Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Energioptimering – Atlas Copco

Hur kan du optimera ditt tryckluftssystem?

Ditt tryckluftssystem är ett av de system som förbrukar mest energi i din anläggning. En ökad energieffektivitet kan därför ha en stor inverkan på dina kostnader samtidigt som ditt koldioxidavtryck reduceras.

Låt våra experter jobba på att frigöra besparingspotentialen i ditt tryckluftsnät!

 • 1
  marker
 • 2
  marker
 • 3
  marker
 • 4
  marker
 • 5
  marker
 • 6
  marker
 • 7
  marker
 • 8
  marker
 • 9
  marker
 • 9
  marker

Identifiera potentiella besparingar

AIRScan energianalys av ditt tryckluftssystem

Vet du om ditt tryckluftssystem är effektivt eller ej?

Det kanske inte längre är rätt dimensionerat på grund av förändringar i produktionen, eller så kanske du producerar tryckluft med högre tryck än nödvändigt, eller så kan kompressorerna ha för många avlastade timmar.

Hur mycket energi kan du spara? Låt våra experter analysera ditt tryckluftssystem och ta reda på det!

 • KORREKT DATA
  marker
 • SKRÄDDARSYTT
  marker
 • ANVÄNDBART
  marker
 • VISSTE DU?
  marker
AIRSCAN ENERGIANALYS
AIRScan läcksökning
AIRScan vibrationsanalys
AIRScan luftkvalitetsanalys
Vad händer sen?

Nu vet du vilka möjligheter till besparingar som finns. Innan du börjar implementera långsiktiga lösningar kan du snabbt spara pengar genom att reparera läckor!

Reparera läckor i ditt tryckluftssystem

RePress

När vi identifierat läckagen med AIRScan läcksökning är nästa steg att reparera dem. Tidigare krävde detta ett trycklöst system, vilket innebar att produktionen måste stoppas. Därför lämnades kända läckor ofta utan åtgärd i flera år, vilket resulterat i onödigt höga energikostnader.

Med RePress åtgärdas läckor när distributionsnätet är trycksatt och utan att ledningar eller kopplingar demonteras.

 • INGEN STILLESTÅNDSTID
  marker
 • SNABBT
  marker
 • HÅLLBART
  marker
 • VISSTE DU?
  marker
Finns det ytterligare besparingsmöjligheter?

Nu kan du implementera ytterligare åtgärder för att sänka dina energikostnader.

Optimera din energieffektivitet

Optimizer 4.0 / Equalizer 4.0 PRO / Equalizer 4.0

Om ditt tryckluftssystem har flera kompressorer eller blåsmaskiner måste de startas, stoppas och regleras för att möta variationer i luftbehovet. I ett traditionellt system överskrider utloppstrycket ofta det ryck som behövs, vilket resulterar i en kostnadsökning.

Våra centrala styrsystem Optimizer 4.0 , Equalizer 4.0 PRO och Equalizer 4.0 erbjuder en mycket smartare lösning. Genom att automatisera kompressordriften ökar de systemets stabilitet, minimerar slitage och ger optimal energieffektivitet.

 • EFFEKTIVITET
  marker
 • AUTOMATISERING
  marker
 • UPPKOPPLING
  marker
 • VISSTE DU?
  marker
Går det att göra ännu mer?

Vill du fortsätta att förbättra energieffektiviteten och spara pengar? Se vad mer du kan göra.

Återvinn värmeenergi

Energiåtervinning

När luften komprimeras genereras värme som leds till kylsystemet och släpps ut i atmosfären. Det finns dock ett bättre sätt att hantera sådan överskottsvärme.

Det är här energiåtervinning kommer in i bilden. Den återvunna värmen kan användas för uppvärmning av arbetsplatser, varmvatten eller industriella processer. Din kompressor skapar energi. Låt den inte gå till spillo!

 • ENERGIBESPARINGAR
  marker
 • KOMPAKT
  marker
 • ETT SVALARE RUM
  marker
 • VISSTE DU?
  marker
Går det att göra ännu mer?

Vill du fortsätta att förbättra energieffektiviteten och spara pengar? Se vad mer du kan göra.

En ny generation styrenheter

Elektronikon™-uppgraderingar

Kompressorer av alla åldrar och typer kan dra nytta av den överlägsna processkapaciteten hos den lokala styrenheten Elektronikon™ Mk5 Touch, som erbjuder de mest avancerade styralgoritmerna och uppkoppling via SMARTLINK, vilket ger förbättrad maskinstyrning och energibesparingar samt bättre kontroll på maskinen.

 • ENERGIBESPARINGAR
  marker
 • UPPKOPPLING
  marker
 • AUTOMATISERING
  marker
 • VISSTE DU?
  marker
Går det att spara ännu mer?

Du har gjort stora framsteg när det gäller att minska din energiförbrukning. Men hur bibehåller du energieffektiviteten i ditt system?

Övervaka dina besparingar

SMARTLINK – SMART AIRnet

SMARTLINK är inte begränsat till kompressorrummets gränser. Tack vare SMART AIRnet och dess smarta, trådlösa givare kan du övervaka hela tryckluftsinstallationen från kompressorns kärna till användningsstället. Detta ger fler möjligheter att förbättra energieffektiviteten och optimera trycket, luftflödet och luftkvaliteten i ditt tryckluftsnät.

Detaljerade rapporter hjälper dig att hålla reda på din energieffektivitet, vilket även möjliggör energihantering enligt ISO 50001.

 • VARNINGAR
  marker
 • REKOMMENDATIONER
  marker
 • RAPPORTER OCH RIKTMÄRKEN
  marker
 • VISSTE DU?
  marker