Naše riešenia
Priemyselné náradie a riešenia
Riešenia
Odvetvia pôsobenia
Priemyselné náradie a riešenia
Odvetvia pôsobenia
Odvetvia pôsobenia
Výrobky
Priemyselné náradie a riešenia
Montážne nástroje a riešenia
Výrobky
Montážne nástroje a riešenia
Náradie na odstránenie materiálu
Výrobky
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Náradie na odstránenie materiálu
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Výrobky
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Príslušenstvo vzduchového potrubia
Riešenia v oblasti skrutiek
Servis
Priemyselné náradie a riešenia
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servis
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Servisné riešenia od spoločnosti Atlas Copco
Centrum pre odborníkov
Priemyselné náradie a riešenia
Centrum pre odborníkov
Centrum pre odborníkov
Centrum pre odborníkov
Priemyselné náradie a riešenia
Power Equipment
Riešenia
Products
Power Equipment
Light construction and demolition equipment
Products
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Light construction and demolition equipment
Atlas Copco Rental
Riešenia
Industries served
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
About us
Atlas Copco Rental
Kompresory
Riešenia
Výrobky
Kompresory
Process gas and air equipment
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Výrobky
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Sortiment priemyselných riešení na úpravu kondenzátu
Servis a náhradné diely
Kompresory
Diely vzduchového kompresora
Servis a náhradné diely
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Diely vzduchového kompresora
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Maximalizujte svoju efektivitu
Servis a náhradné diely
Servisné plány
Kompresory

Funkcia SMARTLINK – od monitorovania vzduchového kompresora až po cenné odporúčania

Najistejší spôsob, ako dosiahnuť optimálnu účinnosť a maximálnu dostupnosť zariadenia na stlačený vzduch, je vždy vedieť, aký je stav zariadenia, a schopnosť reagovať na tento stav.

Kontaktujte nás

SMARTLINK

Pripojenie k jednoduchšiemu životu

Pripojte sa teraz

Loading...

Dosiahnite vyššiu energetickú účinnosť

Prispôsobené prehľady a odporúčania na zlepšenie energetickej účinnosti kompresorovej miestnosti

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Ak sa vyskytne problém, funkcia SMARTLINK vás vyzve, aby ste podnikli kroky.
Na základe servisnej zmluvy Úplná zodpovednosť spoločnosť Atlas Copco za vás proaktívne vyrieši problém

Zlepšenie celkového stavu

Funkcia SMARTLINK sleduje všetky dôležité znaky vášho zariadenia na stlačený vzduch a poskytne vám ich kedykoľvek a kdekoľvek.

30%

Ušetrite až 30 % pomocou vylepšenej energetickej účinnosti a dosiahnite zhodu s normou ISO50001

3%

Zvýšte prevádzkyschopnosť kompresorov o 3 % vďaka servisnej zmluve s funkciou SMARTlink

30dátové body

Aktívne monitorovanie viac ako 30 dátových bodov prostredníctvom funkcie SMARTlink pomôže zlepšiť stav vášho kompresora

Viac ako len údaje o vzduchovom kompresore

Prehľady

Smartlink health
Funkcia SMARTLINK zhromažďuje prevádzkové údaje zo zariadenia na stlačený vzduch a zostavuje ich do jasných prehľadov. Na prvý pohľad môžete skontrolovať prevádzkyschopnosť, energetickú účinnosť a stav stroja.

Sledovanie servisu

Ďalším vynikajúcim prvkom funkcie SMARTLINK je časový plán servisu. Zobrazuje servisný stav každého stroja, kalendár plánovaných návštev a jasné servisné správy.
Včasný servis je najlepší spôsob, ako udržiavať systém stlačeného vzduchu v prevádzke!

Odporúčania prispôsobené vašim potrebám

SMARTLINK – energetická účinnosť
Odporúčania funkcie SMARTLINK Energy sú jedinečne založené na pracovných parametroch a výkone vašej inštalácie na stlačený vzduch. Ukazujú skutočné príležitosti a poskytujú praktické rady na ďalšie zlepšenie efektívnosti a spoľahlivosti vášho systému.

Upozornenia sa môžu odosielať do vášho počítača alebo smartfónu a ak je vašou prioritou zníženie spotreby energie, funkcia SMARTLINK vám pomôže prispôsobenými prehľadmi.

Je pre vaše zariadenie na stlačený vzduch plánovaný servis? Dátumy údržby všetkých strojov nájdete v jednoduchom kalendári. Po dokončení servisu sa zobrazí správa o návšteve.

Diagnostický dohľad nám umožňuje včas zistiť a opraviť akékoľvek odchýlky. Vďaka progresívnym algoritmom a našej expertnej analýze proaktívne riešenie problémov udržuje vašu energetickú účinnosť na najvyššej úrovni.

Zabráňte poruche vzduchového kompresora a výrobným stratám

Smartlink efficiency and uptime
Funkcia SMARTLINK Uptime dohliada na kritické komponenty. Ak sa vyskytne problém, systém vás vyzve, aby ste podnikli kroky. Včasná reakcia je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť neočakávaným prestojom!

Pozrite si dobre čitateľný stav každého stroja a získajte proaktívne rady. Rozhodnite sa pre plánovanú generálnu opravu, aby ste predišli neplánovaným odstávkam. Ak máte servisnú zmluvu Úplná zodpovednosť, spoločnosť Atlas Copco vám proaktívne vyrieši problém

Monitorovanie stavu ložísk
Monitorovaním nárazových impulzov sledujeme kritické komponenty a upozorňujeme vás, keď je potrebné ich vymeniť. Vyhnite sa prerušeniu výroby a dosiahnite maximálnu životnosť zariadenia.