Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Kolv- kontra skruvkompressor: utforska skillnaderna i luftkompressorteknik

Vad du behöver veta för att välja mellan en skruvkompressor och en kolvkompressor

Är du osäker på om en kolv- eller skruvkompressor är bäst för ditt företag? Utforska skillnaderna mellan kolv- och skruvkompressorer så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

what compressor size do I need?

När du ska välja en luftkompressor för dina industriella behov kokar valet ofta ned till två huvudtyper: skruvkompressorer och kolvkompressorer. Varje typ har olika fördelar och nackdelar, så beslutet är avgörande för optimering av prestanda, effektivitet och kostnadseffektivitet. Det är dags att gå in på detaljerna som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut för dina driftbehov.

Vad är en industriell kompressor?

En industriell kompressor ökar trycket på en gas genom att minska dess volym. Kompressorer är viktiga inom olika branscher för drift av verktyg, maskiner och processer genom att omvandla kraft till potentiell energi som lagras i tryckluft.

Fördelar och nackdelar med kolv- och skruvkompressorer:

Kolvkompressorer:

 • Fördelar: Kostnadseffektiv för småskalig användning, högre tryckförhållanden och enkel konstruktion.

 • Nackdelar: Högre underhåll på grund av fler rörliga delar, mindre effektiv för kontinuerlig användning och kan vara bullrigare.

Skruvkompressorer:

 • Fördelar: Lämpliga för kontinuerlig drift, lägre bullernivåer och högre energieffektivitet för storskaliga tillämpningar.

 • Nackdelar: Högre initial kostnad och kan kräva mer avancerat underhåll.

Viktiga faktorer när du väljer en industriell kompressor

När du väljer en industriell kompressor är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer med relevans för de viktigaste fokusområdena, det vill säga energieffektivitet, bullernivå, underhåll, redundans och pris. Atlas Copco erbjuder en rad produkter som tillgodoser dessa krav så att du kan hitta en kompressor för dina specifika behov.

Energieffektivitet

Energieffektivitet är avgörande eftersom luftkompressorer kan stå för en betydande del av industriell elförbrukning. Atlas Copcos 5-37 VSDs är den mest energieffektiva kompressorn på marknaden, vilket i genomsnitt ger en 60-procentig reducering av energiförbrukningen jämfört med traditionella modeller med fast varvtal. tack vare den inbyggda drivningen med variabelt varvtal (VSD). Den här tekniken justerar motorns varvtal enligt luftbehovet, minimerar energiförbrukningen och minskar driftkostnaderna.

För dem som ännu inte är redo att investera i VSD-teknik erbjuder Atlas Copco GA 11-30 FLX-kompressorer med två varvtal som kan spara upp till 20 procent jämfört med traditionella kompressorer med fast varvtal. GA FLX-serien har utvecklats och konstruerats för att ge dig tvåsiffriga energibesparingar som ingen traditionell kompressor med fast varvtal klarar. 

Ljudnivå

Bullernivån är viktig för att arbetsplatsen ska vara komfortabel och uppfylla hälso- och säkerhetsföreskrifter. Atlas Copcos kompressorer är konstruerade för att vara exceptionellt tysta, och vissa modeller som exempelvis VSD+-kompressorer arbetar med så lite som 62 decibel. Dessa kompressorer är lämpliga för placering i närheten av arbetsplatser eftersom de inte är störande tack vare bullerdämpande höljen och innovativa kylfläktskonstruktioner.

Underhåll

Regelbunden service och regelbundet underhåll är avgörande för kompressorns livslängd och effektivitet. Atlas Copco tillhandahåller ett rikstäckande nätverk av fabriksutbildade servicetekniker och originaldelar så att din utrustning fungerar med högsta effektivitet. Regelbunden service med OEM-delar kan förhindra stilleståndstid och bibehålla energieffektiviteten.

Pris

Även om de initiala kapitalutgifterna är en viktig faktor bör den totala ägandekostnaden övervägas – här ingår energi, underhåll och potentiella kostnader för stilleståndstid.

