Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Så hittar du rätt luftblåsmaskin

Lästid: 5 minuter

Det är inte bara extremt viktigt att välja rätt typ av blåsmaskin till ditt avloppsreningsverk, det är även en stor utmaning. Därför har vi sammanställt några riktlinjer. Målet är att du ska få hjälp att hitta den optimala blåsmaskinen för just dina behov genom att du lär dig vilka frågor du ska ställa och vilken information du bör ha till hands när du pratar med din tryckluftspartner.

Många alternativ, många utmaningar

Först och främst finns det lite goda och lite mindre goda nyheter när det gäller att välja den optimala blåsmaskinen: Det finns många olika produkter som alla har olika för- och nackdelar, vilket innebär att du sannolikt kan hitta en som uppfyller just dina behov.

Men det kan också vara svårt att navigera bland alla alternativ, särskilt eftersom insatserna är höga. Din installation måste kunna leverera rätt mängd tryckluft så att du kan uppfylla reningskraven.

Det första du måste titta på är blåsmaskinens storlek. Här finns det några parametrar att ta hänsyn till.

Arbetstryck

Arbetstrycket bestäms främst av tankens djup. Ju djupare tank desto högre lufttryck behövs det i systemet. Det påverkar vilken typ av luftblåsteknik du bör använda. Ju högre tryck desto större potential till energibesparingar.

Många anläggningar väljer oljefria roterande lobblåsmaskiner. Vid mycket låga tryck upp till 0,3 bar(g) finns det inte så mycket att effektivisera. Så sett till effektivitet och investeringskostnad kan de vara rätt val till din anläggning.

Vid högre tryck finns det dock fler valmöjligheter, och du kan välja en mer energieffektiv typ av blåsmaskin. Även en ökning till exempelvis 0,8 bar(g) kan innebära en skillnad i energiförbrukningen mellan skruv- och lobteknik på upp till 30 %.

Flödeskapacitet

quality of compressed air

Flödeskapaciteten är en annan viktig faktor. Den bestäms främst av anläggningens storlek. Om en blåsmaskin inte kan uppfylla behovet kan du inte behandla allt avloppsvatten. I allmänhet gäller ju större flöde desto större potentiella besparingar. Lobblåsmaskiner är till exempel förstahandsval vid mindre flöden medan turboblåsmaskiner kan hantera större flöden (och därmed större avloppsreningsverk).

Reglerområde

En blåsmaskins förmåga att reglera luftvolymen är en viktig parameter när luftbehovet varierar. Eftersom de flesta behandlingsanläggningar ser stora variationer i efterfrågan under året, och även under dygnet, är det mycket viktigt att blåsmaskinen kan reagera på de här variationerna.

Vissa blåsmaskiner är bättre på att hantera varierande flöden. Blåsmaskiner som är förberedda för drivning med variabelt varvtal (VSD) är alltid ett bra val. Du kan använda en egen extern VSD eller välja en enhet med integrerad VSD. Enheter med lob-, skruvteknik och magnetlager är det bästa teknikvalet eftersom de har större reglerområde jämfört med andra tekniker. 

Blåsmaskinspaket

Föredrar du ett användningsklart paket eller vill du sätta ihop din egen lösning? Båda alternativen har fördelar och nackdelar.

En verkligt användningsklar lösning gör installationen enklare så att du får igång driften direkt. Kom ihåg att alla blåsmaskinstillverkare har sin egen definition av vad som är ett komplett paket. Ett luftinloppsfilter för processluften är till exempel ett nödvändigt tillbehör. Om du bestämmer dig för en enhet med turboteknik behöver du en ljuddämpare till utblåset. Du behöver alla de här komponenterna innan du kan börja använda enheten, men vissa varumärken inkluderar inte sådana komponenter i sina standardpaket.

Å andra sidan kan vissa artiklar återanvändas, vilket innebär att du inte behöver köpa dem på nytt. Du kan till exempel fortsätta använda din befintliga backventil eller luftutloppskompensator. Att lägga till dem i paketet ökar bara investeringskostnaden.

Anläggningen spelar roll

En annan uppsättning variabler handlar om platsens specifika krav. Det gäller inte innebär inte bara anläggningen utan även omgivningsförhållandena som också kan påverka valet av den perfekta tryckluftslösningen. 

