Kompressoroljor, smörjmedel och vätskor

För varje typ av kompressor och vakuumpump krävs en specifik olja för att uppnå maximal drifttid, prestanda och livslängd. Våra tryckluftsvätskor och -smörjmedel täcker alla dina behov.

Kontakta oss

Atlas Copcos originaloljor

Förhindra skumbildning, oljerester och oxidering.

Loading...

Unik blandning av tillsatser

Anpassad efter din utrustnings specifika behov

Beständighet mot oxidering

Kvalitetsoljan säkerställer maximalt skydd.

Förhindra skumbildning

Beständighet mot skumbildning ger högre luftkvalitet

Hemligheten ligger i blandningen

Det som gör våra kompressorsmörjmedel unika är blandningen av tillsatser. Den säkerställer att smörjmedlet fungerar som det ska med egenskaper som beständighet mot oxidering, viskositet vid låga temperaturer och beständighet mot skumbildning. Förutom smörjmedlets grundläggande funktioner för smörjning och värmeabsorption motverkar det också rost- och smutsbildning och för tidigt slitage.

Vad händer om jag använder ett smörjmedel från tredje part?

Smörjmedel från tredje part är gjorda för olika typer av utrustning utifrån standardspecifikationer. Kompressorer och vakuumpumpar är emellertid komplicerad utrustning som ofta arbetar under krävande förhållanden. Utifrån vår expertis inom kompression och i nära samarbete med oljebolag tar vi fram ett unikt tillsatspaket som uppfyller alla krav för din utrustning.

Vad är risken med att välja fel smörjmedel?

Fel smörjmedel kan öka flera risktyper, som förkortad livslängd för utrustningen, bildning av avlagringar i oljekretsen och på rörliga delar och otillräcklig smörjning av viktiga delar som elementet. Ett smörjmedel från tredje part kan försämra tätningen och orsaka korrosion på metalldelar på grund av oljeoxidation. Skumbildning kan orsaka oljerester, vilket leder till dålig luftkvalitet på grund av oljepartiklar i systemet. Undvik dessa risker genom att välja smörjmedel från Atlas Copco.

Välj rätt smörjmedel

Kombinationen av din kompressor eller vakuumpump, din tillämpning och dina omgivningsförhållanden är unik. Så för att få bästa prestanda och tillförlitlighet ska du också välja ett unikt smörjmedel. Vårt utbud innefattar NSF-certifierade smörjmedel för tillämpningar som livsmedel och läkemedel. Kontakta din Atlas Copco-representant idag.

Download
  • The secret behind Atlas Copco lubricant properties 358.2 kB, PDF