Atlas Copcos kompressorer är konstruerade för lägsta totala ägandekostnad, och vi erbjuder olika finansieringsalternativ för olika budgetbehov.

Skruvkompressorer är ett populärt val för kontinuerlig drift och stora luftbehov. De är kända för sin energieffektivitet, tillförlitlighet och för lägre underhållskrav än kolvkompressorer.

För kontinuerlig drift och högre luftvolymer är Atlas Copcos skruvkompressorer lämpligare. GA-serien med oljeinsprutade skruvkompressorer rekommenderas för sin tillförlitlighet och energieffektivitet. Dessa kompressorer kan arbeta vid temperaturer upp till 46 grader Celsius och bibehåller effektiviteten över tid.

Här är några specifika aspekter att tänka på när du väljer en skruvkompressor:

Energieffektivitet

Skruvkompressorer är i allmänhet mer energieffektiva än kolvkompressorer, särskilt när de är utrustade med drivning med variabelt varvtal (VSD). Drivningar med variabelt varvtal justerar motorns varvtal efter luftbehovet för mindre energiförluster.

Isentrop effektivitet är ett mått på kompressorns effektivitet. Högre procentvärden tyder på bättre prestanda. Den högsta isentropa effektiviteten för skruvkompressorer är cirka 92 procent, vilket kan ge betydande energibesparingar

Pris och total ägandekostnad (TCO)

Även om den initiala kostnaden för en skruvkompressor kan vara högre än för en kolvkompressor är den totala ägandekostnaden ofta lägre på grund av ökad effektivitet och lägre underhållskostnader. Den totala ägandekostnaden omfattar inköpspris, energiförbrukning, underhåll och eventuella kostnader för stilleståndstid.

Tillförlitlighet och hållbarhet

Skruvkompressorer är kända för sin tillförlitlighet och hållbarhet. De har färre rörliga delar, vilket betyder mindre slitage och jämnare prestanda över tid.

Den här tillförlitligheten kan vara avgörande i krävande industrimiljöer där stilleståndstid kan bli kostsamt.

Ljudnivå

Bullernivåerna är en viktig faktor på arbetsplatsen. Skruvkompressorer tenderar att arbeta tystare än kolvkompressorer och kan därför placeras närmare arbetsytor utan att orsaka betydande bullerstörningar.

Underhåll

Skruvkompressorer är enklare att underhålla tack vare deras konstruktion som har färre rörliga delar. Det kan innebära lägre underhållskostnader och mindre frekventa servicebehov. Det är dock viktigt att tänka på serviceteknikernas och reservdelarnas tillgänglighet för det valda varumärket och den valda modellen.

Skruvkompressorer är ett populärt val för kontinuerlig drift och stora luftbehov. De är kända för sin energieffektivitet, tillförlitlighet och för lägre underhållskrav än kolvkompressorer.

För kontinuerlig drift och högre luftvolymer är Atlas Copcos skruvkompressorer lämpligare. GA- och GA FLX-serien med oljeinsprutade skruvkompressorer rekommenderas för sin tillförlitlighet och energieffektivitet. Dessa kompressorer kan arbeta vid temperaturer upp till 46 grader Celsius och bibehåller effektiviteten över tid.

Här är några specifika aspekter att tänka på när du väljer en skruvkompressor:

Energieffektivitet

Skruvkompressorer är i allmänhet mer energieffektiva än kolvkompressorer, särskilt när de har drivning med variabelt varvtal (VSD). VSD-kompressorer som GA VSD, den tredje generationen av våra VSD-kompressorer, justerar motorns varvtal för att matcha luftbehovet så att mindre energi går till spillo, Men när den initiala investeringskostnaden med dessa smarta VSD-kompressorer är för hög är GA FLX-serien med kompressorer med två varvtal det perfekta energieffektiva alternativet.  

