Kompletná starostlivosť o kompresor s plánom úplnej zodpovednosti

Postaráme sa o údržbu kompresora, inovácie, opravy a dokonca aj poruchy za cenu all-inclusive.

Kontaktujte nás

Mondelez International si vyberá kompletnú starostlivosť o kompresor

Loading...

Kompletná starostlivosť o kompresor

Včasná údržba vykonávaná profesionálnymi servisnými inžiniermi, originálne diely, aktívne inovácie a generálne opravy kompresorov.

Úplné krytie rizík

Znamená to, že sa staráme o všetky opravy vášho kompresora a dokonca aj poruchy bez ďalších poplatkov

Absolútna efektivita

Vďaka inštalácii najnovších komponentov hnacieho ústrojenstva budú kompresory dosahovať úrovne efektivity a spoľahlivosti, akoby boli nové

Ako Plán úplnej zodpovednosti zaistí maximálnu prevádzkyschopnosť?

Plán úplne zodpovednosti obsahuje všetko: skúsení servisní inžinieri nainštalujú originálne diely Atlas Copco v pravom čase, čím zaistia stálu spoľahlivosť medzi servisnými návštevami. Aktívne opravy zabraňujú rozšíreniu problémov a prioritná pohotovostná podpora zaisťuje garantovaný čas odpovede.

Ako preventívna údržba znižuje riziká?

Aj ak pravidelne vykonávate profesionálnu údržbu, stále môže byť potrebná oprava alebo dokonca úplná generálna oprava. To vedie k ďalšej administratíve a tiež neočakávaným nákladom. S Plánom úplnej zodpovednosti sú opravy a generálne opravy zahrnuté v cene. Vďaka inštalácií najnovších technológií do kompresora dosiahnete bezkonkurenčné úrovne energetickej účinnosti.

Čo by nás stála maximálna prevádzkyschopnosť, keby sme ju chceli dosiahnuť sami?

Potrebovali by ste minimálne inventár všetkých dielov a profesionálne vyškoleného technika, ktorý by vám bol k dispozícii nonstop. Nevyhnete sa však nečakaným nákladom. Plán úplnej zodpovednosti sa im však vyhne, keďže všetko je zahrnuté v jednej cene.

Vďaka nám vaše kompresory fungujú ďalej

Atlas Copco preberá úplnú zodpovednosť za vaše kompresory. Kontaktujte svojho zástupcu Atlas Copco ešte dnes

Download
  • Uninterrupted performance with the Total Responsibility Plan 353.7 kB, PDF