Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Monteringsverktyg och -lösningar
Produkter
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Monteringsverktyg och -lösningar
Verktyg för materialavverkning
Produkter
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Verktyg för materialavverkning
Luftledningstillbehör
Produkter
Luftledningstillbehör
Luftledningstillbehör
Luftledningstillbehör
Borrar och avancerade borraggregat
Produkter
Borrar och avancerade borraggregat
Borrar och avancerade borraggregat
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Produkter
Kompressorteknik
Process Gas and Air Equipment
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Produkter
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Sortiment för industriella kondensatbehandlinglösningar
Service och reservdelar
Kompressorteknik
Maximera effektiviteten
Service och reservdelar
Maximera effektiviteten
Maximera effektiviteten
Originalreservdelar
Service och reservdelar
Originalreservdelar
Originalreservdelar
Originalreservdelar
Originalreservdelar
Kompressorteknik

Kompressorfilter och separatorer

Undvik skador och prestandaförluster i dina kompressorer och vakuumpumpar. Håll damm och smuts borta med originalfilter och separatorer.

Kontakta oss

Varför ska du använda Atlas Copcos egna oljeseparatorer?

Atlas Copcos originalseparatorer säkerställer lågt tryckfall och effektiv avskiljning och är jordade mot statisk elektricitet.

Loading...

”Vi vill inte riskera produktionen genom att använda icke-originalfilter. Vår kompressor måste hållas i drift på ett smidigt och effektivt sätt.”

Utöka livslängden

Högkvalitativ filtrering håller kompressorn igång

Förhindra kontaminering

Särskilda filtrerelement håller olje- och luftkretsar rena

Sänk oljeförbrukningen

Låg oljerest håller oljeförbrukningen till ett minimum

Maximera livslängden på kompressorn eller vakuumpumpen

Damm och smuts kan orsaka skador och bidra till försämrad kapacitet för rotorerna och rotorhusen. Särskilda filterelement och hög filtreringseffektivitet säkerställer anläggningens drifttid. Våra filter är framtagna för att klara av högt driftstryck och har längre servicelivslängd tack vare sin höga smutshållande kapacitet och temperaturhärdighet.

Vad är risken med att använda icke-originalfilter?

Alternativa filter är ofta utformade för att kunna användas i flera olika maskiner, men till priset av eftergifter gentemot specifikationerna. En komponent som är utformad att fungera i alla typer av modeller kan orsaka tryckfall, ökad energiförbrukning och haverier. Endast originalreservdelar ger garanterad prestanda för utrustningen.

Fortsätt att få ut så mycket som möjligt av utrustningen

Originalfilter och orginalseparatorer garanterar bästa möjliga resultat. Kontakta din Atlas Copco-representant idag.

Atlas Copcos originalluftfilter

För längre livslängd på utrustningen.

Loading...