Isentrop effektivitet är ett mått på kompressorns effektivitet. Högre procentvärden tyder på bättre prestanda. Den högsta isentropa effektiviteten för skruvkompressorer är cirka 92 procent, vilket kan ge betydande energibesparingar

Pris och total ägandekostnad (TCO)

Även om den initiala kostnaden för en skruvkompressor kan vara högre än för en kolvkompressor är den totala ägandekostnaden ofta lägre på grund av ökad effektivitet och lägre underhållskostnader. Den totala ägandekostnaden omfattar inköpspris, energiförbrukning, underhåll och eventuella kostnader för stilleståndstid.

Tillförlitlighet och hållbarhet

Skruvkompressorer är kända för sin tillförlitlighet och hållbarhet. De har färre rörliga delar, vilket betyder mindre slitage och jämnare prestanda över tid.

Den här tillförlitligheten kan vara avgörande i krävande industrimiljöer där stilleståndstid kan bli kostsamt.

Ljudnivå

Bullernivåerna är en viktig faktor på arbetsplatsen. Skruvkompressorer tenderar att arbeta tystare än kolvkompressorer och kan därför placeras närmare arbetsytor utan att orsaka betydande bullerstörningar.

Underhåll

Skruvkompressorer är enklare att underhålla tack vare deras konstruktion som har färre rörliga delar. Det kan innebära lägre underhållskostnader och mindre frekventa servicebehov. Det är dock viktigt att tänka på serviceteknikernas och reservdelarnas tillgänglighet för det valda varumärket och den valda modellen.

När man jämför kolv- och skruvkompressorer är det viktigt att förstå skillnaderna i drift och hur de är relaterade till lämpligheten för specifika uppgifter. Kolvkompressorer används vanligen för tillämpningar som kräver korta, intensiva luftstötar. Skruvkompressorer är däremot konstruerade för tillämpningar som behöver ett jämnt luftflöde under längre perioder.

Driftskillnader

Kolvkompressorer arbetar genom att dra in luft i en cylinder och komprimera den med en oscillerande kolv. De är i allmänhet bäst för luftbehov med lägre volym och har en arbetscykel på cirka 60–70 procent, vilket betyder att de måste säkerhetsstoppas regelbundet för att förhindra överhettning.

Skruvkompressorer använder å andra sidan två sammankopplade rotorer för att komprimera luft och är vätskekylda, vilket ger 100-procentig arbetscykel och kontinuerlig drift utan risk för överhettning.

Energieffektivitet

Skruvkompressorer är vanligen mer energieffektiva än kolvkompressorer, eftersom de levererar mer luft per enhet tillförd energi. Kolvkompressorer levererar exempelvis i allmänhet 3–4 kubikfot per minut (cfm) per hästkraft (hk), medan skruvkompressorer levererar 4–5 cfm per hk. Den här effektiviteten är särskilt fördelaktig där elkostnaderna är höga.

Luftkvalitet

Kvaliteten på tryckluften är en annan faktor. Kolvkompressorer arbetar med högre inre temperaturer, vilket kan leda till mer fukt i tryckluften och kräva ytterligare komponenter för torkning och rengöring. Skruvkompressorer arbetar vid lägre temperaturer och har ofta inbyggda efterkylare som sänker lufttemperaturen för bättre luftkvalitet.

Underhåll och hållbarhet

Skruvkompressorer har färre rörliga delar än kolvkompressorer och därför mindre slitage samt lägre underhållskrav. Kolvkompressorer har en enklare konstruktion och kan vara lättare att underhålla, men de kräver i regel mer frekvent service på grund av fler rörliga delar.

Buller och utrymmeskrav

Skruvkompressorer är tystare och kräver mindre utrymme jämfört med kolvkompressorer. De passar därför bra i närheten av arbetsplatser.

Total ägandekostnad

Den initiala kostnaden för en skruvkompressor kan vara högre, men den totala ägandekostnaden kan bli lägre på grund av ökad effektivitet och lägre underhållskostnader över tid. Den totala ägandekostnaden omfattar inköpspris, energiförbrukning, underhåll och kostnader för stilleståndstid.

