Behöver din kompressor en översyn eller en lite mer omfattande service? - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Behöver din kompressor eller annan tryckluftsutrustning en översyn eller en lite större service?

Just nu har våra duktiga och erfarna servicetekniker ledig kapacitet och möjlighet att erbjuda snabb service till både gamla och nya kunder.

Under slutet av maj och under sommaren kommer vi att ha ledig kapacitet i flera av våra serviceregioner. Det innebär att vi har möjlighet att snabbt hjälpa företag med kompressorer och annan tryckluftsutrustning som behöver en översyn eller en lite större service. Vi servar givetvis alla kompressorer, torkar och filter från Atlas Copco. Vi servar även utrustning som inte sålts av oss. 

Service av kompressorer och annan tryckluftsutrustning

Exempel på service som vi erbjuder är:
 
  • Felsökning med åtföljande förslag på service, inklusive material och arbete
  • Allmän kontroll av maskinens funktion samt byte av filter och olja samt andra delar som exempelvis ventiler och termostater. 
  • Byte av kompressorsteg 
  • Byte av hela motorn, byte av lager i motorn eller omlindning 
  • Byte av frekvensomvandlare
  • Uppgradering lokala och centrala styrsystem