Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Olje-/vattenavskiljare

Att separera olja från kompressorkondensat är inte bara rätt att göra för att skydda miljön, det är också lag i de flesta länder

28 feb 2023

Varför behövs olje-/vattenavskiljning?

Uppskattad tid för genomläsning: 5 minuter

På vissa sätt är komponenterna i ett tryckluftssystem jämförbara med de som finns i bilar. Det finns sådant som bilar måste ha för att fungera, t.ex. motorn. Sedan finns det funktioner, till exempel säkerhetsbälten, som inte är nödvändiga rent tekniskt för att köra bilen men som ändå är obligatoriska – inte bara för att det är vettigt utan även för att de krävs enligt lag. Slutligen är en del tillval bara trevliga att ha, till exempel uppvärmda säten.

I ett tryckluftssystem behöver du givetvis en kompressor för att hålla igång allt. Det finns också några tillval som inte är nödvändiga, men som förbättrar prestanda eller effektivitet, som t.ex. anslutningsteknik. Och sedan finns det funktioner som olje-/vattenavskiljare. Att lägga till dem i ett tryckluftssystem med oljeinsprutade kompressorer styrs inte bara av sunt förnuft utan krävs även enligt lag i de flesta länder.Olje-/vattenavskiljare spelar en viktig roll i dessa system. Med alla fördelar, har oljeinsprutade kompressorer en liten nackdel: Som biprodukt genererar de ett kondensat som innehåller spår av olja.Som tur är kan olje-/vattenavskiljare åtgärda det här problemet på ett relativt enkelt sätt. Genom att använda olika filter och filtreringsmedier kan de effektivt ta bort oljan från vattnet så att den sedan kan kasseras på ett säkert och korrekt sätt.Men varför ska du gå igenom besväret? Det finns två huvudskäl.

Avskiljning av olja och vatten är det rätta att göra

Det är dåligt för miljön om skadliga ämnen kommer in i grundvattnet. Alla som har hört om oljespill i nyheterna vet vilka konsekvenser de kan få för djur och växter.En av anledningarna till att olja i grundvatten är så förödande är att det endast krävs lite olja för att förorena en stor mängd vatten. När det t.ex. gäller motorolja kan en enhet olja förorena en miljon enheter vatten.Förutom att skada djur och växter, påverkar olja som kommer in i grundvattnet även marken, floder och sjöar till den grad att dyra saneringsinsatser kan behöva göras.När det gäller avskiljning av olja och vatten innebär det att ju mer kondensat som saneras, desto bättre är det för oss alla.I detta avseende har den nya olje-/vattenavskiljaren OSC från Atlas Copco satt en ny standard. Tack vare ett genialiskt trestegsbehandlingssystem kan den filtrera ut fler oljetyper från kondensatet och uppnå en enastående vattenrenhet som är så låg som 5 ppm vid utloppet.

Titta på den här videon för att ta reda på mer om olje-/vattenavskiljaren OSC

Olje-/vattenavskiljning krävs i allt högre grad enligt lag

Men precis som inte alla bilförare använder säkerhetsbälte, även om det helt klart är det säkra och ansvarsfulla att göra, agerar inte alla företag ansvarsfullt för att skydda miljön.

Det tar oss till det andra skälet. I de flesta länder kräver den här typen av vattenbehandling allt hårdare regler, och om du bryter mot dem kan det leda till tunga påföljder. 

I Storbritannien kan ett företag till exempel bötfällas upp till GBP 200 000 för felaktig hantering av kondensat. Och i Tyskland föreskriver lagen om vattenresurser att tillstånd för att släppa ut avloppsvatten endast får beviljas om föroreningens innehåll i avloppsvattnet hålls så lågt som möjligt i enlighet med den senaste tekniken.

För närvarande anses acceptabelt restoljeinnehåll vara 20 mg/l, men lokala myndigheter kan föreskriva strängare nivåer. Det innebär också att dessa gränser kan sänkas när som helst, vilket är anledningen till att olje-/vattenavskiljare OSC från Atlas Copco företag håller sig på den säkra sidan under en överskådlig framtid.

Som en extra bonus har OSC-serien ett nytt patronsystem som gör enheterna mycket enklare och mindre kladdiga att underhålla än konventionella olje-/vattenavskiljare.

Det innebär att alla vinner i slutändan: operatörer, företag och miljön.

Olje vattenavskiljare OSC Luft- och gasbehandling

Olje-/vattenavskiljare

contact icon