Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Checklista: Hur kan man i 7 steg förbättra resultatet av en energirevision?

Grön produktion Analys och optimering

Hur kan man förbättra resultatet av en tryckluftsrevision?

Checklista för tryckluftsrevision i 7 steg


En energirevision är ett användbart verktyg som hjälper dig att avgöra om ditt befintliga tryckluftssystem är så effektivt som möjligt. Eftersom energi utgör den största andelen av kostnaderna för ett tryckluftssystem kan en sådan revision spara företagen mycket pengar. 
     

I vissa fall behövs ingen fullständig granskning. Det gäller särskilt för enkla tryckluftssystem där en enkel energibedömning kan vara tillräcklig. 

En energirevision är en mycket grundligare – och dyrare – analys av ett tryckluftssystem. Det tar vanligen några dagar eller till och med veckor att slutföra den och den omfattar användning av specialutrustning. En bedömning är mer ytlig och innebär i princip att en expert går igenom systemet och försöker identifiera ineffektivitet under en visuell inspektion. 

Oavsett vilken typ av analys du väljer finns det några saker du kan göra för att säkerställa att tryckluftssystemet är så effektivt som möjligt, även innan en revision eller bedömning utförs. 

 

1. Reparera läckor

AIRScan Acoustic Camera in use

Läckor är den största fienden för tryckluftssystem. Forskning har faktiskt visat att upp till en tredjedel av den genererade tryckluften går förlorad via läckage. Det är en häpnadsväckande mängd när man tänker på det. Tänk dig bara att du tankar bilen och sedan ser på när 30 % av bensinen droppar ned på vägen från en läckande bränsleledning så fort du börjar köra.

Att åtgärda läckor är viktigt och kan spara mycket pengar (även små läckor kan kosta dig tusentals kronor om året) – men du måste vara försiktig när du gör det: Gamla kompressorer kanske inte kan hantera en plötsligt minskad belastning. Därför måste allt arbete med att täta läckor åtföljas av åtgärder som gör att mängden komprimerad luft kan minskas i enlighet med det lägre behovet.

Mer om reparationer av kompressorer

Video: Varför läcker det vatten från kompressorn?

2. Dåliga rörledningar

Ett välkonstruerat rörsystem eliminerar tryckförluster och sparar pengar. Omvänt bidrar gamla rör, över- eller underdimensionerade rörledningar eller spiralformiga rörledningar till ett ineffektivt system som kostar pengar. Det här är i synnerhet ett problem för äldre tryckluftsnät och för sådana som har utökats med tiden.

Dessutom är rörledningarnas material av betydelse. Rörledningar i gjutjärn rostar till slut, vilket kanske inte bara täpper till rören utan också försämrar luftkvaliteten. Att byta sådana rör mot sådana som är tillverkade av andra material lönar sig längre fram – särskilt om rördiametern är utformad för att ge det flöde som behövs.

Även om det bara är experter som kan identifiera alla ineffektiviteter i rörledningarna bör även en kunnig lekman kunna titta på befintliga rörledningar och identifiera större problem, exempelvis rör som verkar för små eller för stora, ineffektiva utformningar osv.

Mer om vårt rörsystem för tryckluft: AIRnet 

3. Reducera övertryck

Vissa tryckluftsanvändare ökar trycket i kompressorn när de ställs inför kapacitetsproblem. Den här ”lösningen” är både dyr och kontraproduktiv. I många fall kan ett högre tryck göra saker värre eftersom det då bara läcker mer luft och det blir problem med luftens sammansättning.

4. Säkerställ att du vet hur mycket tryckluft som behövs

En annan viktig källa till spill är osäkerhet kring hur mycket tryckluft som behövs. Hur mycket tryckluft behöver din tillämpning egentligen? Systemoperatörer överskattar ofta det tryck som behövs.

Dessutom bör tryckluftsanvändare alltid kontrollera om deras utrustning nedströms kan köras med ett lägre tryck än vad som anges av tillverkaren. Enbart dessa optimeringar kan innebära besparingar på tusentals USD om året.

Video: Hur väljer man kompressorstorlek?

5. Eliminera onödiga begränsningar

I stora tryckluftsnät förekommer ibland föråldrad utrustning, exempelvis filter eller avskiljare, som inte längre används men som orsakar tryckfall. Genom att byta ut eller ta bort denna utrustning ökar effektiviteten.

6. Använda tryckluft på ett smart sätt

Bara för att tryckluft är allmänt tillgänglig i många produktionsanläggningar betyder det inte att den borde användas till allt. Detta gäller särskilt eftersom tryckluft kostar nästan tio gånger så mycket som elektricitet. Det innebär att det är väldigt ineffektivt att använda tryckluft för uppgifter som rengöring av ytor eller för att hålla personalen sval.

7. Underhåll är viktigt

Att optimera tryckluftsnätet efter en energirevision är smart, men inte tillräckligt. Du måste också se till att systemet underhålls ordentligt, så att de problem som eliminerats inte långsamt kommer tillbaka. Det betyder att du måste hålla koll på de saker som vi nämnt samtidigt som du också regelbundet rengör och underhåller filter, avskiljare och torkar. Det är det enda sättet för ditt system att leverera hög kvalitet på ett konsekvent och tillförlitligt sätt med högsta effektivitet.

En energirevision av tryckluftssystemet är värt det

Även om man vidtar alla de här stegen är det sannolikt mödan värt att utföra en energigranskning eftersom utbildade experter alltid kan identifiera ineffektiva processer som andra inte är medvetna om. Dessutom använder de avancerad utrustning som kan identifiera optimeringsmöjligheter, så alla företag med ett komplext tryckluftsnät bör överväga att beställa en granskning. 

Granska tryckluftsanläggningen med AIRScan