Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Boosta kompressorns kapacitet

Överkapacitetsläge : Boosta kompressorn på ett säkert sätt

Ibland sträcks din produktion och ditt tryckluftssystem till den yttersta gränsen. Med Atlas Copcos överkapacitetsläge i den nya VSDS-kompressorn kan du överskrida maximal kapacitet utan att drabbas av tryckförlust, något som påverkar din drift och medför risk för produktionsstopp. Ta reda på hur du på ett säkert sätt får den där extra kraften när du behöver den som mest.

 

Vad är det som gör överkapacitetsläget bättre än andra liknande system för kompressorer?

Tekniskt sett gör överkapacitetsläget att VSDs-kompressorerna tillfälligt kan överskrida sin maximala kapacitet. I verkligheten innebär det att överkapacitetsläget automatiskt skyddar ditt tryckluftssystem när det är som mest sårbart – och när ett problem skulle vara som mest förödande och kostsamt. 

 

Så du kan vara säker på att överkapacitetsläget håller dig igång – och att det gör det på ett säkert sätt, tack vare den inbyggda driftövervakningen. Överkapacitetsläget fungerar bara när förhållanden som relativ fuktighet, omgivningstemperatur och inspänning är sådana att kompressorn inte kan ta skada av det utökade luftuttaget.

 

Överkapacitetsläget aktiveras på egen hand när det behövs, men det betyder inte att du inte får någon information om saken. Det utlöser även ett meddelande om att den kompressor du använder kan vara för liten för det jobb du ber den att göra.

 

Om de omständigheter som ledde till att det aktiverades verkligen var ovanliga är allt förmodligen okej. Men om överkapacitetsläget aktiveras ofta är det förmodligen dags att fundera på en uppgradering.

 


Vad är det som gör den nya generationens VSDs bättre än andra kompressorer med varvtalsstyrning?

Överkapacitetsläget är bara en av de många funktioner som skiljer GA VSDs från mängden och gör dem till kompressorer för en ny generation: Smartare, grönare och mer uppkopplade än någon av dess föregångare. Våra ingenjörer har också skapat:

 

Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta våra experter för personlig rådgivning och öka inte bara kompressorns kapacitet utan också ditt resultat.
 
Kontakta våra experter för personlig rådgivning och öka inte bara kompressorns kapacitet utan också ditt resultat.
VSDs – Framtidens kompressorprestanda
Nya kompressorn GA VSDs från Atlas Copco
VSDs – Framtidens kompressorprestanda
Nya GA 22-37 VSDs
Nya kompressorn GA VSDs från Atlas Copco
Nya GA 22-37 VSDs
Läs mer om VSD-innovationer
Nya kompressorn GA VSDs från Atlas Copco
Läs mer om VSD-innovationer

kompressorkapacitet kompressorkapacitet

Boosta kompressorns kapacitet

explainer icon