Energieffektiva vakuumpumpar och vakuumsystem för tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin

Atlas Copco erbjuder rena, tysta och energieffektiva lösningar för alla behov inom vakuum för industriella applikationer. Vi har ett brett sortiment av klimatsmarta vakuumpumpar som kapar era energikostnader och förbättrar er arbetsmiljlö. Givetvis erbjuder vi även alla typer av tillbehör, reservdelar och service, inklusive optimeringstjänster.

Vakuumlösningar från Atlas Copco

Vakuum är av avgörande betydelse i många tillämpningar - och behovet fortsätter att öka. Vi har utvecklat toppmoderna vakuumsystem i mer än 20 år och har en marknadsledande ställning inom kontinuerlig innovation av gaskompression med till exempel skruv-, klo- och scrollteknik. Våra vakuumspecialister arbetar ständigt med att förbättra våra produkter, hitta nya tillämpningar och möta nya utmaningar.
I vårt sortiment ingår vakuumpumpar väl anpassade för tuffa förhållanden inom tillverkningsindustrin och även rena och oljefria vakuumpumpar för känsliga applikationer inom livsmedelsindustrin. Givetvis erbjuder vi även reservdelar, service och olika typer av optimeringstjänster som hjälper kunden att sänka energiförbrukningen, höja produktiviteten och öka säkerheten i sin vakuumanläggning.
Ta gärna kontakt med oss för att få veta hur våra vakuumpumpar och vakuumlösningar skiljer sig från våra konkurrenter, exempelvis Edwards, Leybold, Oerlikon, Busch, Nash, Becker, Belker och Rietschle.

Vakuumpumpar för olika applikationer och olika behov

Lamellpumpar - vakuumpumpar

Lamellpumpar

Oljelamellpumpar är robusta, pålitliga och enkla att underhålla. En oljelamellpump från Atlas Copco är lämplig för applikationer ned till o,1 mbar och används ofta inom träindustri, platstillverkning och livsmedelsindustrin.

GHS 1300 VSD+

Skruvpumpar

Skruvpumpar är lämpliga för industrier som kräver stora flöden och energieffektiv vakuumproduktion. Vanliga applikationer inkluderar plasttillverkning, lyft och förflyttning av material samt paketering av livsmedel.

Klopump

Klopumpar

Klopumpar är lämpliga för applikationer ner till 50 mbar(a). Fördelen med klopumpar är att de är oljefria, robusta och kräver minimal service. Vanliga applikationer inkluderar transport av material, torkning och formgjutning.

Vätskeringpump

Vätskeringpumpar

Vätskeringpumpar är tåliga pumpar som klarar stora gasflöden. De är ideala vid hantering av fuktmättad luft och används i applikationer relaterade till bland annat avgasning, filtrering och avvattning ner till 30mbar(a).

Boosterpumpar

Boosterpumpar

Boosterpumpar (boostrar) används för att sänka utpumpningstiden i ett vakuumsystem. En boosterpump från Atlas Copco måste alltid användas tillsammans med en annan vakuumpump. De är lämplig för tillämpningar där höga pumphastigheter krävs för tryck i området 0,01 till 50 mbar(a).

Reservdelar, service och optimeringstjänster för vakuumpumpar

Service vakuumpumpar

Service av vakuumpumpar

Duktiga och erfarna tekniker från Atlas Copco utför service på alla typer av vakuumpumpar. Vi utför planerade serviceåtgärder och tar hand om akuta reparationer och haverier.

Läs mer om våra vanligaste serviceerbjudanden:

Styrsystem

Styrsystem för vakuumpumpar

Med ett smart styrsystem går det att sänka energiuttaget och spara pengar. Ett centralt styrsystem låter flera vakuumpumpar – oavsett om de har fasta eller variabla varvtal – arbeta optimalt tillsammans.

Läs mer om våra styrsystem för vakuumpumpar:

Analys och övervakning av vakuumsystem

Det säkraste sättet att uppnå optimal effektivitet och maximal tillgänglighet och säkerhet är att hålla koll på och övervaka vakuumanläggningens status.

Läs mer om våra analys- och övervakningstjänster för vakuumpumpar:

Reservdelar

Reservdelar för vakuumpumpar

Alla komponenter utsätts för slitage och behöver bytas med jämna mellanrum. Med originaldelar upprätthåller du vakuumsystemets fullständiga funktion och säkerställer optimala prestanda.

Läs mer om våra vanligaste reservdelar.

Rörsystem

Rörsystem för vakuum

För att säkerställa att korrekt och beständigt vakuum uppnås på så kort tid som möjligt så måste distributionssystemet mellan vakuumpumpen och brukaren vara rätt designat och vara av rätt kvalitet.

Läs mer om de rörsystem vi erbjuder:

Energieffektiva vakuumpumpar och vakuumsystem för tillverkningsindustrin och livsmedelsindustrin

explainer icon