Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Saker du bör tänka på när du stoppar och startar kompressorer, torkar och gasgeneratorer

Kontakta oss för mer information eller om du behöver hjälp att stoppa och återstarta din utrustning. Våra servicetekniker kan hjälpa dig över telefon eller på plats för att säkerställa att din utrustning bibehåller sin prestanda även under ett längre avbrott.

Avstängning av kompressorer och annan tryckluftsutrustning under en längre period

Många företag upplever att perioder med en ökad produktion följs av perioder med en lägre eller till och med stoppad produktion. Det är helt enkelt en naturlig del av en affärscykel. Att förstå hur dessa skift påverkar tryckluftsinstallationen (som många gånger är en mycket viktig del av produktionen) är nyckeln till att säkerställa att kompressorer och annan tryckluftsutrustning bibehåller sin prestanda över tid. I den här artikeln har vi samlat ett antal riktlinjer som du bör följa för att säkerställa att tryckluftssystemet i din anläggning fungerar optimalt, oavsett hur produktionstakten ändras. 

Hur du bör du agera då produktionstakten i din verksamhet ökar

Ökar efterfrågan på dina produkter? Glöm inte att inkludera din tryckluftsanläggning i planeringen och förberedelsen inför detta. Dina kompressorer driver delar av (eller kanske till och med hela) din produktion och att förbereda utrustningen för ett ökat uttag är ett mycket viktigt steg i accelerationen av produktionen.

  • Glöm inte bort kompressorn. En av de viktigaste aspekterna av en tempoväxling i produktionen är ditt tryckluftssystem. Utan tryckluft blir produktionen försenad eller uteblir helt. Har kompressorerna den kapacitet som krävs för att utöka produktionen och är de i form för att klara de krav som en ökad produktion medför? Genom att ta ställning till dessa frågor och genom att ha kompressorlösningen i åtanke vid planeringen av en produktionsökning kommer att minska de problem som kan uppkomma på vägen.

  • Håll jämna steg med efterfrågan på tryckluft. Köper du en ytterligare en kompressor att hålla jämna steg med en ökad efterfrågan? Du kan spara pengar och minska riskerna i produktionen genom att köpa en ny större kompressor. Ny teknologi är mer energieffektiv och i regel billigare att serva. Och om du behåller den gamla kompressorn som redundans har du en snabb och enkel lösning om den primära kompressorn skulle krångla.

  • Tänk på att mer tryckluft genererar med fukt. Är systemet uppbyggt för att hantera den extra fukt som en ökning i produktionen medför? Fukt kan vara skadlig för både tryckluftsinstallationen i sig och också för maskiner och verktyg som är kopplade till systemet. Även slutprodukten kan påverkas negativt av ökade vattenutfällningar i systemet. Innan uttaget av tryckluft ökar är det därför viktigt att bedöma om systemets efterkylare och torkar är dimensionerade och i skick för att hantera en ökad mängd fukt i systemet.

  • Är luftebehållaren tillräckligt stor? En luftbehållare (eller tank) kan jämna ut efterfrågetoppar i systemet genom att lagra tryckluft. Den gör också att varvtalsstyrda kompressorer får en jämnare drift. Då produktionen ökar är det en fördel om storleken på tanken utvärderas för att säkerställa att lagringskapaciteten i systemet är så stort att driften blir jämn och fin.

De senaste decennierna har enorma framsteg gjorts inom området för kompressorteknologi och dagens kompressorer kan hjälpa dig att sänka både kostnaderna för energi och ditt klimatavtryck (i form av en minskade koldioxidutsläpp). Att känna till senaste funktionerna och fördelarna med de senaste modellerna av kompressorer och torkar är mycket viktigt – särskilt då utrustningen är mer än 10 år gammal. 

Hur du bör agera då produktionen stoppas under en viss tid

Behöver du stoppa din produktion under en viss tid? Kompressorn måste då stängas av manuellt, även då den är kopplad till en central styrenhet. Om kompressorn inte stängs av kan det bli så att maskinen körs med viss kapacitet för att kompensera för små (eller för den delen stora) läckor i ditt tryckluftssystem.

  • VSD-kompressorer:. Utför ett programstopp, men låt strömmen vara påslagen så att kondensatorn är laddad och reda för en snabb omstart.
  • Vattenkylda kompressorer:. För att förhindra att kondensat bildas inuti kompressorelementet måste vattentillförseln strypas efter ett stopp. Alla luftkylningssystem måste vara avstängda.
  • Atlas Copco kompressorer av Z-typ: För att undvika att stegen och lagren tar skada under ett längre stopp måste drivaxeln roteras för hand en gång i veckan (3 fullständiga varv). Om det är en maskin med variabelt varvtal (VSD) måste strömmen slås på efteråt. Detta för att skydda växelriktarens kondensatorer.
  • Atlas Copco turbokompressorer (ZH-kompressorer): Utför ett programstopp, men låt strömmen vara påslagen. En gång i veckan måste oljepumpen vara påslagen i 10 minuter medan kompressorn står still. Då bibehålls oljetemperaturen och varm olja cirkulerar runt lagren, vilket är viktigt under långa perioder där maskinen står still.
  • Torkar (kyltorkar och adsorptionstorkar) och gasgeneratorer:  Dessa kan stoppas manuellt och tryckreduceras vid behov. När en gasgenerator tryckreduceras bör syrehalten i rummet övervakas!

Hur du bör agera då produktionen ska återupptas efter ett längre stopp?

Stoppa och starta kompressorer, torkar och gasgeneratorer på rätt sätt
Innan utrustningen tas i bruk måste en visuell inspektion göras. Stäng då först av strömmen till kompressorn. Ta därefter bort drivaxelns kopplingsskydd och vrid på drevet för att kontrollera att kompressor kan rotera utan hinder. Om kompressorn kan rotera utan problem kan kopplingsskyddet återmonteras och därefter kan strömmen sättas på. Är kompressorn vattenkyld ska kylvattnet kopplas in. Torkar och gasgeneratorer ska aldrig startas upp mot ett tomt tryckluftsnät. När kompressorn startas ska ventilen före torken eller gasgeneratorn stängas medan systemet trycksätts. Öppna sedan sakta ventilen för att släppa igenom den trycksatta luften. På så vis skyddas utrustningen mot höga lufthastigheter som kan skada torkmaterialet.

Saker du bör tänka på när du stoppar och startar kompressorer, torkar och gasgeneratorer

explainer icon