Driftkostnader och koldioxidutsläpp

Skruvkompressorer har i allmänhet lägre driftkostnader och är mer energieffektiva på lång sikt, särskilt vid kontinuerlig användning. Kolvkompressorer kan dock ge besparingar vid mindre omfattande eller mindre frekvent användning.

Atlas Copcos GA-serie med VSD-teknik rekommenderas för sin energieffektivitet. Särskilt modellen GA 5-37 VSDˢ kan ge betydande energibesparingar och har en konstruktion som minimerar energiförbrukningen.

Det är viktigt att ta hänsyn till luftkompressorns arbetscykel när du ska välja rätt kompressor för dina behov. Med arbetscykel menas den andel tid som en kompressor kan arbeta kontinuerligt utan att behöva tid för att svalna. Det här begreppet är särskilt viktigt när man jämför olika typer av kompressorer, till exempel skruv- och kolvkompressorer, eftersom det direkt påverkar deras lämplighet för olika tillämpningar.

Definition och betydelse

Driftcykeln beräknas genom att kompressorns drifttid divideras med den totala cykeltiden (drifttid plus vilotid), uttryckt i procent. Om en kompressor till exempel körs i 6 minuter och vilar i 4 minuter under en 10-minuterscykel har den en arbetscykel på 60 procent. Det är viktigt att förstå driftcykeln för att undvika överbelastning av kompressorn, vilket kan leda till överhettning och felaktig funktion.

Skruvkompressorer

Skruvkompressorer är kända för sin förmåga att arbeta med en 100-procentig arbetscykel, vilket gör dem perfekta för tillämpningar som kräver kontinuerligt luftflöde. Dessa kompressorer är konstruerade för att kunna köras oavbrutet utan överhettning, tack vare sina kylmekanismer, t.ex. oljeinsprutning. Denna förmåga är särskilt fördelaktig i industriella miljöer där tryckluft behövs under längre perioder, exempelvis i tillverkningsprocesser, livsmedelsbearbetning och läkemedelsindustrin

Kolvkompressorer

Kolvkompressorer är å andra sidan bättre lämpade för tillämpningar med en lägre arbetscykel. De har vanligtvis arbetscykler på mellan 25 och 75 procent och behöver därför viloperioder för att svalna mellan cyklerna.

Dessa kompressorer är idealiska för uppgifter som kräver korta, intensiva luftstötar snarare än kontinuerlig drift. Gör-det-själv-projekt, små verkstäder eller scenarier där luftbehovet är intermittent är exempel på lämpliga tillämpningar.

Välja rätt kompressor

När du väljer en luftkompressor är det viktigt att ta hänsyn till arbetscykeln i förhållande till det specifika luftbehovet. För kontinuerliga luftbehov eller höga luftvolymer är en skruvkompressor med en 100-procentig arbetscykel mer lämplig. För intermittent användning eller lägre luftvolym kan en kolvkompressor med lägre arbetscykel vara lämplig.

När man jämför skruv- och kolvkompressorer är en viktig skillnad antalet rörliga delar i varje typ. Den här skillnaden påverkar väsentligt underhållskrav, servicelivslängd och övergripande tillförlitlighet.

Skruvkompressorer: färre rörliga delar

Skruvkompressorer kännetecknas av sina två sammankopplade rotorer som komprimerar luften när den rör sig genom kompressorn. Dessa kompressorer har färre rörliga delar jämfört med kolvkompressorer, vilket ger fler fördelar:

 • Mindre slitage: När färre delar är i rörelse utsätts komponenterna för mindre slitage. Det ger längre servicelivslängd och potentiellt lägre underhållskostnader över tid.

 • Ökad tillförlitlighet: Skruvkonstruktionens enkelhet bidrar till dess tillförlitlighet. Färre rörliga delar innebär att färre komponenter kan gå sönder, vilket gör dessa kompressorer till ett pålitligt val för kontinuerlig drift.

 • Enklare underhåll: Även om underhåll fortfarande är nödvändigt är servicen av en skruvkompressor i allmänhet mindre frekvent och komplex än en kolvkompressor. Detta kan ge lägre långsiktiga underhållskostnader.