Ny eller befintlig installation

new vs existing blower installation

Om du ska byta ut din utrustning kanske du har ett befintligt kompressorrum som inte kan byggas ut. Det ger mycket mindre flexibilitet när det gäller antalet enheter och blåsmaskinernas mått. Du kanske redan har en separat frekvensomvandlare installerad. Nu har dock många blåsmaskiner en integrerad omvandlare, så du måste fastställa vilket alternativ du föredrar.

Genom att investera i blåsmaskiner med en integrerad VSD blir installationen enklare (mindre programmering och elarbeten) och du får bättre kontroll över enheterna. Dessutom kan du få ut mer av dina enheter eftersom de har ett större flödesområde med bättre reglering. Å andra sidan är investeringskostnaden för sådana enheter något högre (jämfört med enheter som är förberedda för VSD).

Antal drifttimmar

Antalet drifttimmar i de olika processerna och hur många gånger blåsmaskinerna måste startas och stoppas spelar också stor roll. Vissa processer körs kontinuerligt året runt. I så fall är det extremt viktigt med effektivitet och långa serviceintervall.

Andra körs endast en del av dygnet. Vissa enheter är helt enkelt inte utformade för att hantera frekventa starter och stopp. Lob, skruvteknik och magnetlager med hög hastighet passar bäst för frekventa starter och stopp.

Bullergränser

an illustration about compressor installation

I bostadsområden måste du ta hänsyn till utrustningens bullernivå. Blåsmaskiner och kompressorer kan vara högljudda och bullriga, men de måste inte vara det. När vi utformar en ny enhet tar vi hänsyn till ljudnivån. Den mäts, testas och anges vanligen i specifikationen så att du ser vilka enheter som kan passa bra som grannar.

Anläggningens tillgänglighet

Om din anläggning är mycket avlägsen måste du även beakta tillförlitlig tillgång till service och underhåll. I så fall är det särskilt viktigt att välja en blåsmaskin som är enkel att underhålla och har långa serviceintervall.  

Utomhusinstallation

Valet av utrustning beror också på om blåsmaskinerna ska installeras utomhus nära användningsstället eller inomhus. Om dina blåsmaskiner placeras utomhus måste de så klart vara robusta. Frost, extrem värme, regn eller en kombination av dem innebär att enheten behöver extra skydd. Ett vinterkit eller en utomhuskåpa är oftast ett tillval.

Reservinstallation

Ett annat övervägande är reservkraven på avloppsreningsverket. Här måste du tänka på den drifts- och reservkapacitet du behöver och inte enbart på antalet blåsmaskiner: du kanske kan byta ut din befintliga installation mot färre blåsmaskiner som ger samma (reserv)kapacitet

Luftningssystemets styrning

En integrerad styrenhet är ett bra sätt att övervaka enheternas driftförhållanden och få aviseringar automatiskt till telefonen eller via SCADA-systemet. Rätt styrenhet kan göra dina blåsmaskiner betydligt mer tillförlitliga tillsammans med alternativ för prediktivt och förebyggande underhåll.

Om du byter ut en grupp blåsmaskiner kan det vara dags att uppgradera till ett mer avancerat och centralt styrsystem. Ett centralt styrsystem är enkelt att installera och programmera, eftersom det gör det enklare att programmera din PLC. Dessutom ser det till att du alltid kör en eller flera enheter så effektivt som möjligt.   

Därför är det enkla sättet att välja blåsmaskin ofta fel

Om du byter ut din befintliga blåsmaskin genom att bara titta på dataskylten kan du gå miste om en hel del potentiell effektivitet och tillförlitlighet. Genom att samla in informationen ovan är du väl förberedd och kan jämföra de olika erbjudandena på marknaden sett till hur de passar din process.

När du har gjort det kan du börja titta på andra viktiga faktorer, till exempel ekonomin. Vill du hålla nere den initiala investeringskostnaden och betala mer för energi senare? Eller vill du spara energi senare och få en lägre total ägandekostnad? Beroende på svaret kan olika lösningar vara optimala. 

Din checklista för att jämföra lösningar:

  • Arbetstryck
  • Flödeskapacitet
  • Reglerområde
  • Enhetens mått
  • Serviceintervall
  • Tillval för utomhusbruk (vid behov)
  • Paket och tillbehör: vad ingår?