Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Spoločnosť Schwarzwald-Sprudel si vybrala bezolejový systém a úsporu energie

Spoločnosť Schwarzwald-Sprudel so sídlom v nemeckom Wildbergu vyrába a používa stlačený vzduch obzvlášť účinným spôsobom vďaka kompaktnému kompresoru a posilňovaču v kombinácii s energeticky úspornou verziou VSD dodanými spoločnosťou Atlas Copco. Závod v súčasnosti zamestnáva 60 ľudí na dvoch plniacich linkách na fľaše, ktorí každý rok naplnia približne 160 miliónov fliaš – s objemom 0,5, 0,75 a 1,5 l. Predlisky vyrobené z polyetyléntereftalátu, ktorý je známy ako PET, sa vyfukujú do fliaš metódou vyfukovania do formy, ktorá si vyžaduje veľké množstvo stlačeného vzduchu a vysokú úroveň tlaku.

Trieda 0 Odvetvie PET Bezolejové kompresory

Garantovaný bezolejový stlačený vzduch

Pet bottling line at Schwarzwaldsprudel, Wildberg, Germany?

PET linka v spoločnosti Schwarzwald Sprudel

Dodávanie stlačeného vzduchu v spoločnosti Schwarzwald-Sprudel v nemeckom Wildbergu je založené na 3 skrutkových kompresoroch ZR, z ktorých dva sú vybavené reguláciou otáčok (VSD – pohon s premenlivými otáčkami), ako aj dvomi posilňovačmi s reguláciou otáčok. Tieto komponenty dodávajú stlačený vzduch dvom plniacim linkám na fľaše. Veľkosť systému dokumentuje skutočnosť, že inštalovaný výkon je skoro 1000 kW – dokonca aj keď všetky stroje nepracujú naraz.
Stlačený vzduch pre proces vyfukovania do formy sa pred kompresiou jedného z posilňovačov na 29 bar najprv stlačí skrutkovým kompresorom asi na 8,5 bar.
Všetky komponenty používané na výrobu stlačeného vzduchu pracujú úplne bez oleja – napríklad posilňovací piestový kompresor typu DN 160 a skrutkové kompresory ZR dodávajú bezolejový vzduch podľa normy ISO 8573-1, trieda 0 (2010).

Udržateľné energetické hospodárstvo s rekuperáciou tepla

Bernhard Griesau, manažér závodu v spoločnosti Schwarzwaldsprudel, Nemecko

Nastavili sme systém tak, že šesť mesiacov v roku počas zimy primárne pracuje nové zariadenie ZR 250 VSD-FF s rekuperáciou tepla – čím sme schopní znova použiť toľko tepla, koľko sa len dá, na úlohy ohrievania.

Bernhard Griesau , Manažér závodu

Systém ES 130 šetriaci energiu riadi riadi celý systém stlačeného vzduchu takým spôsobom, aby kompresory pracovali na úrovni čo najbližšej k optimálnym prevádzkovým hodnotám, hlavne kompresory s reguláciou otáčok. Okrem skratky VSD označujúcej reguláciu otáčok sa v názve kompresora nachádza aj skratka FF (Full Feature), ktorá označuje rad strojov z továrne, ktoré obsahujú všetky kľúčové komponenty na úpravu stlačeného vzduchu až po rekuperáciu tepla, to znamená, že pripojenie už nemôže byť jednoduchšie.

Rekuperácia tepla v udržateľnom energetickom hospodárstve

Inštalácia kompresora v spoločnosti Schwarzwaldsprudel

Inštalácia kompresora v spoločnosti Schwarzwaldsprudel

Rekuperácia tepla je súčasťou stratégie udržateľného energetického hospodárstva. Hlavnou myšlienkou je premena výkonu absorbovaného kompresorom počas kompresie na teplo. Toto teplo sa môže skoro celé rekuperovať a použiť na zohrievanie vody.
"Túto metódu používame hlavne na podporu kúrenia v halách, v menšom rozsahu na zohriatie vody potrebnej na výrobu", pokračuje pán Griesau.
Pri údržbe systému výroby stlačeného vzduchu sa spoločnosť Schwarzwald-Sprudel spolieha na prémiovú dohodu o údržbe. Okrem nevyhnutných kontrol a údržby táto dohoda zahŕňa bezplatnú opravu každého poškodenia, ktoré by sa mohlo objaviť, a to až po kompletnú generálnu opravu.