Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Faserna för pneumatiska transportsystem

Pneumatisk transport är ett utmärkt och effektivt sätt att flytta bulkmaterial från en plats till en annan över avstånd som sträcker sig från bara några få till hundratals meter.  

Samtidigt finns det också en mängd material som kan transporteras på det här sättet och det finns ingen lösning som passar alla för att göra det på bästa sätt. Vissa material måste flyttas mer försiktigt för att säkerställa att de inte skadas och andra kan flyttas snabbare och i större volym. 

De tre faserna i pneumatiska materialtransportsystem

Det finns tre sätt att flytta olika material genom rörledningar och slangar vid användning av den pneumatiska transportprocessen. Dessa kallas ofta faser.

Tunn fas

dilute, dense, transitional, pneumatic conveying
För det första finns den tunna fasen där en blåsmaskin eller lågtryckskompressor används för att skicka materialet genom rörledningen, som om det flyter utan att något samlas i botten av rörledningen. Eftersom den tunna fasen gör att material kan flyttas med hög hastighet är det ett bra sätt att transportera mycket på kort tid.Den tunna fasen har många fördelar och är den som används oftast. Den är mycket flexibel, enkel att konstruera, installera, utöka, ändra, använda och ta isär för rengöring.Den är också mycket mångsidig och kan hantera en mängd olika material och flödesegenskaper.Dessutom kräver den tunna fasen endast ett lufttryck på upp till 2,5 bar – och ofta mycket lägre – vilket innebär att en lågtryckskompressor eller blåsmaskin kan användas. Det minskar både investerings- och driftskostnaderna.Den tunna fasen har dock även nackdelar som måste beaktas vid val av ett pneumatiskt system för materialtransport. På grund av den hastighet med vilken materialet rör sig kan slipande partiklar skada rörledningen.Dessutom kan ömtåliga produkter gå sönder eller krossas vid transport i så hög hastighet.

Tät fas

dilute, dense, transitional, pneumatic conveying
Sedan finns det en tät fas. Här trycks materialet in (eller sugs in vid negativ transport) genom rörledningen. Det innebär att den rör sig långsammare och kräver högre tryck. En vanlig missuppfattning är att transport i den täta fasen kräver ett tryck på 1 bar, medan det faktiskt krävs ett tryck på över 2,5 bar. En lågtryckskompressor kan fungera i vissa fall, men en medeltryckskompressor är vanligtvis den bättre lösningen.Den täta fasen är mer komplex, dyrare och kräver mer energi. Den minimerar emellertid även korrosion av systemets rör och komponenter. Den skyddar även ömtåliga bulkvaror från att skadas under pneumatisk transport och förhindrar att blandade material skiljs åt.

Transient fas

dilute, dense, transitional, pneumatic conveying
Slutligen finns den transienta fasen, som är steget mellan tunn och tät fas. En del av materialet ”flyger” genom rörledningen och en del av det rör sig längs sidorna.