Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kallt väder påverkar tryckluftssystem

Visste du att den ideala driftstemperaturen för en kompressor vanligtvis varierar mellan 5 ° C till 30 ° C. Detta betyder att vinterns kyliga temperaturer kan ha en betydande inverkan på ditt tryckluftssystem, speciellt om omgivningstemperaturerna i ditt kompressorrum faller under detta intervall. 

Hur påverkar de kalla temperaturerna ditt tryckluftssystem?

Sjunkande vintertemperaturer kan orsaka både kortsiktiga och långvariga skador på dina kompressorer. Ett inte helt ovanligt exempel är kondensat som frusit och som täpper till/spräcker kritiska komponenter i systemet. Bland annat ledningar, dräneringsventiler, tryckluftsfilter och värmeväxlare påverkas mycket negativt av is och frost. Andra potentiella problem som orsakar av kalla omgivningstemperaturer inkluderar:

 • Kompressorn vägrar starta: Har du en skruvkompressor som vägrar starta i kylan? Sannolikt beror det på att kompressorn är utrustad med en brytare som förhindrar starter då omgivningstemperaturen är för låg.
 • Kompressoroljan blir tjockare: Ju kallare temperaturer, desto tjockare olja! När oljan blir tjockare minskar smörjförmågan, vilket innebär att det krävs mer kraft för att driva kompressorn. Håll ett öga på detta - motorns livslängd kan reduceras om detta fortsätter under en längre tid.
 • Kyltorken bildar isproppar i systemet: När tryckluft kyltorkas i förhållanden då omgvivningstemperaturen är låg finns det en risk att kondensvattnet fryser i systemet och bildar en ispropp som förhindrar att luften transporteras vidare i systemet. .
 • Adsorptionstorken fungerar inte som den ska: Våt inkommande luft kan frysa inuti torkens rör, vilket gör att tornets växlingsventiler slutar fungera. Det finns också en risk att avblåsningsventilen fryser, vilket påverkar torkens avluftningsfunktion.
 • Komponenter rostar: Eftersom många tryckluftstorkar fungerar mindre effektivt i kallare temperaturer ökar risken för kondensat i kompressorsystemet. I ett fuktigt tryckluftssystem ökar risken för korrosion på interna komponenter och rör. 

Tips för att förbereda ditt tryckluftssystem för det kalla vädret

 • Tappa ur eventuellt kondensat: Kondensat är en vanlig företeelse i kompressorer. Det bildas i systemet och samlas på låga platser, inklusive luftbehållare. På vintern kan oadresserat kondensat frysa och spränga rör. Det är därför viktigt att systemet inkluderar ordentliga avtappare, gärna automatiska sådana som släpper ut vatten när så krävs. Om automatiska dräneringsventiler saknas kan det vara bra att inspektera systemet några gånger i veckan och tömma ut eventuellt vatten som blivit kvar.
 • Värmeisolera utvändiga rör och kondensavtappare: Om temperaturen i ditt område förväntas sjunka till minusgrader, kan värmetejp eller annan isolering appliceras på utsatta delar av ditt tryckluftssystem. Det förhindrar skador som uppkommer på grund av isproppar.
 • Kontrollera oljan: Oljetemperaturen bör övervakas och regleras; annars kan oljans temperatur sjunka till en nivå som gör att den inte kan smörja eller täta maskineriet. Isig olja kan också göra att en kompressor inte fungerar eller slutar fungera helt.
 • Värm din kompressor. Om din kompressor står i ett ouppvärmt rum kan en liten lokal värmare erbjuda extra värme för att förhindra att temperaturen sjunker under 5 °C.
 • Använd spårvärme: Genom att värma utsatta rör med hjälp av värmespårningskablar går det att förhindra problem och skador kopplade till is i rörsystemet.
 • Säkerställ erforderlig tryckdaggpunkt: Tryckluftssystem som fungerar alldeles utmärkt under sommarens varma månader kan visa sig vara undermåliga på vintern. Det kan exempelvis vara så att luften skickas från en punkt till en annan via ledningar som går utomhus. I så fall kan det räcka med att torka luften lite extra på vissa punkter, men ibland kan det vara så att en helt annan typ av tork krävs för att bibehålla luftens kvalitet då omgivningstemperaturen sjunker. 

Ta också del av vår artikel om kyla i Tryckluftsguiden. 

Kompressorer Lufttorkar Kyltorkar Adsorptionstorkar