Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Vad är kvävgas och till vad används den?

Investera i en kvävgasgenerator från Atlas Copco sänk dina kostnader för kvävgas

Visste du att det mesta av den luft vi andas in består av kväve? Faktum är att det syre som vi behöver endast står för 21 % av luftens sammansättning. Resten är kväve (78 %) och också små mängder av andra gaser. Även om människokroppen inte använder det kväve som finns omkring oss så är det mycket användbart för olika industriella applikationer. För de industrier som kan separera kvävet från de övriga gaserna i luften finns det en lättillgänglig och i princip obegränsad källa som kan ge den kväverenhet som behövs till en mycket låg kostnad. 

Klicka och läs mer om kvävgas och de industrier som använder kvävgas

On-site industrial gases. Nitrogen & Oxygen Generator

Kvävgas används inom elektronikindustrin

Vad är kvävgas?

Kväve är en ädelgas, det vill säga en gas som ogärna reagerar med andra ämnen. Kvävgas är luktfri, färglös och du riskerar att kvävas om du andas in den. Kväve är dock viktigt för växternas tillväxt och är därför en viktig komponent i exempelvis gödselmedel. Dess användning sträcker sig dock långt bortom trädgården. Kväve finns vanligtvis i flytande eller gasform (även om det är möjligt att producera kväve som ett fast ämne).

Vilka egenskaper har kvävgas?

Kväve är en mycket användbar gas eftersom dess kemiska egenskaper gör så att den inte reagerar med andra ämnen, till skillnad från syre som är mycket reaktivt. Gasen används därför för att förhindra långsam eller snabb oxidation. Elektronikindustrin är ett perfekt exempel på hur långsam oxidation kan uppstå i form av korrosion vid produktion av kretskort och andra små komponenter. Långsam oxidation är också ett problem inom livsmedels- och dryckesindustrin, där kväve används för att förskjuta eller ersätta luft för att förbättra slutproduktens hållbarhet (modifierad atmosfär). Explosioner och bränder är bra exempel på snabb oxidation eftersom de kräver syre. När syre förflyttas med kväve minskas sannolikheten för att sådana olyckor inträffar. Flytande kväve används som ett köldmedium som snabbt kan frysa mat och forskningsämnen inom medicinsk och reproduktiv teknik.

Klicka och läs mer om kvävgas och de industrier som använder kvävgas

System för kvävgasproduktion