Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
Volvo Wheel loader

Arvikafabriken sänkte sina energikostnader med 22 %

Oljefria kompressorer med varvtalsstyrning (VSD) från Atlas Copco Compressor bidrar till att sänka energikonsumtionen och reducera miljöpåverkan hos Volvo Construction Equipment i Arvika.

Volvo Construction Equipment i Arvika sänker sina energikostnader med 22 % och reducerar sin miljöpåverkan med utrustning från Atlas Copco Compressor

I den svenska industristaden Arvika byggs drygt 60 % av de hjullastare som Volvo Construction Equipment säljer på den globala marknaden. Grundtanken är att varje maskin ska byggas och drivas på ett hållbart sätt – från den första svetsen till den sista muttern, med minimal användning av fossila bränslen. Oljefria kompressorer med varvtalsstyrning (VSD) från Atlas Copco Compressor bidrar till att sänka energikonsumtionen och reducera miljöpåverkan. 

Volvo Construction Equipment jobbar med hållbarhet i ett brett perspektiv

Volvo Construction Equipment är ett globalt företag med en stark lokal förankring i flera svenska industriorter. På anrika Arvikaverken i Arvika arbetar idag 850 personer i produktionen av de hjullastare som säljs till gruvor, anläggningsföretag och industrier i Europa och Afrika. Varje maskin är designad för att bidra till en värld som är renare, smartare och mer uppkopplad. Ett sådant åtagande sträcker sig längre än motorer som drivs med hjälp av elektricitet eller hydrogen. Det är ett åtagande som genomsyrar hela verksamheten och som också omfattar även mångfald, materialåtervinning och energikonsumtion med mera.  

Oljefri tryckluft är en av de faktorer som driver energikonsumtionen vid produktionen av hjullastare i Arvikafabriken

Volvo-förlyttning med tryckluft

Förflyttning med luftkuddar fyllda med tryckluft.

De hjullastare som lämnar fabriken i Arvika består av tekniska komponenter som levereras av hundratals (ofta svenska) leverantörer och underleverantörer. Dessa komponenter är i princip färdiga för montering vid ankomst - undantaget är de kraftiga stålramar som utgör maskinens stomme. Framramen, bakramen och lyftramverket svetsas, bearbetas och målas på plats i Arvikafabriken innan slutmonteringen påbörjas. Tryckluft är en viktig del i flertalet processer och den elenergi som krävs för kompression av luft blir därför en del i hjullastarens totala kostnad och miljöavtryck. Den huvudsakliga delen av tryckluften konsumeras av fabrikens så kallade CNC-maskiner, verkstadsmaskiner som borrar hål i stålramarna enligt ett fördefinierat mönster. För att undvika att metallflisor och andra föroreningar hamnar i spindeln när maskinen byter från ett verktyg till ett annat så används tryckluft för renblåsning av spindeln. I måleriet används relativt stora tryckluftsvolymer för att med hjälp av pumpar trycka fram färgen till spraymunstycket. Givetvis är det också många handverktyg som drivs med hjälp av tryckluft. Tryckluft används även i monteringssteget till de luftkuddar som förflyttar de större hjullastarna från en arbetsstation till en annan. För att eliminera risken för föroreningar används oljefri tryckluft i samtliga processer.

Att byta ut gamla kompressorer är ofta fördelaktigt både för energieffektiviteten och för tillförlitligheten i produktionen – även om de fungerar som de ska

Tryckluften är av avgörande betydelse för Volvos fabrik i Arvika och tryckluftsförsörjningen övervakas och utvärderas kontinuerligt. För ett par år sedan gjordes bedömningen att den dåvarande maskinparken var delvis utdaterad, både vad gällde energieffektivitet och tillförlitlighet. De två äldsta maskinerna med fast varvtal - en ZR4 från 1985 och en ZR3 från 1994 – var inte anpassade efter verksamhetens behov och drog onödigt mycket energi. Samtidigt blev det allt svårare att skaffa fram de reservdelar som krävdes vid planerad och akut service. Ett projekt för att byta ut dem mot nya och innovativa maskiner med varvtalsstyrning initierades därför. Målet var att sänka energikostnaderna och öka tillförlitligheten utan minska mängden producerad tryckluft.

Utan tryckluft tar det stopp efter bara 2 minuter och vi måste kunna lita helt och fullt på vår tryckluftslösning. Att vi har kompressorer och torkar som levererar luft av god kvalitet när vi behöver det är en grundförutsättning för hela verksamheten.

Thomas Karlsson , Processtekniker Underhållsavdelningen, Volvo Construction Equipment AB Arvikafabriken

Med nya och innovativa kompressorer från Atlas Copco Compressor har Volvo Construction Equipment sänkt sina energikostnader med 22 % per år - samtidigt har tillförlitligheten i produktionen ökat

Volvo-Compressor-ZR160VSD+FF

Oljefria skruvkompressorer som styrs av ett centralt styrsystem Optimizer 4.0.

Ett beslut om att investera i ny modern teknologi fattades under 2020 och i början av 2021 installerades två mycket kraftfulla kompressorer av typen ZR 160 VSD+ FF i Arvikafabriken. Till skillnad från de maskiner som byttes ut anpassar dessa maskiner effektuttaget efter behovet – och de tar väsentligt mycket mindre plats tack vare en kompakt design med inbyggd tork. Samtidigt installerades även en Optimizer 4.0, ett centralt styrsystem som optimerar driften och maximerar energibesparingen. Interna mätningar har visat att energikonsumtionen har sjunkit med 22 % (motsvarande ca 160 megawattimmar per år) efter genomförda förändringar. Med värmeåtervinningen och pengarna som kommer in från försäljning av fjärrvärme till fjärrvärmenätet blir besparingarna ännu lite högre. Även tillförlitligheten har ökat sedan den nya utrustningen installerades. Reservdelar finns enkelt tillgängliga och en äldre ZR 160 VSD med tillhörande Hamrintork som tidigare fungerade som huvudkompressor kan nu användas som redundans. Genom att installera ventiler i det tidigare helt gemensamma kylsystemet går det nu också att skilja ut en kompressor som inte fungerar som den ska, eller som behöver någon form av underhåll eller service, samtidigt som driften av de övriga kompressorerna fortsätter som vanligt. 

Vi är mycket nöjda med den nya utrustningen från Atlas Copco Compressor. Vi känner också helt trygga med Atlas Copcos servicetekniker som alltid finns på plats utan dröjsmål när det är dags för service eller om något annat problem uppkommer.

Thomas Karlsson , Processtekniker Underhållsavdelningen, Volvo Construction Equipment AB Arvikafabriken

Text av Alexandra Calgar

Arvikafabriken sänkte sina energikostnader med 22 %

explainer icon