Kolvkompressorer: fler rörliga delar

Kolvkompressorer arbetar med en oscillerande kolv som komprimerar luften i en cylinder. Den här konstruktionen innebär i sig fler rörliga delar, bland annat kolvar, vevstakar och ventiler. Detta påverkar kompressorernas funktion på flera sätt:

 • Ökat slitage: Det större antalet rörliga delar leder till mer slitage. Detta kan förkorta kompressorns servicelivslängd och kräva mer frekvent underhåll och byte av delar.

 • Högre underhållskrav: På grund av sin konstruktion kräver de ofta mer frekvent underhåll för att hantera slitage på sina många rörliga komponenter. Även om de i allmänhet är enklare att underhålla på grund av sin konstruktion kan de totala underhållskraven vara högre.

 • Potential för större tillförlitlighet vid intermittent användning: Trots dessa utmaningar kan dessa kompressorer vara mycket tillförlitliga i applikationer som inte kräver kontinuerlig drift. Deras konstruktion är väl lämpad för miljöer där kompressorn kan vila och svalna mellan användningarna.

När man utvärderar hur skruv- respektive kolvkompressorer påverkar energiförbrukningen är det viktigt att ta hänsyn till effektiviteten för varje typ – särskilt vid kontinuerlig användning.

Skruvkompressorer: högre energieffektivitet

Skruvkompressorer är i allmänhet mer energieffektiva än kolvkompressorer, särskilt när de används för kontinuerlig drift. Den här effektiviteten beror på flera faktorer:

 • Drivning med variabelt varvtal (VSD): Skruvkompressorer med VSD kan justera motorns varvtal för att matcha luftbehovet, vilket avsevärt minskar energiförlusterna.

 • Kontinuerlig drift: Skruvkompressorer är konstruerade för en 100-procentig arbetscykel och kan köras kontinuerligt utan att behöva viloperioder så att effektiviteten bibehålls under hela driften.

 • Lägre innertemperaturer: Skruvkompressorer arbetar vid lägre temperaturer, vilket kan minska energin som krävs för kylnings- och luftbehandlingsprocesser.

Kolvkompressorer: mindre effektiva för kontinuerlig användning

Kolvkompressorer, även om de är lämpliga för intermittent användning, blir mindre energieffektiva när de måste köras kontinuerligt. Detta beror på:

 • Intermittent arbetscykel: konstruerad för kortare körningstider med viloperioder, vilket kan leda till ineffektivitet under kontinuerlig användning.

 • Högre drifttemperaturer: Högre innertemperaturer kan leda till ökad energiförbrukning för kylning och luftbehandling.

Metoder för lägre energiförbrukning

För att minska energiförbrukningen rekommenderas vi följande:

 • Undvik läckage: Undvik allt läckage i tryckluftssystemet och minska drifttrycket så mycket som möjligt. För varje bar som du sänker trycket i ditt system minskar din energiförbrukning med ungefär 7 procent.
 • Förkylt luftintag: En sänkning av sugtemperaturen kan minska energiförbrukningen, med en 0,65-procentig reducering för varje temperaturfall på 1 °C.

 • Regelbundet underhåll: Byte av filter och underhåll av kompressorn enligt det rekommenderade schemat gör det lättare att upprätthålla energieffektiviteten.

 • Optimera filtrering: Effektiva filtreringskomponenter i skruvkompressorer kan bidra till generell systemeffektivitet och energibesparingar.

Atlas Copcos energieffektiva lösningar

Atlas Copcos GA 5-37 skruvkompressor utmärker sig som ett ledande exempel på energieffektivitet på marknaden. Den här modellen kan ge energibesparingar på upp till 60 procent jämfört med modeller med fast varvtal. Nyckeln till effektiviteten ligger i drivningen med variabelt varvtal (VSD-teknik) som gör det möjligt för kompressorn att automatiskt justera motorns varvtal enligt luftbehovet, vilket avsevärt minskar energiförlusterna.

