Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Adsorptionstorkar
Refrigerated air dryers
Lufttorkar
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammare
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumpar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Liten, mångsidig och bogserbar kompressor som är enkel att transportera
Serien av elektriska kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Mobila kompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Stora mobila luftkompressorer
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar

Vad är en olje-/vattenavskiljare och hur fungerar den?

Olje vattenavskiljare OSC

Olje-/vattenavskiljare spelar en avgörande roll i tryckluftssystem där oljeinsprutade kompressorer används. Vid tryckluftsgenerering producerar dessa kompressorer även ett kondensat som innehåller spårmängder olja. För att skydda miljön måste kondensatet behandlas – och oljan tas bort – innan det kan kasseras.

Det är där olje-/vattenavskiljaren kommer in. Precis som namnet anger, avskiljer det kompressorns kondensatvatten och olja för att förhindra att det senare hamnar i avloppsvattnet.

Varför måste olja och vatten avskiljas?

Det här är ett mycket viktigt jobb. De flesta känner förmodligen till experimentet som visar hur en droppe olja snabbt sprids över en stor vattenyta. Faktum är att en liter motorolja kan förorena en miljon liter grundvatten. Ett oljebälte som lägger sig ovanpå vatten kan förhindra att syre når plantorna och djuren som lever i det. Oljan kan också skada djur genom att påverka de isolerande egenskaperna i pälsen hos djur och de vattenavvisande egenskaperna i fåglarnas fjädrar.

Det finns ett annat viktigt skäl till att kompressorkondensat som innehåller olja måste behandlas. På många platser föreskrivs det i lagen. Fler och fler länder och andra jurisdiktioner antar allt strängare miljöbestämmelser som förbjuder tömning av vatten som innehåller olja. Överträdelser av dessa regler kan leda till kostsamma påföljder.

Som tur är, som visas i experimentet, blandas inte olja och vatten så bra, och det mesta av oljan stannar kvar på ytan. Tyvärr innebär det inte att oljan i kompressorkondensatet enkelt kan skummas av från ytan.

I stället är olje-/vattenavskiljning en komplicerad process som leder till en renare miljö. Vi tar en närmare titt på hur det fungerar.

Så hur fungerar en olje-/vattenavskiljare?

Naturligtvis finns det skillnader mellan olika varumärken och varianter av olje-/vattenavskiljare. Men de flesta inbegriper filtrering i flera steg och adsorptionsprincipen. Ett filter i första steget adsorberar den fria oljan, medan ett andra filter tar bort återstående oljedroppar och ”polerar” kondensatet. Det första filtret består vanligtvis av polypropenfibrer som adsorberar oljan, men inte vattnet. Det innebär att oljan fastnar på fibrernas yta. Filtrering i andra steget förlitar sig ofta på aktivt kol (eller organisk lera för starkare emulsioner) för att rena kondensatet.

I slutet av denna process är det kvarvarande vattnet tillräckligt fritt från föroreningar och kan kasseras på ett säkert sätt i avloppssystemet. Olje-/vattenavskiljaren har utfört sitt jobb. Och i slutändan gynnas alla: företaget som gör det rätta och undviker böter och, framför allt miljön.