Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Luftkompressorer Grön produktion

Rätt tidpunkt för byte av luftkompressor

Volatila energipriser, förväntningarna på vinst, önskan om en hållbar produktion och strängare miljöbestämmelser. Många företagsägare står inför alla de här utmaningarna varje dag. När det gäller komprimering av luft finns det dock en lösning: att minska luftkompressorns energiförbrukning genom att byta till en mer effektiv modell. 

Byt ut luftkompressorn

Det kan verka motsägelsefullt vid första anblicken. Hur kan det vara ekonomiskt att spendera mer pengar? Eller hur hjälper det miljön att skaffa mer utrustning? Men att ersätta en gammal kompressor med en ny kompressor kan göra stor skillnad. Genom att sänka luftkompressorns energiförbrukning kan du hantera alla dessa utmaningar. 

Anledningen är att kompressorer skiljer sig från andra kapitalvaror. Här utgör den initiala investeringen en mycket liten del av den totala ägandekostnaden. Under luftkompressorns hela livslängd kommer du att spendera största delen (80 %) av dina pengar på energi. 

Det är därför det snabbt lönar sig att byta av en äldre ineffektiv maskin mot en ny, speciellt i tider med höga energipriser eller vid flaskhalsar i strömförsörjningen.  

 

Vill du veta om det är dags att byta ut kompressorn?Ta en titt på checklistan och ta reda på det!

Kompressorbyte: En enkel beräkning

Anta att du kommer att spendera 100 000 euro under en standardkompressors livslängd. Endast 10 000 euro av den summan går till att köpa maskinen. Samma mängd spenderas på att underhålla den och resten går åt till luftkompressorns energiförbrukning. 

Det är lätt att se var din största besparingspotential är i det scenariot. 

Men om du ökar den initiala investeringen och köper en mycket effektiv kompressor kan du uppnå stora energibesparingar och göra din verksamhet mindre sårbar för fluktuerande och höga energipriser.

Är det dags att byta ut kompressorn?

Replace air compressor - 800x600

Nyetablerade företag eller företag som utökar produktionen står inför ett relativt enkelt beslut när de måste köpa en kompressor. Det finns garanterat en framtidssäkrad, energieffektiv och tillförlitlig modell som uppfyller deras behov. 
 

Det blir svårare när frågan är om man ska byta ut en befintlig kompressor. När man köper en ny modell innebär det trots allt en betydande investering, men vissa uppgraderingar ger så många ekonomiska fördelar att det blir mycket dyrare att inte byta. 

 

Replace air compressor - 800x600

Så hur vet du när en uppgradering inte bara är till nytta för din verksamhet utan även för ditt slutresultat? Här är några saker att tänka på:  

 

1. Hur gammal är den befintliga kompressorn och vilken typ tillhör den?

Atlas Copco förbättrar i genomsnitt energieffektiviteten hos sina kompressorer med 1 % årligen. Det verkar inte som så mycket.

Tänk på att energikostnader utgör den största andelen av en kompressors totala ägandekostnad. De besparingar som åstadkoms med en ny modell kommer snabbt att märkas. Det gör även ineffektiviteten hos äldre kompressorer.

Om den aktuella kompressorn dessutom är en modell med fast varvtal kan ett byte till en kompressor med varvtalsstyrning (VSD) resultera i energibesparingar på upp till 50 % på ett bräde.

2. Har ditt tryckluftsnät en central styrenhet?

Equalizer 4.0 Pro product pictures

Om ett tryckluftsnät består av flera kompressorer kan en central styrenhet välja den mest effektiva kompressorn eller en kompressorkombination.

Men även om en central styrenhet optimerar tryckluftssystemets prestanda kommer den inte att göra äldre kompressorer till sin natur mer effektiva.

Å andra sidan bidrar centralstyrenheten, när en ny kompressor läggs till i maskinparken, till att maximera effektiviteten i hela systemet. 

3. Finns det ett fjärrövervakningssystem?

Person working on SMARTLINK on mobile and pc

Tack vare ett fjärrövervakningssystem kan operatören optimera tryckluftsnätet nästan var som helst. I det fallet kan en avancerad kompressor erbjuda ytterligare anslutningsfördelar jämfört med en äldre modell.

Som en tumregel gäller att ju mer avancerad en kompressor är, desto bättre är en toppmodern styrenhet och ett fjärrövervakningssystem.

Dessa funktioner är t.ex. inte särskilt användbara om en liten kolvkompressor används för sporadisk pumpning av däck. En VSD-kompressor ger dock ytterligare besparingar när driften kan övervakas och justeras på distans när som helst. 

4. Har du kontrollerat gällande bestämmelser?

Regeringar runt om i världen drar i allt högre grad åt utsläppsstandarderna och andra miljöbestämmelser. Äldre kompressorer kanske snart inte längre uppfyller kraven för befintliga regler.

Med tanke på det rättsliga landskapet skulle det dessutom vara fördelaktigt att använda särskilt energieffektiva modeller vid köp av en ny kompressor. Då försäkrar du dig om att de kommer att uppfylla lokala miljöstandarder under kommande år. 

5. Finns det några ekonomiska incitament?

För att uppfylla ländernas klimatmål måste företagen inte bara följa allt strängare regler. De lockas även att göra det genom incitament för att investera i miljövänlig teknik.

Om du funderar på om du ska byta ut en befintlig kompressor mot en mer effektiv sådan bör du titta efter om det finns några statliga stöd att använda för att ställa om till grönt.
 

6. Har du kontrollerat det befintliga luftnätet med avseende på effektivitetsförluster?

Air Audit

Det finns många övertygande anledningar till att köpa en ny, toppmodern kompressor. Men innan du gör den investeringen bör du kontrollera att de eventuella effektivitetsförluster som finns i systemet inte beror på problem som kan åtgärdas på annat sätt.

Ett sätt att göra det är att investera i en energirevision. En sådan revision ger dig en väldigt god idé om var det finns effektivitetsförluster.

Även om du inte vill spendera pengarna på en sådan granskning finns det saker en tryckluftsexpert kan göra. Till exempel kontrollera om det finns kostsamma läckor i luftnätet. 

7. Är kompressorrummet optimerat?

Ett kompressorrum är mer än bara utrymmet där kompressorn finns. Det avgör också kompressorns prestanda och kan bidra till att öka effektiviteten i tryckluftsnätet.

Det är t.ex. viktigt att se till att insugsluften är så ren som möjligt. Kompressorer genererar mycket spillvärme. Därför bör du se till att kompressorrummet är ordentligt ventilerat eller, ännu hellre, installera ett energiåtervinningssystem. 

8. Har du ett energiåtervinningssystem?

energy recovery unit ER 650

Du har redan ett energiåtervinningssystem som förvandlar den överskottsvärme som produceras under luftkomprimeringsprocessen till återanvändbar energi.

I så fall bör du kontrollera om en ny kompressor är kompatibel med det här systemet. Om ett sådant system ännu inte är en del av ditt tryckluftsnät bör du överväga att investera i ett. Det kan generera enorma energibesparingar väldigt snabbt.

Att svara på de här frågorna hjälper dig inte bara att optimera din befintliga utrustning. Du får även veta om det är dags för en uppgradering eller inte. Om du behöver mer information kan du kontakta Atlas Copcos tryckluftsexperter.