Atlas Copcos GA FLX är den effektivaste icke-VSD-kompressorn eftersom den kan spara upp till 20 procent energi jämfört med konventionella modeller med fast varvtal. 

Funktioner som bidrar till energieffektivitet

 • Drivning med variabelt varvtal (VSD): VSD-tekniken är ett kännetecken för Atlas Copcos skruvkompressorer. Den möjliggör en nära matchning av energianvändningen med luftbehovet, vilket ger betydande energibesparingar.

 • Låga oljerester: Atlas Copcos oljesmorda maskiner har låga oljerester (så lite som 3 ppm), vilket gör att mindre energi försvinner i oljeseparationsprocesser.

 • Kompakt design: Det lilla fotavtrycket hos dessa kompressorer, särskilt "full-feature"-varianter med integrerade kyltorkar, minskar installationsutrymmet och i förlängningen den energi som krävs för drift.

 • Avancerade motor- och drivsystem: Användningen av den interna permanentmagnetmotorns drivenhets- och invertersystem i vissa Atlas Copco-kompressorer kan leda till energibesparingar på upp till 50 procent jämfört med konventionella konstruktioner med fast varvtal.

När det gäller att välja luftkompressorer är bullernivåer och luftkvalitet viktiga faktorer, särskilt för inomhusmiljöer. Atlas Copcos skruvkompressorer är konstruerade för att effektivt tackla dessa aspekter.

Bullernivåer

Atlas Copcos skruvkompressorer är konstruerade för tyst drift, vilket gör dem lämpliga för inomhusbruk där buller är ett problem. Till exempel kan Atlas Copcos kompressorer i serien VSD+ arbeta med bullernivåer så låga som 62 decibel – tystare än en genomsnittlig samtalsnivå.

Denna låga ljudnivå uppnås genom flera designegenskaper:

 • Innovativ VSD+ -teknik: Kompressorerna i serien VSD+ -är utrustade med ett heltäckande eller partiellt hölje som absorberar ljud och minskar bullernivåerna till under 60 dB så att de kan placeras bredvid produktionslinjerna utan att störa operatörerna.

 • Reducerat mekaniskt buller: Frånvaron av koppling eller kugghjul mellan motorn och skruvelementet i dessa kompressorer bidrar till den tysta driften.

Luftkvalitet

Atlas Copcos kompressorer är inte bara tysta utan ger också hög luftkvalitet, vilket är avgörande för många användningsområden. GA-serien av oljeinsprutade skruvkompressorer har olika versioner som uppfyller olika luftkvalitetsstandarder, inklusive versioner med fast varvtal, dubbla varvtal och drivning med variabelt varvtal.

Viktiga funktioner som bidrar till luftkvaliteten är bland annat:

 • Oljeinsprutning: De oljeinsprutade skruvkompressorerna kräver olja för flera funktioner, inklusive kylning, smörjning och bullerdämpningen, vilket bidrar till den övergripande luftkvaliteten.

 • Avancerad luftbehandling: Atlas Copco erbjuder avancerad luftbehandlingsteknik som kyltorkning för låga daggpunktsbehov och torkning med torkmedel för ännu lägre daggpunkter. Det gör att luften uppfyller specifika renhetsklasser.

Fördelar för inomhusmiljöer

Kombinationen av låga bullernivåer och hög luftkvalitet gör Atlas Copcos skruvkompressorer särskilt fördelaktiga för inomhusmiljöer. De kan placeras närmare arbetsytor utan att orsaka bullerstörningar eller äventyra luftens renhet, vilket är viktigt när de används på medicinska anläggningar, laboratorier och i livsmedelsindustrin.

Specifika bullernivåer

Atlas Copco tillhandahåller detaljerad information om kompressorernas bullernivåer så att kunderna kan fatta välgrundade beslut baserat på deras specifika behov. G/GX-serien erbjuder exempelvis ett tystare alternativ till kolvkompressorer, med upp till 13 procent lägre bullernivåer.