Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

ATEX-certifierade blåsmaskiner

och hur de kan hjälpa dig att skapa en säkrare transportprocess

Trots de många fördelarna är pneumatisk transport, som nästan alla industriella processer, inte helt riskfri. Detta gäller särskilt om det görs felaktigt eller utan kvalitetsutrustning. Den största risken är att transport av en mängd olika bulkmaterial kan leda till en potentiellt farlig ansamling av explosivt damm. 

Dessutom kan icke-certifierade pneumatiska transportsystem även orsaka en explosion om den omgivande luften är mycket dammig. Att ha en ATEX-godkänd blåsmaskin är det första steget för att göra installationen säkrare.

Vad du bör veta innan du påbörjar köpprocessen

När du letar efter en ny tryckluftsutrustning som ska användas i dessa processer eller miljöer måste du veta vilka standarder ditt tryckluftssystem måste uppfylla för att skydda det. En eller flera ATEX-zoner har definierats för de områden där din pneumatiska transportinstallation används.

När du känner till de ATEX-standarder som produkten måste uppfylla kan du börja leta efter rätt tryckluftssystem. Snart får du veta att produkter som ingår i omfattningen för standardleverans inte har de certifieringar som krävs och att en anpassad lösning måste utformas.

Så när du känner till dina ATEX-krav kan du låta en expert konstruera en blåsmaskin, kompressor och/eller kringutrustning för att säkerställa att de ger det skydd som krävs.

Som tur är kan pneumatisk transport göras så säkert som möjligt när rätt försiktighetsåtgärder vidtas och teknik installeras för att motverka denna risk. 

ATEX och dess roll i att hålla arbetsplatser säkra

EU:s direktiv, som kallas ATEX-direktiven, har en viktig roll för att förebygga dammexplosioner. Genom att sammanfatta minimikraven för arbetsplatser i explosiva miljöer samt definiera vilken typ av utrustning som kan användas där ger de vägledning om hur säkra arbetsförhållanden ska utformas.

Det krävs en unik lösning för att motverka ett unikt hot

Det viktigaste att tänka på när du försöker skydda din arbetsplats mot explosioner är dock att det inte finns en lösning som passar alla.

Respektive risk beror på många faktorer, såsom den typ av material som transporteras, systemets storlek, den transportprocess som används och den omgivande miljö där systemet används. Med andra ord, eftersom alla arbetsplatser är olika, måste alla planer för förebyggande av explosion för pneumatiska transportprocesser skapas med dessa unika villkor i åtanke.

 

Det kan till exempel innebära att installera filter som förhindrar att damm tränger in i det slutna utrymmet hos rörledningen. I en dammig miljö kan det innebära att man endast installerar gnistfri utrustning. Det är dessutom viktigt att förhindra ansamling av damm på utrustningen och/eller att se till att kompressorn eller blåsmaskinen har ett korrekt kylsystem installerat eftersom sådant damm höjer utrustningens temperatur.

 

Det enda som alla lösningar har gemensamt är dock den kvalitetsutrustning, t.ex. specialbyggda ATEX-certifierade blåsmaskiner, kompressorer och annan utrustning som är särskilt utformad för din situation och tillämpning.