Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Kvantifiera läckage i ditt tryckluftssystem

Precis som vi pratar om i den bloggpost som rör energieffektivitet, samt hur företag och verksamheter kan bli mer energieffektiva, så är läckor något som bör identifieras och åtgärdas. Läckor är mycket vanliga i distributionssystem för tryckluft och de kan kosta stora pengar årligen. Inom industrin brukar man tala om två olika typer av läckor – kända (accepterade) läckor och läckor som bör åtgärdas. 

Läs mer om läcksökning och hur du kan åtgärda läckor

Olika typer av läckor

Till de accepterade läckorna, även kallat tomgångsförbrukning, hör aktiviteter som konsumerar tryckluft utan att den används i produktionen, exempelvis tryckhålling av maskiner eller instrument. Till de läckor som bör åtgärdas hör sprickor och hål i distributionssystemet samt läckage mellan rör, slangar och kopplingar. Det är inte ovanligt att läckageflödet uppgår till så mycket som 1/4 av den totala tryckluftskonsumtionen i anläggningen, något som leder till markant ökade energikostnader. På grund av tryckfall som läckorna orsakar påverkas även produktionen negativt. Det kan också vara så att fukt kan tränga in i systemet, vilket i sin tur kan vara negativt för luftkvaliteten och därmed slutproduktens kvalitet. Enkelt uttryckt så leder läckor till ökade kostnader och försämrad produktivitet. Eventuella läckor i distributionssystemet bör därför identifieras och åtgärdas snarast. 

Kvantifiera läckor - hur mycket tryckluft försvinner?

Picture of compressed air leak test machine

Läcksökning med ultraljudskamera

Det enklaste sättet att kvantifiera läckor är att göra ett läcktest när produktionen ligger nere. Fördelen med detta sätt är att det är billigt, men det kan å andra sidan vara svårt att identifiera läckorna. Många rörsystem är mycket långa och de allra flesta läckor är omöjliga att fånga upp genom att bara lyssna. Ett alternativ är då att anlita en servicetekniker från Atlas Copco som gör en läcksökning med en ultraljudskamera. Då får du veta hur mycket systemet läckor, var läckorna är och hur stora de är. Du kan då snabbt åtgärda större läckor genom tätning eller utbyte av vissa delar av rörsystemet.

Kvantifiera läckor i tryckluftssystemet när produktionen ligger nere

Förberedelse:

 • Säkerställ att kompressorerna är servade som de ska och att det inte finns några problem hos dessa som kan ge upphov till felaktiga mätresultat
 • Säkerställ att alla applikationer är avstängda och att ingen tryckluft används i produktionen eller på annat ställe
 • Säkerställ att kompresserna är igång (det vill säga de ska inte vara avstängda)
 • Säkerställ att testet genomförs på samma tryckband som produktionen vanligtvis körs

Steg att följa:

 1. Välj en kompressor och låt den stabilisera sin drift genom att lasta på och lasta av.
 2. Notera antalet pålaster och avlaster under en viss tid. Gör om testet fem gånger för att få ett genomsnitt.
 3. Inkludera resultatet i följande formel: där

Läckage (QL)  =  { T/( T + t )}  X  QR där

 • T = Pålastad tid i sekunder
 • t   = Avlastad tid i sekunder
 • QR  = Kompressorns kapacitet
 • QL   = Beräknat läckage uttryckt i samma enhet som kompressorns kapacitet

Exempel

Låt oss anta att det finns två kompressorer i anläggningen med följande kapaciteter uttryckt i liter per minut:

 1. 100 l/s (huvudkompressor)
 2. 100 l/s (redundanskompressor)

Välj kompressor nummer 1 för att göra läcktestet enligt ovan. Anta att den genomsnittliga tiden som beräknats är som följer:

 • Genomsnittlig pålastad tid: 20 sekunder
 • Genomsnittlig avlastad tid: 40 sekunder

Sätt in datan i formeln för att beräkna läckage, det vill säga det potentiella läckaget är:

 (QL) = {20 /( 20+40)} x 100 = 33,3 l/s

Som en tumregel gäller att skruvkompressorer konsumerar 1 kW energi för att generera 2,8 liter tryckluft per sekund. För beräkningen ovan innebär det att läckagen motsvarar 33,3/2,8 = 11,9 kW.

Om vi antar att kompressorn går 4 000 timmar per år och 1 kW kostar 0,6 kr så blir kostnaden för läckage kopplat till kompressorn 11,9*4000*0,6 = 28 560 kr per år.

Det går också att omvandla läckaget i procent där Läckage % = Läckage/ Total kompressorkapacitetI vårt exempel innebär det att läckaget är 33,3/200 = 16,7% av den totala kapaciteten. 

Slutsats

I exemplet ovan kan vi se att det kan löna sig stort att hitta och åtgärda läckor i distributionssystemet. Vi rekommenderar att läckageflödet bör uppgå till max 10% för att din produktion ska vara effektiv. Kontakta oss för att få veta mer hur våra energikonsulter kan hjälpa dig att spara pengar på att åtgärda läckage. 

Analys och optimering