Hur en kvävgasgenerator används i livsmedelsindustrin - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur en kvävgasgenerator används i livsmedelsindustrin

Företag som genererar sin egen kvävgas med hjälp av en kvävgasgenerator förbättrar flexibiliteten i produktionen genom att säkerställa att de har det kväve de behöver, med den renhetsgrad de behöver, vid den tidpunkt de behöver det.

Kontakta oss om du vill veta mer

10 dec 2020

Hur en kvävgasgenerator används i livsmedelsindustrin

Uppskattad genomläsningstid: 5 minuter

Kväve i livsmedelsförpackningar

Bild som visar en person som står i fabriksmiljö
Kvävgas är en färglös och luktfri ädelgas. Den används ofta som konserveringsmedel i livsmedelsförpackningar eftersom den kan ersätta syre, det ämne i luften som är huvudorsaken till att maten blir dålig. Syre reagerar med exempelvis fett och socker och startar en naturlig nedbrytningsprocess (oxidering) som skapar obehaglig lukt och förstör livsmedlet. Du har kanske noterat att ett äpple blir brunt när du har bitit av en tugga. Det är oxideringen som startat. Genom att ersätta syret i förpackningen med kväve går det att förhindra oxidering. Kväve bevarar färskheten, bibehåller näringsämnen och förhindrar tillväxt av aeroba mikroorganismer. Kväve gör bland annat stor nytta i förpackningar med kött, fisk, nötter, kaffe, grönsaker och färdigmat.

Andra användningsområden för kväve vid livsmedelsberedning

Har du någonsin tänkt på att en påse med potatischips verkar innehålla en viss del luft? Det är inte luft. Det är kvävgas. Under förpackningsprocessen trycker kvävgasen ut syret ur påsarna och förlänger på så vis produktens hållbarhet. Kvävgasen fyller också ut påsen och skapar en ”kudde” som skyddar chipsens form och kvalitet. Exempel på andra applikationer där kväve används inom livsmedelsindustrin är buteljering, som inert gas för skydd mot snabb och långsam oxidation i olika processer, för att förhindra tillväxt av skadedjur samt för desinficering.

Kväve inom dryckesin

Bild som visar applicering av trycklufts- och kvävgaslösningar i ett bryggeri
Inom vintillverkningsindustrin möjliggör kväve en längre lagringstid samtidigt som det bevarar vinets surhetsgrad, färg, aromer och naturliga smak. Eftersom kväve är praktiskt taget olösligt i vatten är det idealiskt för att hantera vin. För maximal hygien tvättas och torkas vinflaskorna med kvävgas före fyllning.Torkningen går snabbare än med vanlig luft eftersom en kvävgasgenerator producerar mycket torr gas. Efter påfyllning och innan korken sätts i så fylls flaskan med kvävgas så att det inte ska finnas någon luft kvar i flaskans hals. Andra kvävetillämpningar inom dryckesindustrin inkluderar lakning, tappning, buteljering, burkning av öl samt rengöring av tankar och kärl.

Hur produceras kvävgas?

Luften vi andas innehåller cirka 78 % kväve. Kväve med högre renhetsgrad genereras genom att kvävemolekyler separeras från andra molekyler i ett rent och torrt tryckluftsflöde.

Med hjälp av en kvävgasgenerator kan kvävet genereras på plats

Företag som genererar sin egen kvävgas med hjälp av en kvävgasgenerator förbättrar flexibiliteten i produktionen genom att säkerställa att de har det kväve de behöver, med den renhetsgrad de behöver, vid den tidpunkt de behöver det. När kvävet genereras på plats finns det ingen anledning att oroa sig för tillgången på gas, eftersom beroendet av gasleverantören försvinner. Därigenom elimineras också kostnader kopplade till orderhantering, påfyllning och leveranser. Dessutom frigörs det utrymme som måste användas för förvaring av kvävgasflaskor (både fulla och tomma).  Fråga en expert om den bästa lösning för att generera egen kvävgas i just din applikation.

Kompressorteknik Livsmedel System för framställning av kvävgas och syrgas