Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Grön produktion

8 fördelar med att ställa om till grönt

I en värld som blir allt mer miljömedveten vill konsumenter lägga sina hårt intjänade pengar på produkter som inte skadar planeten och som tillverkas av företag som bidrar till en bättre framtid.  
     

Alla företag är dock inte redo att ta till sig behovet av att ställa om till grönt. En anledning är att många chefer fortfarande tror att gröna investeringar är allt för dyra. Inget skulle kunna vara mer fel. 
 

I många fall är avkastningen på investeringen i miljövänlig teknik utmärkt. Det ursprungliga inköpspriset kan vara högre, men utrustningen betalar sig snabbt genom de energibesparingar som syns på elräkningen. Tänk t.ex. på traditionella glödlampor och de dyrare lysdiodslamporna – visst är de senare dyrare, men de håller flera år längre än sina föregångare och förbrukar mycket mindre energi. 
 

Detsamma gäller för många andra gröna investeringar – i mycket större skala.  
 

Men att ställa om till grönt har många fördelar förutom avkastningen på investeringen. 

grön produktion

Fördelar med att ställa om till grönt för företag

1. Elkostnader

Energibesparingar är en stor ekonomisk fördel. 
När det gäller en kompressor utgör t.ex. elkostnaderna 80 % av den totala ägandekostnaden. Därför betalar sig en energieffektiv modell snabbt. 

2,. 2. Skattelättnader och andra fördelar

Regeringar i många länder erbjuder nu skattelättnader och andra fördelar kopplade till miljövänlig teknik, vilket ger ännu högre avkastning på investeringen. Detta gäller särskilt nu när många länder har åtagit sig att uppfylla ambitiösa utsläppsmål inom kort.

Och eftersom industrisektorn bidrar till ekonomins totala energiförbrukning är det vettigt att erbjuda sådana skattelättnader till tillverkare. Regeringarna försöker dock inte bara uppfylla sina utsläppsmål genom incitament utan även genom striktare bestämmelser.

3. Snävare utsläppskrav från regeringar

I hopp om att uppnå klimatmålen implementerar regeringar allt fler bestämmelser för att minska föroreningarna och främja effektiviteten. Det innebär att företag som köper föråldrad utrustning nu snart är på fel sida av de snävare utsläppsstandarderna. 

Endast investeringar i den senaste gröna tekniken kan säkerställa att maskiner uppfyller nya miljöregler under lång tid framöver.  

4. Det är rätt att ställa om till grönt

De allra flesta forskare och otaliga studier visar att planeten håller på att värmas upp i snabb takt som radikalt förändrar vårt liv på den. Naturkatastrofer som torka, skogsbränder, översvämningar och stormar ökar redan i styrka.

Det är därför människor vill att de företag de handlar av ska vara en del av lösningen och inte en del av problemet. Energisparande investeringar är ett sätt att visa konsumenterna att ditt företag är fast beslutet att göra sitt för att skydda jorden. Det hjälper inte bara planeten. 

5. Attrahera kunder och bygga upp varumärkeslojalitet

Forskning och undersökningar har visat att kunderna i allt större utsträckning värdesätter företag som hjälper till att skydda miljön. I en tidsålder med sociala medier är detta särskilt viktigt. Företag vill inte stämplas som att de förorenar eller släpar fötterna efter sig när det gäller att ställa om till grön teknik.

Kom ihåg att ingen ännu har blivit bojkottad för att de förbrukar för lite energi eller har för grön teknik. 

6. Bli en attraktiv arbetsgivare

Dina gröna investeringar kan också visa sig vara en investering i nästa generation av kunniga medarbetare. Unga medarbetare är särskilt bekymrade över miljön. Det är förståeligt eftersom de kommer att uppleva de konsekvenser som ett förändrat klimat leder till om inte drastiska åtgärder vidtas. 

Många högkvalificerade personer som siktar på att komma in på arbetsmarknaden eller göra en karriärändring föredrar ofta att anställas av ledande företag inom branschen. Den här preferensen för branschledande företag gäller även personer som prioriterar miljömässig hållbarhet.

7. Högre tillfredsställelse på jobbet

Dina investeringar i en grön omställning, bland annat användning av återvunna produkter, plantering av träd och stöd till kollektivtrafiken, ökar miljömedvetna medarbetares tillfredsställelse på jobbet, vilket hjälper dig att behålla de bästa medarbetarna.

8. Förbättrad säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Renare luft på arbetsplatsen är ett exempel på detta. Det innebär i sin tur färre sjukdagar och en friskare, mer energisk personal.

 

Som du kan se är gröna investeringar inte bara en smart investering nu, utan även i framtiden, från direkta ekonomiska fördelar till marknadsöverväganden samt personalrekrytering och personalomsättning.