Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Olje-/vattenavskiljare

Att separera olja från kompressorkondensat är inte bara rätt att göra för att skydda miljön, det är också lag i de flesta länder

Kontakta oss om du vill veta mer

4 feb 2021

Varför behövs olje-/vattenavskiljning?

Uppskattad tid för genomläsning: 5 minuter

På vissa sätt är komponenterna i ett tryckluftssystem jämförbara med de som finns i bilar. Det finns sådant som bilar måste ha för att fungera, t.ex. motorn. Sedan finns det funktioner, till exempel säkerhetsbälten, som inte är nödvändiga rent tekniskt för att köra bilen men som ändå är obligatoriska – inte bara för att det är vettigt utan även för att de krävs enligt lag. Slutligen är en del tillval bara trevliga att ha, till exempel uppvärmda säten.

I ett tryckluftssystem behöver du givetvis en kompressor för att hålla igång allt. Det finns också några tillval som inte är nödvändiga, men som förbättrar prestanda eller effektivitet, som t.ex. anslutningsteknik. Och sedan finns det funktioner som olje-/vattenavskiljare. Att lägga till dem i ett tryckluftssystem med oljeinsprutade kompressorer styrs inte bara av sunt förnuft utan krävs även enligt lag i de flesta länder.

Olje-/vattenavskiljare spelar en viktig roll i dessa system. Med alla fördelar, har oljeinsprutade kompressorer en liten nackdel: Som biprodukt genererar de ett kondensat som innehåller spår av olja.

Som tur är kan olje-/vattenavskiljare åtgärda det här problemet på ett relativt enkelt sätt. Genom att använda olika filter och filtreringsmedier kan de effektivt ta bort oljan från vattnet så att den sedan kan kasseras på ett säkert och korrekt sätt.

Men varför ska du gå igenom besväret? Det finns två huvudskäl.

Avskiljning av olja och vatten är det rätta att göra

Det är dåligt för miljön om skadliga ämnen kommer in i grundvattnet. Alla som har hört om oljespill i nyheterna vet vilka konsekvenser de kan få för djur och växter.

En av anledningarna till att olja i grundvatten är så förödande är att det endast krävs lite olja för att förorena en stor mängd vatten. När det t.ex. gäller motorolja kan en enhet olja förorena en miljon enheter vatten.

Förutom att skada djur och växter, påverkar olja som kommer in i grundvattnet även marken, floder och sjöar till den grad att dyra saneringsinsatser kan behöva göras.

När det gäller avskiljning av olja och vatten innebär det att ju mer kondensat som saneras, desto bättre är det för oss alla.

I detta avseende har den nya olje-/vattenavskiljaren OSC från Atlas Copco satt en ny standard. Tack vare ett genialiskt trestegsbehandlingssystem kan den filtrera ut fler oljetyper från kondensatet och uppnå en enastående vattenrenhet som är så låg som 5 ppm vid utloppet.

Titta på den här videon för att ta reda på mer om olje-/vattenavskiljaren OSC

Olje-/vattenavskiljning krävs i allt högre grad enligt lag

Men precis som inte alla bilförare använder säkerhetsbälte, även om det helt klart är det säkra och ansvarsfulla att göra, agerar inte alla företag ansvarsfullt för att skydda miljön.

Det tar oss till det andra skälet. I de flesta länder kräver den här typen av vattenbehandling allt hårdare regler, och om du bryter mot dem kan det leda till tunga påföljder. 

I Storbritannien kan ett företag till exempel bötfällas upp till GBP 200 000 för felaktig hantering av kondensat. Och i Tyskland föreskriver lagen om vattenresurser att tillstånd för att släppa ut avloppsvatten endast får beviljas om föroreningens innehåll i avloppsvattnet hålls så lågt som möjligt i enlighet med den senaste tekniken.

För närvarande anses acceptabelt restoljeinnehåll vara 20 mg/l, men lokala myndigheter kan föreskriva strängare nivåer. Det innebär också att dessa gränser kan sänkas när som helst, vilket är anledningen till att olje-/vattenavskiljare OSC från Atlas Copco företag håller sig på den säkra sidan under en överskådlig framtid.

Som en extra bonus har OSC-serien ett nytt patronsystem som gör enheterna mycket enklare och mindre kladdiga att underhålla än konventionella olje-/vattenavskiljare.

Det innebär att alla vinner i slutändan: operatörer, företag och miljön.

Relaterade ämnen och projekt