Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Filterbackspolning

Filterbackspolning är en nyckelprocess i anläggningar för behandling av avloppsvatten som
fungerar som en form av förebyggande underhåll.

Vad är filterbackspolning?

Filterbackspolning är en form av förebyggande underhåll vid behandling av avloppsvatten där vatten pumpas bakåt genom filtret för att förhindra att filtermediet blir för smutsigt – eller till och med oanvändbart. 

 

Typer av filterbackspolning

Det finns två huvudtyper av filterbackspolning: kontinuerlig backspolning och semikontinuerlig backspolning.
 

  • Kontinuerlig backspolning. Vid kontinuerlig bakspolning kommer vatten in nära tankens botten och suspenderade fasta ämnen filtreras ut när råvattnet flödar upp genom materialbädden. När filtratet når filtrets övre del passerar det över utflödet och töms. En del av filtratet avleds genom sandtvättaren och används för rengöring och överföring av fasta partiklar. 
  • Semikontinuerlig backspolning. I denna process pumpas vatten under sandfiltret och sugs sedan upp från toppen med en separat pump. Därefter skickas backspolningsvattnet till huvudfördelningsinloppet för vidare behandling. Blåsmaskinen levererar luft som används i en semikontinuerlig filterrengöring med pulserande teknik. Backspolningsprocessen startar när de fasta partiklar som är suspenderade i utflödet inte längre kan filtreras till en tillräckligt hög nivå av överdelen.
Filterbackspolning för behandling av avloppsvatten

Luftningsteknik för filterbackspolning

Atlas Copco erbjuder sju olika tekniker för blåsmaskiner och luftning av avloppsvatten samt industriella applikationer. Vi skräddarsyr den optimala tekniken för just ditt behov – vi har inga favoriter. Med vår breda produktportfölj kan vi säkerställa att tekniken som vi väljer åt dig är den effektivaste produkten för din tillämpning över hela dess livslängd. när du räknar med inköpskostnader, elförbrukning och servicekostnader (driftstopp). Vad mer? Vi har kalkylatorer som visar dig den fullständiga återbetalningsanalysen innan du ens lägger ut en enda krona.

Atlas Copco är innovativa inom alla aspekter av trycklufts- och gasproduktion. Vårt löfte till dig är att vi gör mer. Vad innebär det? Helt enkelt att vi går längre och djupare i varje aspekt av vårt erbjudande till dig och det löftet sträcker sig långt bortom bara produkter. Med närvaro över hela landet och många tekniker ute på vägarna varje dag har Atlas Copco specialiserat sig på att hitta sätt att göra dina avloppsvatten- och industriprocesser mer effektiva. 

Ytterligare tillämpningar för behandling av avloppsvatten

Filterbackspolning

explainer icon