Hur fungerar kvävgasframställning med membranteknik? | Atlas Copco - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Hur fungerar kvävgasframställning med membranteknik?

Kvävgasgenerator Membranteknik Kvävgasgenerator med membranteknik

Vad är en kvävgasgenerator med mebranteknik?

En kvävgasgenerator med membranteknik gör det möjligt för företag att framställa sin egen kvävgas (N₂). Dessa gasgeneratorer extraherar i huvudsak kvävet i luften runt oss till en grad där den kan användas för en mängd olika professionella kvävgastillämpningar – från matförvaring till formsprutning av plast, brandskydd och mycket mer.

I de här tillämpningarna krävs vanligtvis en kväverenhet från 95 % upp till 99,5 %, men eftersom vår atmosfär endast innehåller 78 % kväve måste det finnas ett sätt att öka koncentrationen. Detta görs genom att avlägsna syrgasen (21 %) som finns i luften. 

Det finns två huvudsakliga sätt för företag att åstadkomma detta och producera sin egen kvävgas: membranteknik och PSA (Pressure Swing Adsorption). Du kan lära dig allt om PSA här. Om du vill veta mer om membranteknik kan du fortsätta läsa... 

Hur fungerar membrantekniken?

För det första kräver varje kvävgasgenerator en kompressor för att mata den luft som kvävet separeras från. I en kvävgasgenerator med membranteknik separeras kvävet med hjälp av ett membran som består av tusentals ihåliga polymerfibrer. Dessa fibrer har en unik struktur som endast släpper ut syrgas och vattenånga genom sina väggar. Den här processen kallas ”permeation”. Den syrgas som samlas i membranets hölje släpps ut i atmosfären eller i ett säkert område. Kvävgasen blir kvar i de ihåliga fibrerna, redo att samlas upp vid utloppet. När vattenångorna har avlägsnats är det producerade kvävet mycket torrt, vilket är en ytterligare fördel för dess professionella tillämpningar.

De många fördelarna med kvävgasgeneratorer med membranteknik

Kvävgasgenerator med membranteknik

En kvävgasgenerator med membranteknik erbjuder ett antal övertygande fördelar:
 

  • Energibesparingar genom val av renhet: Membrangeneratorer gör att användare kan ställa in exakt den renhet de behöver, från 95 % till 99,5 % (för renhet över 99,5 % är en PSA-generator det mer effektiva alternativet). Detta är en viktig fördel eftersom en högre renhet kräver högre luftförbrukning och därmed mer energi. Möjligheten att ställa in rätt kväverenhet gör att de flesta kan hålla sin energianvändning och sina utgifter under kontroll. 
  • En hållbar lösning: Kvävgas som framställs på plats eliminerar de utsläpp som följer med lastbilstransporter av köpt gas. Om ett system för framställning av kvävgas på plats kombineras med en grön energikälla blir det möjligt för företag att producera helt grönt kväve utan kol.

  • Jämn kvalitet: Membrangeneratorer ger kontinuerlig tillförsel av kväve med jämn renhet och skyddar process- och produktionskvalitet.

  • Lågt underhållsbehov och lång livslängd: Styrkan hos en kvävgasgenerator med membranteknik ligger i enkelheten. Separationsprocess är konstruerad helt utan rörliga delar, vilket minimerar underhållsbehovet. Det gör också att gasgeneratorn kan fungera tillförlitligt i områden med hög vibration.

  • Kompakt och tyst: Kvävgasgeneratorer med membranteknik tar liten plats och är mycket tysta. De kan installeras direkt på produktionsgolvet.

  • Enkel användning: Start och driftsättning är snabb och enkel. Dessutom kan membrangeneratorer installeras på ett modulärt sätt och är därför är ett bra val för företag som vill skala upp sin kvävgasframställning. 

Ta reda på mer om kvävgasgeneratorer med membranteknik
Ta reda på mer om kvävgasgeneratorer med membranteknik
Vill du veta mer om kvävgasgeneratorer med membranteknik och hur de kan gynna din produktion? Atlas Copcos team för industrigas ger dig gärna information och råd. Kontakta oss idag!
 
Vill du veta mer om kvävgasgeneratorer med membranteknik och hur de kan gynna din produktion? Atlas Copcos team för industrigas ger dig gärna information och råd. Kontakta oss idag!
 
 
Kvävgasgeneratorn NGM⁺ 7-70
Atlas Copcos kvävgasgenerator NGM⁺-
Kvävgasgeneratorn NGM⁺ 7-70
Klassledande lösning för kvävgasframställning på plats.
 
Klassledande lösning för kvävgasframställning på plats.
Klassledande lösning för kvävgasframställning på plats.
Kvävgasgeneratorn NGMs 1-3
Atlas Copcos kvävgasgenerator NGMˢ
Kvävgasgeneratorn NGMs 1-3
Effektivitet vid kvävgasframställning med låga flöden.
 
Effektivitet vid kvävgasframställning med låga flöden.
Effektivitet vid kvävgasframställning med låga flöden.