch a plyn predstavuje základný prvok prevádzky na výrobu elektrickej energie. Nedostatočné a nestabilné dodávky preto môžu vašu elektráreň odstaviť, a tak spôsobiť obrovské náklady a straty príjmov. Naše bezolejové odstredivé vzduchové kompresory, rovnako ako bezolejové odstredivé plynové kompresory však ponúkajú dokonalú spoľahlivosť a majú tie najmenšie nároky na údržbu, vďaka čomu zabezpečujú prevádzkyschopnosť vašej prevádzky.

Čerpáme zo širokej celosvetovej základne inštalovaných kompresorov

V odvetví výroby elektrickej energie spolupracujte s tým najskúsenejším partnerom v oblasti kompresorov. Pri práci na budovaní celosvetovej základne s viac než 7000 inštalovanými bezolejovými kompresormi a s kompresormi s olejovým vstrekovaním a s vyše 400 odstredivými plynovými kompresormi sme získali rozsiahle skúsenosti a referencie.

Využívanie rozsiahlych skúseností v oblasti výroby elektrickej energie

Naše skúsenosti v oblasti výroby elektrickej energie nie sú len rozsiahle, ale aj rozmanité. Dokonale poznáme tradičné elektrárne – bez ohľadu na to, či ide o uhoľné, plynové, jadrové alebo vodné elektrárne –, rovnako ako novšiu generáciu geotermálnych a solárnych elektrární s koncentráciou slnečného žiarenia. Zistite, ako nám táto rozsiahla základňa umožňuje využiť získané znalosti a informácie pri riešení vašich konkrétnych požiadaviek.

Dodávania vzduchu najvyššej kvality

Spojte sa s partnerom, ktorý vášmu závodu dodá vzduch tej najvyššej kvality. Zaistite si tak plynulú prevádzku, nástrojový vzduch v elektrárňach nesmie obsahovať olej ani vlhkosť. Vzduch s certifikáciou TUV Triedy nula z našich kompresorov a sušičov prevyšuje vaše požiadavky v oblasti kvality vzduchu.

Viac o Triede nula

Dlhá tradícia v oblasti podpory celosvetovej výroby elektrickej energie

Elektrická energia, ktorá je k dispozícii po stlačení tlačidla, je pre naše moderné životy veľmi dôležitá. Aby sme ju však pohodlne získali, vyžaduje si to zložitú a náročnú výrobu elektrickej energie, jej prenos a distribúciu. V tomto svete spoločnosť Atlas Copco už viac než sto rokov ponúka spoľahlivé riešenia s využitím vzduchových a plynových kompresorov. Zistite viac o spoľahlivosti kompresorov od spoločnosti Atlas Copco. Bez ohľadu na to, či potrebujete špecializovaný kompresor na mieru alebo nákladovo efektívny kompresor, zistíte, že ponúkame komplexné riešenia stlačeného vzduchu a plynov na každé využitie pri výrobe elektrickej energie. Zistite viac o aplikáciách, ktoré zaisťujeme:

Odstredivé plynové kompresory, sušiče, dúchadlá

Bezolejové vzduchové riešenia v oblasti výroby elektrickej energie