Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

What’s the difference between VSD and VSD+ air compressors?

VSD+ saves you even more on energy costs. Compare technologies to make a smart choice

Contact an expert Discover our VSD compressors

VSD versus VSD+

A Variable Speed Drive (VSD) air compressor saves energy by automatically adjusting its motor speed so compressed air production matches demand. Standard VSD compressors accomplish this using induction motors coupled with gears to the rotary screw elements. It’s a time-tested approach that works, but Atlas Copco never stops innovating. Our VSD+ range of air compressors applies our patented technology to raise energy efficiency and performance to even higher levels.

VSD+ explained

Atlas Copco’s VSD+ compressors are a revolutionary in-house design featuring an interior Permanent Magnet (iPM) motor. The iPM motor shares a rotor with the unit’s best-in-class asymmetric compression elements, so it’s direct-drive and highly energy efficient. The entire VSD+ drive train is a closed circuit, where both motor and elements are cooled with oil, which provides further energy savings. With no coupling or gears between the motor and screw element, VSD+ compressors are exceptionally quiet.

VSD+ compressors feature a patented sentinel valve that completely seals the element during stop. This prevents any escape of compressed air, eliminating blow-off losses. Maintaining pressure in this manner also requires less energy to restart the compressor, avoiding power spikes.

VSD+ advantages

VSD benefits
  • Highly energy efficient – The iPM motor provides energy savings of 50 percent on average compared to idling compressors.
  • Smaller and taller – VSD+ machines feature a unique vertical design concept that reduces the system’s footprint by about 60 percent.
  • Improved free air delivery – An impressive 6 percent increase in FAD further improves VSD+ efficiency and performance.
  • Less noise – VSD+ machines feature an innovative cooling fan that produces as little as 73 dB(A) during operation. This allows compressor installation on the factory floor rather than in a separate room, potentially freeing a dedicated compressor room for other another use.
  • Easy service – VSD+ machines feature easy-to-access parts, a maintenance-free sentinel drive and electronic water drain.
  • Monitoring – The VSD+ range incorporates Atlas Copco’s a state-of-the-art Elektronikon® smart controller system that features embedded connectivity with SmartLink. This allows simple and effective remote monitoring and integrates with plant management systems.
  • Built to last – During research and development, Atlas Copco engineers designed individual VSD+ components to be robust and long lasting, making downtime for service less likely.
  • Lower total cost of ownership – Total lifecycle cost is reduced by approximately 37 percent compared to a similarly sized VSD machine.
  • Flexibility – VSD+ technology is available in a wide range of Atlas Copco GA models.

Main differences between GA VSD and GA VSD+

Ask an air system professional about your best solution for energy-efficient compressed air production.

VSD Variable Speed Drive GA VSD VSD+