Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Icke-kontinuerliga luftningsbassänger (Sequencing Batch Reactors, SBR)

Satsvis biologisk rening är en typ av aktivslamsystem
som gör att behandlingen kan ske direkt i reaktorn.

Vad är satsvis biologisk rening (Sequencing Batch Reactors, SBR)?

Enkelt uttryckt, och som namnet antyder, behandlar en SBR avloppsvattnet i omgångar.
Satsvis biologisk rening är en mycket kompakt process som vanligtvis används i små till medelstora anläggningar.

En liten SBR består av två lika stora tankar som växlar mellan behandlingsstegen. Processen börjar med påfyllning av en av tankarna. Så snart den första tanken är fylld avleds avloppsvattnet till den andra tanken och processen börjar igen. Konstruktionen med flera tankar (reaktorer) gör att anläggningen kan drivas kontinuerligt och större anläggningar använder fler reaktorer för att kunna hantera högre belastningar.
 

Hur fungerar icke-kontinuerliga luftningsbassänger?

Ett SBR-system har sex steg:

  1. Avloppsvattnet kommer in i den första kammaren, även känd som primär rening; det är här fasta ämnen i vattnet finns. 
  2. Därefter överförs avloppsvattnet till den andra kammaren, nämligen SBR-tanken.
  3. Det tredje steget är luftning! Aktiverat slam utvecklas i SBR-tanken och bakterierna rengör avloppsvattnet grundligt.
  4. Sedan kommer en vilofas. I detta steg sjunker det aktiverade slammet till botten av systemet, vilket gör att en klar vattenzon kan bildas längst upp på SBR-tanken.
  5. Det renade avloppsvattnet matas nu in i ett utsläppssystem (ström, flod, hav) eller in i ett infiltrationssystem.
  6. Det aktiverade slammet matas tillbaka från SBR-tanken till den första kammaren och tanken är inaktiv tills en ny cykel startar.
Satsvis biologisk rening vid behandling av avloppsvatten

Luftningsteknik för icke-kontinuerlig luftningsbassäng

Atlas Copco erbjuder sju olika tekniker för blåsmaskiner och luftning av avloppsvatten samt industriella applikationer. Vi skräddarsyr den optimala tekniken för just ditt behov – vi har inga favoriter. Med vår breda produktportfölj kan vi säkerställa att tekniken som vi väljer åt dig är den effektivaste produkten för din tillämpning över hela dess livslängd. när du räknar med inköpskostnader, elförbrukning och servicekostnader (driftstopp). Vad mer? Vi har kalkylatorer som visar dig den fullständiga återbetalningsanalysen innan du ens lägger ut en enda krona.

Atlas Copco är innovativa inom alla aspekter av trycklufts- och gasproduktion. Vårt löfte till dig är att vi gör mer. Vad innebär det? Helt enkelt att vi går längre och djupare i varje aspekt av vårt erbjudande till dig och det löftet sträcker sig långt bortom bara produkter. Med verksamhet över hela USA och över 350 tekniker ute på vägarna varje dag har Atlas Copco specialiserat sig på att hitta sätt att göra dina avloppsvatten- och industriprocesser mer effektiva. 

Ytterligare tillämpningar för behandling av avloppsvatten

Icke-kontinuerliga luftningsbassänger (Sequencing Batch Reactors, SBR)

explainer icon