Đóng

Tìm hiểu các thương hiệu của chúng tôi

Hành trình với vô vàn cơ hội

Bằng cách gia nhập với chúng tôi, bạn sẽ bước vào một tập đoàn các công ty toàn cầu và đa dạng, nơi có rất nhiều cơ hội để trưởng thành và phát triển. Tập đoàn Atlas Copco có danh mục các thương hiệu bao quát, cung cấp nhiều vai trò công việc và công nghệ cải tiến và thú vị để bạn chọn lựa.         

Bằng cách nhấp vào logo bên dưới, bạn có thể tìm hiểu thêm về nhân viên, sản phẩm và giải pháp của các thương hiệu khác nhau trong Tập đoàn.