Naše riešenia
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Priemyselné náradie a riešenia
Priemyselné náradie a riešenia

MODERNÁ KOMPRESOROVÁ STANICA – jednoducho, rýchlo a úsporne

V utorok 4. júna sa pri príležitosti 50. výročia pôsobenia spoločnosti Atlas Copco na slovenskom trhu uskutočnil, v autentických priestoroch historickej pamiatky zo začiatku dvadsiateho storočia Elektrárne Piešťany, seminár zameraný na moderné kompresorové stanice.

Spoločnosť Atlas Copco je svetovým lídrom vo výrobe kompre- sorov, zariadení pre stavebníctvo, priemyselného náradia a montážnych systémov. Atlas Copco ponúka inovatívne produkty a služby, ktoré poskytujú spoľahlivé riešenia a zvyšujú efektivitu práce. Pri výrobe našich strojov kladieme dôraz predovšetkým na účinnosť, úsporu energie, bezpečnosť a ergonomiu. Divízia Kompresorovej techniky vyrába vysoko energeticky účinné priemyselné kompresory rôznych typov a prevedení, dúchadla, ge- nerátory dusíka a kyslíka, zariadení pre úpravu stlačeného vzduchu a systémy pre riadenie kompresorových staníc.
Seminára sa zúčastnilo takmer 60 pozvaných hostí z radov pro- jektantov a pracovníkov technic- kého rozvoja, ktorých úvodom privítal generálny riaditeľ firmy, pán Richard Jeske. V dopoludňajšom bloku prednášok predstavili odborníci firmy, z ktorých mnohí majú viac než dvadsaťročnú prax v odbore, nové výrobky a trendy v oblasti kompresorovej techniky. Hneď potom nasledoval polhodinový blok venovaný servisu a náhradným dielom. Po krátkej prestávke čakal na účastníkov filmový blok, v ktorom boli moderné kompresorové stanice prezentované netradične, formou komentovaných interaktívnych videoprojekcií. Na obrovskej LED obrazovke s rozmermi cca 6 x 4 metre boli premietané reálne projekty vyba- vené kompresorovou technikou Atlas Copco a postupne odborní- kom komentované jednotlivé etapy danej inštalácie a jej technické špecifikácie. Divák tak bol doslova vtiahnutý do deja, resp. do „kompresorovne“ samotnej.

Okolo 13. hodiny bol pre všetkých zúčastnených pripravený obed. Po ňom nasledoval posledný blok, v ktorom boli účastníci rozdelení do siedmich skupín, pričom každej skupine bol pridelený odborný moderátor z radov pracovníkov firmy, ktorý podrobne okomentoval vystavený exponát na danom stanovišti a zodpovedal prípadné dotazy. Po cca 10 minútach sa skupinky vymenili a rotovali na ďalšie stanovište, kde bol pripravený ďalší vystavený kompresor. Celkom bolo vystavených päť kompresorov rôznych výkonov a možnosti nasadenia vrátane príslušenstva.
Medzi najzaujímavejšie exponáty, ktoré boli na seminári predstavené, rozhodne patril kompresor s plynovou reguláciou výkonnostnej rady GA VSD+ s unikátnym motorom s permanentnými magnetmi a kompresor so vstrekom oleja z novej rady kompresorov Atlas Copco. Ten nám bližšie predstavil pán Jaroslav Jedlička – Business Line Manager, Division Oil-free. Podrobnejšie informácie sa dozviete v nadväzujúcej videoreportáži, ktorú môžete zhliadnuť po načítaní QR kódu Vašim mobilným zariadením.

NGP+ prémiový generátor N2 s technológiou PSA

Medzi ďalšie zaujímavé produkty, ktoré boli na seminári k videniu, patria prémiové generátory dusíka NGP+. Tie dodávajú dusík s vyso- kou energetickou účinnosťou. Uhlíkové molekulárne sitá zaručujú prémiový dusík s najvyššou úrovňou čistoty. Prečo kupovať N2, keď môžete vyrábať vlastné? Generátor NGP+ je štandardne dodáváný s funkciou automatickej kontroly čistoty dusíka. Dusík s čistotou nižšou než nastavená prahová hodnota je dočistený. Nevyhovujúci dusík sa tak nikdy nedostane do Vášho zariadenia. Stav privádzaného vzduchu je nepretržite monitorovaný. Vzduch, ktorý neodpovedá požadovaným parametrom je odlúčený. Tým je zaistená ochrana Vášho zariadenia proti poškodeniu.

Systém SMARTLINK posky- tuje prehľad o prevádzke Vášho zariadenia a generuje informácie o všetkých prevádzkových stavoch stroja. Generátor dusíka NGP+ znižu- je v porovnaní s ostatnými generátormi dusíka prevádzkové náklady až o 50 %. Pomer vzduch/dusík 1,8 (pri 95 %) až 5,5 (pri 99,999 %) generujú prémiový N2. Systémy NGP+ sú k dispozícii nepretržite. Nie je potrebné si robiť starosti s prerušením výroby v dôsledku nedostatečnej dodávky N2. Generátor NGP+ je po pripo- jení ku zdroju suchého stlačeného vzduchu pripravený k prevázke

Riadiaci systém kompresorových staníc Optimizer 4.0.

Užšie tlakové pásmo vedie ku stabilizácii systému a nižším nákladom na energiu. Centrálna riadiaca jednotka ES pomohla znížiť tlakové pásmo o viac než 1 bar (14,5 psi): 7 % úspora nákladov na energii. Táto jednotka zaisťuje jedno centrálne riadiace miesto pre celý rozvod stlačeného vzduchu a zabezpečuje, aby všetky kompresory podávali optimálny výkon pre daný proces. Optimizer 4.0 zvolí najvhodnejšiu kombináciu strojov pre dosiahnutie požadovaného výstupu vzduchu. Využite výhody efektívneho ovládánia kompresorovne a optimalizujte spotrebu energie. Na úplný záver seminára boli vylosovaní šťastlivci, ktorí zo seminára neodišli naprázdno, ale s hodnotnými cenami z proveniencie firmy Atlas Copco.

Piestany8