Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Minska installationskostnaderna för avloppsvattenbehandlingssystem

När du investerar i ny teknik finns det vissa kostnader som syns medan andra är dolda. För att fatta bästa möjliga beslut måste du ta hänsyn till alla dessa kostnader. Dina luftningsblåsmaskiner är ett utmärkt exempel. Det ursprungliga inköpspriset för utrustningen är den mest uppenbara kostnaden. Men det finns en annan typ av kostnad som ofta förbises: installation och integrering av dina blåsmaskiner. Först och främst måste du se till att erbjudandet du funderar på innehåller alla delar som behövs för drift. Det säkerställer att det inte blir några överraskningar när du startar installationen av mekanik, el och styrning. Nästa steg är att fundera på om du ska göra installationen själv eller ringa in hjälp från ett EPC-företag. Låt oss gå djupare in i de olika kostnader som är förknippade med att installera en ny blåsare.

Installation och integrering - verkligt dolda kostnader för vattenbehandlingssystem

gaffeltruck installerar blåsare sida vid sida
Den mest uppenbara kostnaden är vad du behöver spendera på utrustningens mekaniska installation. Detta kan helt enkelt begränsas till att ansluta luftutloppsröret till blåsmaskinen. Men om vissa komponenter levereras som lösa delar och måste installeras på plats kommer dessa kostnader att öka. Bra exempel är inloppsfilter eller utloppsljuddämpare. Och naturligtvis vill du se till att jobbet görs på rätt sätt, vilket kan innebära att anlita en expert.Detsamma gäller för elinstallationen av blåsmaskinen. Det tar till exempel tid och arbete att koppla variabla frekvensstyrningar som måste installeras separat.Slutligen är det mer komplicerat att styra en enstaka blåsmaskin om det inte finns någon lokal maskinstyrenhet eller om det finns en extern frekvensomvandlare.Det kan också vara svårt att ansluta flera blåsmaskiner till ett huvudstyrsystem. Den kan kräva allt från enkel integrering till en central huvudstyrenhet till komplex PLC-programmering.

Vem installerar blåsmaskinerna?

Ett alternativ är att själv utföra allt detta arbete. Detta kräver att du har en expert i personalen som kan utföra alla uppgifter på ett sätt som gör att utrustningen fungerar optimalt.

Ett annat alternativ är att anlita en entreprenör eller ett EPC-företag (Engineering, Procurement and Construction). Det kan dock vara ganska dyrt.

Detta gäller även driftsättning och start av blåsmaskinen. Kan någon i din personal eller en erfaren lokal tekniker hantera detta? Eller krävs en specialist som kan behöva resa och bo på hotell på din bekostnad?

Alla dessa kostnader ska tas med i beräkningen när man bestämmer vilken blåsmaskin som ska köpas. 

Plug-and-play som ett sätt att spara pengar

Ett sätt att hålla alla dessa kostnader nere är med en plug-and-play-lösning. En plug-and-play-lösning är ett standarderbjudande som innehåller alla komponenter som behövs för drift. Här kan din initiala investering vara högre, men du eliminerar vissa installationskostnader och de potentiella kostnader du ådrar dig om något går fel.

Det kan göra stor skillnad. Du håller inte bara installationskostnaderna nere utan ser också till att utrustningen fungerar optimalt direkt. 

Arbeta med rätt partner

Av alla dessa skäl är det viktigt att hitta rätt partner för att hålla kostnaderna för ditt vattenbehandlingssystem så låga som möjligt.

Det finns några faktorer som du bor ta hänsyn till. Vad har din blåsmaskinsleverantör för meritlista? Är tillförlitlighet viktigt för dem? Har de ett omfattande supportnätverk för att se till att en tekniker kan hantera eventuella problem som kan uppstå?

När du har tagit hänsyn till allt detta bör du vara på god väg att sänka kostnaderna för vattenbehandlingssystemet.