Atlas Copco Slovakia - Kompresory
Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Technique
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Vákuové čerpadlá s olejovým tesnením
Vŕtačky
Produkty a riešenia
Systémy ukladania energie
Výroba elektrickej energie

Optimalizujte svoj systém stlačeného vzduchu

Šetrite energiu a znižujte emisie CO2 automatizáciou riadenia vášho zariadenia

Kontaktujte nás

Vyťažte zo svojho systému so stlačeným vzduchom maximum

Plytváte energiou pretože nemáte vyladený váš systém vzduchu? Náš centrálny regulátor zorganizuje váš systém stlačeného vzduchu, aby sa dosiahla optimálna účinnosť a ušetrila energia.

Loading...

Usporte energiu

Hlavné regulátory šetria energiu tak, že vaše kompresory spolu pracujú efektívne a zaisťujú stabilný tlak. Regulovať možno všetky typy a značky zariadení: tie s pevnými otáčkami, ako aj jednotky VSD, odstredivé kompresory a dúchadlá.

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

S našimi hlavnými regulátormi bude záťaž rovnomerne rozložená medzi vaše zariadenia, čím sa vyrovnáva ich opotrebenie. Okrem toho majú kompresory a dúchadlá pracujúce s naším hlavným regulátorom menej cyklov zaťaženia/odľahčenia a operujú pri najnižšom možnom tlaku/prietoku, aby sa predĺžila životnosť vašich zariadení.

Ostaňte pripojení

Riadenie zariadení vždy zahŕňa vzdialené monitorovanie, takže zariadenia by mali byť schopné odosielať informácie, ktoré je možné analyzovať a použiť na zlepšenie procesov. To je možné len vtedy, ak sú vaše stroje pripojené: naše hlavné regulátory zabezpečujú maximálnu konektivitu prostredníctvom lokálnej siete (LAN) alebo prostredníctvom cloudového monitorovacieho systému.

Čo ak využívam viacero kompresorov bez centrálneho regulátora?

Bez našich centrálnych regulátorov sa musí vstupný/výstupný tlak každého kompresora nastaviť tak, aby reagoval na zmeny potrebného objemu vzduchu. Ak tlak v systéme klesne, ďalší kompresor sa prepne na zaťažený chod. Sekvencia však ostane rovnaká, čo vedie k vyššiemu tlaku, ako je potrebné (čím vyšší je tlak, tým vyššie sú náklady na energiu). Okrem toho sa plne nevyužívajú výhody jednotiek VSD či odstredivých zariadení.

A čo čas zaťaženia kompresorov?

Naše centrálne regulátory dokážu zabrániť nerovnomernému zaťaženiu kompresorov tak, že vyrovnávajú prevádzkový čas viacerých zariadení, aby bolo plánovanie servisu efektívnejšie a znížili sa náklady. Jednotky VSD i odstredivé jednotky budú navyše vždy, keď je to možné, pracovať v optimálnom bode.

Nechajte hlavné regulátory, aby optimalizovali váš systém so stlačeným vzduchom

Všetko je to o efektívnosti, spoľahlivosti a pripojiteľnosti. Naše zariadenia dokážu:

  • Optimalizovať činnosť systému so stlačeným vzduchom a dúchadla v súlade s normou ISO50001, pričom sú splnené požadované hodnoty tlaku a prietoku.
  • Maximalizovať úspory energie a udržiavať vybavenie v dobrom stave údržby.
  • Monitorovať vaše vybavenie na zabezpečenie proaktívneho prístupu k údržbe, vizualizácie údajov v reálnom čase a ukazovateľov KPI účtovníctva týkajúcich sa úspory energie.

Naše hlavné regulátory

  • Optimizer 4.0: získajte najlepší energetický výkon kompresorov, minimalizujte emisie CO2 a využívajte výhody maximálnej miestnej a online pripojiteľnosti. Pripravený pre koncepciu Priemyslu 4.0 a navrhnutý pre inteligentné továrne.
  • Equalizer 4.0: znížte spotrebu energie znížením tlakového pásma, vyrovnajte prevádzkové hodiny a zabezpečte monitorovanie svojich kompresorov.

Kontaktujte zástupcu spoločnosti Atlas Copco ešte dnes a dozviete sa viac.

Optimizer/Equalizer Product Image

Príbehy zákazníkov

Optimalizujte svoj systém stlačeného vzduchu

contact icon