Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Komponenter och steg i en olje-/vattenavskiljare

Luftbehandling Olje vattenavskiljare Extrautrustning Tryckluftsguiden OSC

En olje-/vattenavskiljare spelar en avgörande roll i tryckluftssystem som använder olja som smörjmedel, till exempel en skruvkompressor.

Utforska ämnen ⤸

Under processen för att generera tryckluft produceras kondensat (vattenånga). Denna fukt innehåller spår av olja och andra föroreningar. För att skydda miljön och utrustningen måste kondensat hanteras. När oljan har filtrerats bort måste den separeras innan den kan kasseras på ett säkert sätt.

Och det är här olje-/vattenavskiljaren kommer in i bilden. Den avskiljer vatten och olja i kondensat och förhindrar att olja kommer ut i miljön.

Vad är en olje-/vattenavskiljare?

En olje-/vattenavskiljare är konstruerad för att separera olja och vatten med en mängd olika filter. Det finns olika typer av avskiljare för olika branscher, som inom gruvdrift, konstruktion, rening av avloppsvatten och livsmedelstillverkning.

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur avskiljare fungerar och varför de är viktiga för juridisk efterlevnad och miljöskydd. När det gäller olje-/vattenavskiljning handlar det om att ju mer kondensat som renas innan det når grundvattnet, desto bättre för planeten.

Varför måste olja och vatten avskiljas?

Det är viktigt att separera oljan från vattnet. De flesta är förmodligen bekanta med experimentet som visar hur en droppe olja snabbt sprider sig över en stor vattenyta. En liter motorolja kan förorena en miljon liter grundvatten.

En oljefläck som täcker en del av vattenytan kan förhindra att syret når de växter och djur som finns under ytan. Olja kan också skada vilda djur genom att påverka till exempel de isolerande egenskaperna hos pälsbärande djur eller de vattenavvisande egenskaperna hos fåglars fjädrar.

Det finns en andra orsak till varför olja måste avskiljas från kondensat. Det är lag på många platser och fler och fler länder och andra jurisdiktioner antar allt strängare miljöbestämmelser. Dessa förbjuder dumpning av vatten som innehåller olja. Att bryta mot sådana regler kan leda till kostsamma straffavgifter.

OSC 170 arbetsprincip stillbild

Även om experimentet som nämns ovan visar att olja och vatten inte blandas, betyder det inte att olja kan skummas bort från ytan. Det är därför olje-/vattenavskiljning i tryckluftssystem är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade bestämmelser och minimera miljöpåverkan.

Den goda nyheten är att avskiljare kan eliminera cirka 99,5 % av oljan som finns i tryckluftsångorna. Nu ska vi ta en närmare titt på hur en olje-/vattenavskiljare fungerar.

Hur fungerar en olje-/vattenavskiljare?

Det finns så klart skillnader mellan olika märken och typer av olje-/vattenavskiljare. De flesta inbegriper dock en flerstegsfiltrering och principen för adsorption. Adsorption är ett ytfenomen där olja helt enkelt hamnar på ytan eftersom den har lägre densitet än vatten.

För att behandla kondensat använder avskiljarna ofta två eller tre filtreringssteg med olika filtreringsmedier. Vi går igenom stegen ett i taget för att få bättre förståelse för hur en kompressors kondensat behandlas.

Filtreringssteg

Det oljehaltiga kondensatet från kompressorn flödar under tryck in i avskiljaren och genom ett filter i första steget, som vanligtvis är ett förfilter. En tryckbegränsningsventil bidrar normalt till att sänka trycket och undvika turbulens i avskiljartanken, vilket möjliggör gravitationsavskiljning av fria oljor.

Första steget

Filtren i första steget består vanligtvis av polypropylenfibrer som adsorberar oljan men inte vattnet. Det innebär att oljedroppar fastnar på propylfibrernas yta. Tack vare de oljeattraherande egenskaperna kallas sådana fibrer för "oljemottagliga". Den här typen av filtreringsmedia flyter vanligtvis på vattenytan. När den blir tyngre adsorberar den dock oljedroppar och sjunker djupare mot slutet av sin livslängd.

Andra och tredje steget

Efter filtreringen i första steget flödar kondensatet genom huvudfiltren. Dessa inkluderar ett andra steg och ibland även ett tredje. De här filtren använder ofta aktivt kol (eller organisk lera för starkare emulsioner) för att rena och "polera" kondensatet. Beroende på typ och storlek på olje-/vattenavskiljaren genomgår kondensatet ett eller två på varandra följande filtreringssteg med aktivt kol eller organisk lera.

Sista steget

I slutet av processen samlas återstående oljerester i kondensatet upp. Vid en omgivande temperatur på 20 ℃ med 1-2 g/m3 olja efter det första steget finns det cirka 2-3 mg/m3 olja efter separation.

Det kvarvarande vattnet är tillräckligt fritt från föroreningar och kan säkert släppas ut i avloppssystemet. Olje-/vattenavskiljaren har utfört sitt jobb och i slutändan gynnas alla. Företaget har följt reglerna och undvikit böter samtidigt som miljön skyddas.