Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Avläsning: 3 minuter, 30 sekunder

Salutas övergång till ny tryckluftsteknik ökar driftsäkerheten och effektiviteten

Tillverkaren Salutas har helrenoverat tryckluftsförsörjningen vid sin anläggning i Barleben. Detta ledde till stadigare drift och bättre energieffektivitet. Kvalitetsmässigt uppfyller den producerade tryckluften läkemedelsindustrins strikta standarder – till och med de höga standarderna på den amerikanska marknaden.

Anläggningens storlek, mångsidighet och produktivitet kan beskrivas med många superlativ, men det är bäst att låta siffrorna tala för sig själva. I ett produktionsområde på 17 300 m² används 24 pressar, 17 granulatorer och 10 bestrykningsmaskiner dygnet runt. 300 aktiva läkemedelsingredienser bearbetas till cirka 15 500 olika färdiga produkter, som förpackas på 24 linjer och levereras till mer än 75 länder. 1 200 leveranser bearbetas dagligen för den inhemska marknaden, vilket motsvarar 7 000 levererade varor per vecka.

Hög luftkvalitetsstandard och tillförlitlig, kontinuerlig lufttillförsel

Salutas ZR oljefri luftkompressor läkemedel
”Salutas Pharma GmbH i Barleben i Tyskland är ett av Europas modernaste center för läkemedelsproduktion och logistik”, förklarar projektingenjören Christian Dörge. Christian ansvarar bland annat för att leverera tryckluft till läkemedelstillverkare. Det finns två krav på tryckluft i Barleben: för det första måste en kontinuerlig lufttillförsel garanteras, eftersom ett avbrott kan leda till en enorm produktionsförlust. För det andra måste tryckluftens kvalitet uppfylla läkemedelsbranschens höga standarder. ”Vi arbetar i enlighet med ISO 8753-1-standarderna, med kvarvarande partiklar och oljeinnehåll enligt klass 1 och kvarvarande fukt enligt klass 2. Med andra ord en daggpunkt på minus 40 grader Celsius”, säger Dörge om kvalitetsspecifikationerna. ”Vi behöver tryckluften för kontroller, för att damma av ytor och som andningsluft för specialproduktion”.

Oljefria luftkompressorer och kompressionsvärmetorkar för maximal effektivitet

De två luftkompressorstationerna, som förnyades helt under hösten 2015 och anslöts till ett gemensamt nät, kan användas säkert för att uppfylla de nämnda kraven. Den första stationen är utrustad med fyra vattenkylda och oljefria ZR-skruvkompressorer (ZR 160 VSD, ZR 160 och ZR 200). Här produceras den luftkvalitet som krävs av tre varmregenererade adsorptionstorkar av modell XD 850+ G ZP (G står för garanterad tryckdaggpunkt) tillsammans med tre olika filter (partikelfilter, aktivt kolfilter och mikrofilter). XD-torken har utvecklats speciellt som en energibesparande torkkomponent för oljefria ZR-kompressorer. De två kompressorerna i den andra (och mindre) stationen är oljefria ZT-modeller (ZT 160 VSD och ZT 145), i kombination med två varmregenererade adsorptionstorkar BD 850+ ZP med värmare och extern blåsmaskin, samt två uppsättningar tryckluftsfilter. Båda stationer har en blandning av varvtalsreglerade luftkompressorer och luftkompressorer med fast varvtal. En kompressor och en tork hålls redundant i varje station. Dessutom kompletterar stationerna varandra om fel skulle uppstå.

I de globala specifikationerna från Novartis Group, som också gäller tryckluft, rekommenderas kompressionsvärme som ett bra och effektivt sätt att regenerera torkmedlet. Vi kan spara cirka 180 kilowatt kompressoreffekt jämfört med tidigare.

Christian Dörge

Investera i framtiden

I och med den stegvisa renoveringen av båda stationerna under produktionen med hjälp av en stor hyrd kompressor anser Christian Dörge att hans tryckluftsbehov är väl uppfyllt. Han förväntar sig betydande energibesparingar. Naturligtvis kommer dessa också att dokumenteras i energihanteringssystemet enligt ISO 50001-standarder, som Salutas tänker införa senare i år. Dessutom tycker Dörge att anläggningen är väl utrustad för många år framöver: ”Vi har investerat i tryckluftstillförsel men också i framtidens kvalitet eftersom luftstandarderna inom läkemedelsindustrin bara kommer att höjas snarare än tvärtom”, förutspår Christian.

Läkemedelsframställning