Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Produkty
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Skrutkové dúchadlo ZS VSD vnáša efektivitu do čističky odpadových vôd

V priesakovej čističke odpadových vôd v centre správy odpadov v meste Münster poskytuje bezolejové skrutkové dúchadlo ZS VSD od spoločnosti Atlas Copco vzduch aeróbnym baktériám.

Dúchadlá Trieda 0 Kompresorová technika bezolejový rotačné skrutkové Inteligentné VZDUCHOVÉ riešenia Úprava odpadových vôd Kompresorová technika

Skrutkové dúchadlo ZS VSD dodáva baktériám vzduch bez obsahu oleja

Čistička odpadových vôd Münster, Nemecko
Technológia s nízkymi nárokmi na údržbu a integrovaný frekvenčný menič boli najdôležitejšie faktory pri rozhodovaní sa pre použitie energeticky efektívneho modelu ZS 55+ VSD. Tento závod upravuje priesakovú vodu z 2 centrálnych skládok odpadu, z ktorých je jedna stále využívaná, už 15 rokov. „Jedna z dvoch skládok už bola zatvorená,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ Christian Lüke. „Ale ešte dlho tu bude presakovať voda, ktorú budeme musieť upravovať v hlavnej čističke odpadových vôd pred konečným čistením.“Komunálny odpad, ktorý je tu uložený, pozostáva z desaťročí nahromadených liekov, poloprázdnych nádob s podomácky meneným olejom a zvyškov farieb napriek snahám o separáciu odpadu.„Niektoré materiály si nakoniec nájdu cestu na skládky aj napriek našim maximálnym snahám o separovanie,“ hovorí Lüke.

Vôbec nič tu nezapácha,“ hovorí návštevník pri vstupe do závodu na úpravu priesakovej vody v centre riadenia odpadov v meste Münster.

visitors of the plant

Rezervný prevádzkový tlak do 1,2 bar

Rad bezolejových skrutkových dúchadiel ZS je navrhnutý pre objemový prietok od približne 250 až po takmer 4600 m3/h a rezervný prevádzkový tlak až 1,2 bar. Integrovaná regulácia otáčok (pohon s premenlivými otáčkami, VSD) nainštalovaná v stroji v meste Münster sa automaticky prispôsobuje podľa presných aktuálnych požiadaviek na vzduch. Otáčky starších dúchadiel bolo možné regulovať len pomocou externých frekvenčných meničov. Model ZS 55+ produkuje objemový prietok až 1680 m3/h a je vhodný pre nárasty tlaku medzi 0,3 a 1,2 bar. Môžete vidieť blatistú hnedú vodu z mostov nad nádržami. Priesaková voda sa najskôr prečerpáva do sedem metrov hlbokých čeriacich nádrží. Münster používa energeticky úsporný proces predbežnej denitrifikácie, ktorý sa vykonáva v prvej pätine nádrže, kde sú anaeróbne baktérie aktívne a potrebujú kyslík. Odpadová voda preteká cez pretok do fázy na prevzdušnenú nitrifikáciu. Menovitý tlak prevzdušňovania je približne 0,86 bar. „Potrebujeme tlak 0,6 až 0,7 bar len na vykompenzovanie tlaku vodného stĺpca,“ vysvetľuje Rasch, „a ďalších 0,2 baru na nafúknutie membrán prevzdušňovacích potrubí.“ Medzičasom skrutkové dúchadlo Atlas Copco ZS VSD neustále pracuje v tomto systéme: jedno z dvoch rotačných Rootsovych dúchadiel sa zapne, ak sa vyžaduje veľký objem vzduchu. Tretie dúchadlo sa používa ako rezerva a používa sa striedavo s druhým starším zariadením.

Výhody pohonu s premenlivými otáčkami

Lüke Müster

Priamy pohon a integrovaný frekvenčný menič boli najdôležitejšie faktory pri rozhodovaní, povedal Christian Lüke o rozhodnutí zakúpiť si model, ZS 55+ VSD, keď sa na jednom z troch starých rotačných piestových dúchadiel vyskytla porucha motora nákladná na opravu.

Christian Lüke , hlavný manažér čističky odpadových vôd v nemeckom meste Münster

„Tieto staršie stroje vyžadujú viac údržby kvôli prevodovému remeňu medzi motorom a prevodovkou. V skrutkovom dúchadle Atlas Copco predstavujú motor a element kompresora jednu jednotku, hovorí Lüke. Motor s premenlivými otáčkami a skrutkový element sú pomocou príruby nainštalované priamo na kryte prevodovky. „Baktérie prežijú bez prevzdušňovania maximálne pol dňa,“ zdôraznil technik, „takže musíme zaistiť absolútne spoľahlivú prevádzku dúchadla.“ Nový kompresor spĺňa túto požiadavku a zabezpečuje neprerušený prísun bezolejového stlačeného vzduchu.