Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Saker du bör tänka på när du stoppar och startar kompressorer, torkar och gasgeneratorer

Kontaka oss för mer information

Avstängning av kompressorer och annan tryckluftsutrustning under en längre period

Behöver du göra ett tillfälligt uppehåll i produktionen? När du stänger av kompressorer och annan tryckluftsutrustning bör du följa vissa råd och riktlinjer. 

Låt en av våra servicetekniker hjälpa dig att stoppa och starta din kompressorer, tork eller gasgenerator

Om kompressorer, torkar och gasgeneratorer ska stoppas under en längre tid bör följande regler tillämpas:

  • Allmänna rekommendationer: om produktionen stoppas helt ska kompressorn stoppas manuellt, även om den är integrerad i en central styrenhet. Om detta inte görs kommer maskinen att lasta på för att kompensera för större eller mindre läckage i tryckluftsnätverket. Detta driver upp energikostnaderna och kan även skada maskinen. 
  • VSD-kompressorer: Utför ett programstopp, men låt strömmen vara påslagen så att kondensatorn är laddad och reda för en snabb omstart. 
  • Vattenkylda kompressorer: För att förhindra att kondensat bildas inuti kompressorelementet måste vattentillförseln strypas efter ett stopp. Alla luftkylningssystem måste vara avstängda. 
  • Atlas Copco kompressorer av Z-typ: För att undvika att stegen och lagren tar skada under ett längre stopp måste drivaxeln roteras för hand en gång i veckan (3 fullständiga varv). Om det är en maskin med variabelt varvtal måste strömmen slås på efteråt. Detta för att skydda växelriktarens kondensatorer. 
  • Atlas Copco turbokompressorer (ZH-kompressorer): Utför ett programstopp, men låt strömmen vara påslagen. En gång i veckan måste oljepumpen vara påslagen i 10 minuter medan kompressorn står still. Då bibehålls oljetemperaturen och varm olja cirkulerar runt lagren, vilket är viktigt under långa perioder där maskinen står still. 
  • Torkar (kyltorkar och adsorptionstorkar) och gasgeneratorer kan stoppas manuellt och tryckreduceras vid behov. När du tryckreducerar en gasgenerator bör du övervaka syrehalten i rummet.

Återstart av kompressorer och tryckluftsutrustning som varit avstängda under en längre period

Innan utrustningen tas i bruk måste en visuell inspektion göras. 

Stoppa och starta kompressorer, torkar och gasgeneratorer på rätt sätt
Stäng först av strömmen till kompressorn. Ta sedan bort drivaxelns kopplingsskydd och vrid på drevet för att kontrollera att kompressor kan rotera utan hinder. Om kompressorn kan rotera utan problem kan kopplingsskyddet återmonteras och därefter kan strömmen sättas på. Om kompressorn är vattenkyld ska kylvattnet slås på. Öppna utloppsventilen sakta för att jämna ut trycket mellan kompressorn och luftnätet. Starta kompressorn. Om kompressorn ska ingå i ett centralt styrsystem, säkerställ att den är integrerad i styrningens program efter återstarten.

Torkar och gasgeneratorer ska aldrig startas upp mot ett tomt tryckluftsnät. När kompressorn startas ska ventilen före torken eller gasgeneratorn stängas medan systemet trycksätts. Öppna sedan sakta ventilen för att släppa igenom den trycksatta luften. På så vis skyddas utrustningen mot höga lufthastigheter som kan skada torkmaterialet.

Kontakta oss för mer information eller om du behöver hjälp att stoppa och återstarta din utrustning. Våra servicetekniker kan hjälpa dig över telefon eller på plats för att säkerställa att din utrustning bibehåller sin prestanda även under ett längre avbrott.