Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Atlas Copco introducerar tryckluftfilter med revolutionerande teknik som ökar produktiviteten och minskar driftkostnaderna

Atlas Copco introducerar UD+, DD+ / PD+, DDp+ / PDp+ och QD+ med inPass

Stockholm, 8 juli 2021 – Nya filterlösningar från Atlas Copco är designade för att revolutionera produktionssystem där tryckluft är en integrerad del. Atlas Copcos nästa generation luftfilter i serierna UD +, DD + / PD +, DDp + / PDp + och QD + levereras nu med den banbrytande inPASS ™ -tekniken som förenklar underhållet och sänker kostnaderna. De nya produkterna ger också kunderna möjlighet att välja mellan avancerade filtermedier för att matcha specifika krav på luftkvalitet. 

UD+ compressed air filter - UD plus series -filtration - Nautilus

Luftfilter med InPass som låter luften flöda fritt under service

Filtrering är en avgörande process i ett tryckluftssystem. Obehandlad tryckluft kan innehålla föroreningar som kan påverka prestandan hos pneumatiska verktyg och maskiner negativt samtidigt som slutproduktens kvalitet riskerar att försämras. Det är därför som Atlas Copco erbjuder ett komplett sortiment av filter som tar bort även de minsta föroreningarna, från damm till vatten- och oljeånga. Atlas Copco investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av nya filterprodukter. I den nya generationen filter inkluderas flera banbrytande teknologier som har en betydande inverkan på kundernas luftkvalitet och driftkostnader. Den främsta innovationen är en luftpassage som vi valt att kalla inPASS ™. Vid service av traditionella filter måste hela anläggningen stängas av, eller så måste dyra förbikopplingar med minst tre ventiler installeras. Med InPASS ™ kan luften flöda genom filterhuvudet även då service utförs, något som möjliggör ett byte av filterpatronen utan avbrott i tryckluftflödet. Det betyder att det inte finns något behov att installera extra rör och ventiler runt filtren. Inte heller måste produktionen avbrytas. Resultatet blir att InPASS ™ sänker kostnaderna för installation och service samtidigt som produktiviteten ökar. För att maximera luftkvaliteten har Atlas Copco utvecklat specialiserade filtreringsmetoder och filtermedia för att hantera specifika föroreningar. Detta inkluderar ett lindat filterelement för våta partiklar, ett veckat element för fasta partiklar och makrostrukturerat aktivt kol för oljeånga. Även centrifugalfilter för att ta bort vattendroppar från luftflödet finns tillgängliga. Resultatet blir att kunderna ges möjlighet att välja den bästa filtreringstekniken för sin produktionsmiljö. Atlas Copcos nya filter levereras också med en användarvänlig serviceindikator som visar driftstimmar, differentialtryck och underhållsstatus. Detta gör det möjligt för användare att planera underhållet och på så vis maximera livslängden på sina filter. Det finns också en varningsindikator på filterhuvudet som kan anslutas till en fjärrövervakningsenhet.

Filter är mer än ett obligatoriskt tillägg till ett tryckluftssystem. Filtreringsteknik har en direkt effekt på tillförlitligheten, livslängden och kostnadseffektiviteten för ett helt produktionssystem. Därför har vi ett dedikerat FoU-team för filtrering och egna testanläggningar. De tillåter oss att utveckla banbrytande tekniker som inPASS ™, innovationer som hjälper till att skydda våra kunders produktionskvalitet och sänka deras kostnader.

Johan Köhler , Business Line Manager, Industrial Air

De nya filtren i Atlas Copcos serie UD+, DD+ / PD+, DDp+ / PDp+ och QD+ finns tillgängliga på den svenska marknaden from och med den 19 juli 2021. 

Klicka om läs mer:

Inlinefilter för kompressorer