Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Produkty a riešenia
Riešenia
Prenájom strojového parku
Energy Storage Systems

Nižšia spotreba zemného plynu vďaka rekuperácii tepla

Spoločnosť Wernsing Feinkost sa ani na chvíľu nezaobíde bez technologického tepla. Spoločnosť získa časť potrebného objemu, 350 kW, pomocou kompresného tepla zo zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu. Ako? Pomocou bezolejových skrutkových kompresorov ZR spoločnosti Atlas Copco so systémom na rekuperáciu energie

Skrutkové kompresory Riešenia rekuperácie energie Bezolejové kompresory Potravinársky a nápojový priemysel Sušiče s otočným bubnom Trieda 0

picture
Spoločnosť Wernsing Feinkost GmbH so sídlom v meste Addrup-Essen je výrobcom potravín pre maloobchod a reštauračné služby. Mnohé výrobné zariadenia, najmä prepravníky a baliace linky, používajú na svoju činnosť stlačený vzduch, pričom sú v prevádzke nepretržite, pretože výroba zvyčajne beží na tri zmeny. Pán Hartwig Sibbel, ktorý zodpovedá za environmentálne a energetické riadenie, to považuje za ideálne podmienky na zváženie tepelnej rekuperácie.

Pri stlačení vzduchu vzniká teplo, preto je kompresory potrebné neustále chladiť. Toto teplo sme chceli využiť v našej kotolni na predohrev mäkkej vody, ktorá slúži na výrobu pary, pretože tak ho môžeme využiť ako technologické teplo počas celého roka.

Hartwig Sibbel , Environmentálne a energetické riadenie, spoločnosť Wernsing Feinkost GmbH

Tepelný výkon až 350 kW

Na základe presných meraní spotreby stlačeného vzduchu spoločnosť Atlas Copco navrhla zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu s dvomi vodou chladenými bezolejovými skrutkovými kompresormi ZR 250 VSD a ZR 160 s celkovým nainštalovaným výkonom 410 kW.
Vodné chladenie a tepelná rekuperácia sa k sebe skvele hodia, keďže chladiaca voda s teplotou až 90 °C dokáže veľmi jednoducho odovzdať kompresnú energiu prostredníctvom výmenníka tepla do vyhrievacieho okruhu v kotolni.
Dva kompresory sa využívajú takmer na maximum svojej kapacity, preto je k dispozícii tepelný výkon až 350 kW – čo zodpovedá 80 až 85 % elektrického príkonu. Energia získaná rekuperáciou znižuje spotrebu zemného plynu v spoločnosti. Súčasne prispieva k ochrane životného prostredia, pretože sa do ovzdušia dostáva menej oxidu uhličitého.
„Náklady tepelnej rekuperácie neboli vysoké,“ s potešením hovorí pán Hartwig Sibbel. Nové kompresory sa umiestnili v blízkosti kotolne, takže v zásade stačil jeden výmenník tepla.
Na dosiahnutie ešte vyššej efektívnosti výroby stlačeného vzduchu spoločnosť Wernsing nainštalovala aj riadiaci a monitorovací systém ES na úsporu energie.

Suchý stlačený vzduch vysokej kvality

Pre periférne zariadenia si spoločnosť Wernsing vybrala výrobok spoločnosti Atlas Copco. Adsorpčné sušiče radu MD zabezpečujú, že sa za každých okolností dosiahne tlakový rosný bod -30 °C.
„Niektoré vedenia vedú cez vonkajšie a chladené priestory,“ vysvetľuje manažér pre oblasť životného prostredia a energií, „preto má tlakový rosný bod ešte väčší význam, aby sa v systéme na výrobu stlačeného vzduchu nekondenzovala voda a neohrozovala ventily a valce.“ Sušiče s otočným bubnom používajú na regeneráciu pohlcovača vlhkosti horúci stlačený vzduch, takže nepotrebujú ďalší zdroj energie.

Bezpečné potraviny vďaka vzduchu bez výskytu oleja

Spoločnosť Wernsing tiež mala podmienku, aby sa stlačený vzduch vyrábal len pomocou bezolejových kompresorov: „Vyrábame potraviny a chceme vylúčiť akúkoľvek možnosť kontaminácie olejom.“ Na to sa môže spoľahnúť, keďže všetky kompresory ZR od spoločnosti Atlas Copco vyhovujú norme ISO 8573-1 a sú certifikované v triede 0.