Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Vad är en boosterkompressor?

Boosterkompressorn: användning och fördelar

Tillämpningar för tryckluft och industriell gas kan delas upp efter deras respektive tryckkrav från lågt, medelhögt och högt. De flesta tryckluftsverktyg och -utrustningar arbetar med ett tryck på upp till 13 bar som levereras av en standardluftkompressor. Otaliga tillämpningar som för verkstadsverktyg, industriell förpackningsutrustning och tågbromssystem hör till den här kategorin. Men tillämpningar som laserskärning och PET-flaskproduktion kräver mer. Där behövs allt från 25 eller 40 bar (medelhögt tryck) till 300 och i vissa tillämpningar upp till 1 000 bar (högt tryck). Det är här boosterkompressorn kommer till sin rätt. I den här artikeln förklarar vi vad en booster är, varför och när du behöver en, vilka fördelar den har och hur den fungerar.

Vad är en boosterkompressor?

En booster är en specifik typ av kompressor som producerar luft och gas med medelhögt eller högt tryck. Den ökar trycket i redan komprimerad tryckluft eller gas till ett tryck på upp till 1 000 bar för de tillämpningar som behöver detta höga tryck. Det innebär att en booster alltid används i kombination med en standardkompressor. Standardluftkompressorn använder omgivningsluft och komprimerar den till ett tryck på högst 13 bar. Boostern använder sedan den här tryckluften för att nå det medelhöga till höga tryck som krävs. 

40 eller 300 bar

Tryck på 20 till 40 bar och 200 till 350 bar, är vanliga medelhöga och höga tryck. Typiska 40-barstillämpningar är PET-flaskblåsning, stresstestning och industriell rengöring. Vid en stabil luft- eller gasförbrukning är en booster för 40 bar en bra lösning för sådana produktionsbehov. Men vid tillämpningar med högtrycksflaskor för att klara behovstoppar krävs en booster på 300 bar. Förutom flaskfyllning används den här typen av högtrycksbooster även för tillämpningar som inbegriper högtrycksluft eller -gas. Det kan då handla om laserskärning, plastformning, trycktestning, metallurgi, gashantering och mycket annat.

Kolvteknik

En boosterkompressor använder vanligen en särskild kolvteknik för att effektivt hantera det högre trycket. Tekniken innefattar en enstegs- eller flerstegspump för komprimering av luft eller gas. Kolvblocket och cylinderdiametrarna är särskilt utformade för det högre trycket vilket säkerställer optimal användning av energi och luft eller gas uppströms. Boosters finns tillgängliga med oljeinsprutning och med oljefri kompressionsteknik för maximal luftkvalitet. 

Den effektiva högtryckslösningen

Det finns några olika metoder att skapa högt tryck i gas eller luft. Dessa innefattar att öka trycket i hela anläggningen eller att arbeta med en tryckförstärkare eller fristående högtryckskompressor. Varför är en kombination av kompressor/booster den lösning som föredras? Därför att det är mer energi- och kostnadseffektivt. Genom att använda redan trycksatt luft är skillnaden mellan inlopps- och utloppstryck mindre än vid start från omgivningsluften. Resultatet blir bättre prestanda och ökad energieffektivitet. En kompressor och booster ger också större flexibilitet. Olika boostermodeller finns tillgängliga så att du kan hitta den perfekta lösningen för din tillämpning. Dessutom kan standardkompressorn även användas för andra pneumatiska tillämpningar på anläggningen.