Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Grön produktion Lösningar för energiåtervinning

System för energiåtervinning – låt inte värmen gå till spillo

Tryckluft används i praktiskt taget alla industrier. Den räknas ofta som en allmännyttig tjänst eftersom den är oerhört viktigt för miljontals företag.       

Men att producera tryckluft kostar – främst energikostnader, som utgör den största andelen av den totala ägandekostnaden för en kompressor. Dessutom utgör energin som en kompressor förbrukar 99 % av dess koldioxidutsläpp.

Som tur är finns det möjligheter för företag att minimera dessa kostnader. Framför allt kan de investera i energieffektiv utrustning. En kompressor med varvtalsstyrning kan t.ex. sänka energiförbrukningen med upp till 50 %. 

Dessutom kan de optimera sitt tryckluftssystem för att säkerställa att ingen energi går till spillo. Detta kan göras genom att förhindra läckage och se till att arbetstrycket inte är för högt. Men alla dessa åtgärder handlar om att eliminera spill.  

Den stora frågan är hur man kan eliminera den energi som krävs för produktion av tryckluft.

Energiåtervinning

Energiåtervinning

Det finns dock en annan källa till enormt spill som ofta förbises. Kompression av luft genererar mycket värme. Den här värmen avleds normalt för att säkerställa att kompressorn inte överhettas och att tryckluften är tillräckligt sval när den når sitt mål. I de flesta fall försvinner den här värmen bokstavligen ut i tomma intet.
Det här är verkligen ett slöseri, i synnerhet med tanke på att över 90 % av den elenergi som en kompressor använder omvandlas till kompressionsvärme.
Det finns en energieffektiv lösning. Genom att inkludera teknik för energiåtervinning i ett tryckluftssystem kan mycket av den energi som en kompressor konsumerar återvinnas genom att den genererade värmen används någon annanstans.
Det sänker driftskostnaderna eftersom den största andelen – upp till 94 % – av kompressionsvärmen kan återvinnas. Det är anledningen till att ett sådant värmeåtervinningssystem vanligtvis betalar sig på mindre än tre år.

Lär dig hur kompressorn kyls

Innan man bestämmer sig för att investera i ett energiåtervinningssystem är det viktigt att skilja mellan luftkylda och vattenkylda kompressorer. Att återvinna energi med luftkylda kompressorer är enkelt och billigt, vilket gör tekniken lämplig även för små kompressorer. 

Med vattenkylda kompressorer är det lite mer komplicerat. Ytterligare komponenter kan behövas, t.ex. pumpar, en värmeväxlare (som finns som tillval i de flesta Atlas Copco-kompressorer) och reglerventiler. Därför är återvinning ekonomiskt fördelaktigt med kompressorer över 22 kW. Det ska dock noteras att kylvattnet kan generera varmt vatten med en temperatur på upp till 90 °C, vilket kan användas för en mängd olika processer.  

Användningsområden för återvunnen värme

Användningsområden för återvunnen värme

Det tar oss till nästa viktiga ämne: Vad kan ett företag göra med den återvunna värmen? En hel del faktiskt. Det mest uppenbara exemplet är att använda värmen från en luftkyld kompressor för att värma upp en produktionslokal eller en annan byggnad.
Detta begränsas dock av den tid som krävs för att värma upp rummet, t.ex. vid kallt väder. Andra användningsområden kan vara uppvärmning av vatten för tvättinrättningar, industriella rengöringsanläggningar och sanitära inrättningar.

Det varma vattnet eller ångan från en vattenkyld kompressor har många användningsområden inom en mängd olika industrier. Dessa omfattar följande sektorer och tillämpningar: 

Hur mycket kan ett energiåtervinningssystem spara?

Det är möjligt att förutsäga energibesparingarna för grön teknologi som varvtalsstyrda kompressorer och torkar, jämfört med vanliga modeller. Besparingarna för ett energiåtervinningssystem beror på ett stort antal faktorer. Dessa omfattar:

  • typen och storleken på kompressorerna 
  • hur ofta de körs
  • vilken typ av kylning de använder 
  • tryckluftssystemet 
  • vilka möjligheter ett företag har att använda den återvunna värmen. 

I de flesta fall är besparingarna betydande och vissa energiåtervinningssystem betalar sig till och med efter bara ett år. 

En ytterligare fördel är att ett sådant system inte bara sänker produktionskostnaderna utan att det även kan minska företagets koldioxidutsläpp avsevärt. Detta kan i sin tur göra att investeringen berättigar till statliga incitament som erbjuds vid köp av grön teknik. 

Det finns många anledningar till att investera i ett system för energiåtervinning. Är du fortfarande osäker på om ditt företag skulle ha nytta av det? Prata med en expert från Atlas Copco så får du all information du behöver.