Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

2 jun 2023

Sänk driftskostnaderna med en kompressorgranskning

Energiförbrukningen står för upp till 70 % av livscykelkostnaden för en tryckluftsanläggning. Med den ökade och allmänna osäkerheten kring energipriset är det bättre att sänka förbrukningen så snart som möjligt.
En viktig fråga i dag är hur kan vi minska företagets miljöpåverkan och sänka driftskostnaderna? Det är ingen nyhet att vi behöver spara energi, och många företag har tydliga mål för att sänka sin energiförbrukning.

I den här artikeln går vi igenom hur du kan sänka dina driftskostnader. Är det dags att köpa en mer modern kompressor? Eller att byta ut rörledningssystemet? Allt börjar med en kompressorgranskning.

Alla tryckluftsinstallationer kan förbättras!

I de flesta tryckluftsinstallationer finns det många möjligheter att spara energi, och ofta är de oupptäckta.

Kompressorgranskning – akustisk kamera
  • Läckage: tryckluftsinstallationer som är äldre än 5 år har i genomsnitt 20 % luftläckage.
  • Timmar utan belastning: luftkompressorer som körs obelastade förbrukar i genomsnitt 25 % av sin totala effekt.
  • Tryckband: en minskning av nettotrycket på 1 bar innebär 7 % energibesparing.
  • Den senaste tekniken: genom att byta ut motorn kan du få energibesparingar på upp till 2 %.
  • Energiåtervinning: använd värmen från luftkompressorn till att generera varmvatten. Kompressorer som körs med full belastning (dygnet runt) ger en energibesparing på i genomsnitt 80 %.

Det mest proaktiva och effektiva sättet att sänka driftskostnaderna är att göra en granskning av kompressorrummet, till exempel med AIRScan.

Hur fungerar AIRScan?

AIRScan Acoustic Camera in use

AIRScan är en av våra skräddarsydda lösningar som anpassas till din driftsbudget och kan användas för allt från en grundläggande till en heltäckande kompressorinspektion. Fördelen med AIRScan är att du inte behöver avbryta produktionen, eftersom granskningen körs medan kompressorerna är i drift. Atlas Copcos energikonsulter fastställer en acceptabel driftsbalans där du tillgodoser produktionsbehoven och minimerar driftskostnaderna.


Vi utvärderar den loggade informationen i vår interna granskningsprogramvara som kan simulera olika konfigurationer av tryckluftsinstallationer. Den mottagna informationen tolkas och presenteras i en detaljerad sammanställd rapport som innehåller:

  • Analys av kostnader/avkastning
  • Insikter om mätvärden 
  • Rekommendationer för optimering

En AIRScan-rapport är både en tydlig sammanfattning för beslutsfattare och en ingående utvärdering av problem och lösningar för teknisk personal. Här kan vi erbjuda realistiska prognoser av potentiella energibesparingar och miljöfördelar.

Vad händer efter granskningen av luftkompressorn?

Granskningen följs av en konsultation med våra tekniker, som föreslår den lämpligaste lösningen och hjälper till med implementeringen. 

Service Analys och optimering