Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Grön produktion

Alla kostnader för tryckluft

Utan tryckluft skulle många industrier behöva stängas ned. Den används överallt. Tryckluft betraktas rent generellt som en allmännyttig produkt vid sidan av elektricitet, vatten och gas.               

Men tryckluft kostar pengar. Generering och förbrukning av tryckluft är mycket dyrare än andra allmännyttiga produkter. Man uppskattar till exempel att 10 % av all energi som förbrukas inom industrisektorn används för tryckluft. Det innebär att industrin varje år spenderar stora pengar på att förse produktionsanläggningar med tryckluft. 

Därför bör företagen rikta in sig på energiförbrukning när de söker besparingar inom tryckluft. Den spelar en mycket större roll än alla andra kostnadsfaktorer tillsammans. Faktum är att ungefär 80 % av kostnaden för att generera tryckluft utgörs av energi – mycket mer än den ursprungliga investeringen i kompressorer eller underhåll. 

Förstå kostnaden för tryckluft och hur man håller den nere

En omfattande titt på tryckluftssystemet

Mycket få tillämpningar med tryckluft klarar sig med bara en kompressor. De flesta trycklufts- och gastillämpningar kräver ett komplett system som levererar luft av hög kvalitet till den plats där den behövs.

Här kan man identifiera potentiella besparingar: Titta först på företagets tryckluftsbehov och alla komponenter som behövs i tryckluftsnätet (samt tillhörande kostnader). 

Med den informationen kan en chef avgöra hur dessa komponenter – och tillhörande processer – kan optimeras. 

Innan man tittar på de enskilda delarna i ett tryckluftssystem bör man vara medveten om att företag inte nödvändigtvis ska planera för det system som finns på plats nu utan snarare för det system de förväntar sig behöva i framtiden.

Om ett företag exempelvis är redo att skala upp produktionen eller lägga till en ny process är det bra att planera för framtida behov och inte bara det aktuella behovet. Det är särskilt viktigt när man väljer rätt kombination utifrån företagets krav och rörledningssystemets storlek.  

Alla komponenter i ett tryckluftssystem

1. Kompressorer

Först har vi själva kompressorn. Som vi nämnt ovan står enhetens prislapp endast för en väldigt liten andel av kompressorns totala ägandekostnad. Eftersom energikostnader utgör den största delen av den totala kostnaden är det inte logiskt att köpa en mindre effektiv kompressor som använder mycket energi. Istället är det troligtvis så att en investering i en energieffektiv kompressor är det mest kostnadseffektiva alternativet.

När du väljer rätt kompressor för jobbet är luftbehovet viktigt. Om lufttillförseln är stabil kan en kompressor med fast varvtal vara den bästa lösningen. Om luftbehovet däremot varierar är en modell med varvtalsstyrning (VSD) troligen det perfekta valet.

För större tillverkare och produktionsanläggningar krävs ofta flera kompressorer. De kan slås på och av beroende på luftbehovet och ge extra flexibilitet. 

2. Torkar och filter

Därefter har vi torkar och filter. För vissa tillämpningar är luftkvaliteten mindre viktig. För många andra är hög luftkvalitet helt avgörande. Det är inte bara viktigt att hålla föroreningar i luften borta från slutprodukterna – särskilt inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin – utan också skydda utrustning nedströms mot korrosion och kontaminering.

Det här är ett bra exempel som illustrerar den dolda kostnaden för tryckluft av låg kvalitet: Kortsiktigt kan det vara billigare att inte investera i torkar och filter, men i det långa loppet leder det till höga kostnader. 

När du väljer torkar och filter är det viktigt att välja rätt teknik för rätt applikation. Detta begränsar tryckfallet när luften passerar genom dem. I likhet med kompressorer är energin den viktigaste bidragande faktorn till den totala ägandekostnaden för torkar. Därför är det särskilt viktigt att påpeka att vi även erbjuder torkar med VSD-teknik.

Video: Vilken tork behöver jag till min kompressor?

3. Avtappning

Smarta avtappare tappar endast ut det ansamlade kondensatet i ett tryckluftssystem när det behövs. Det sparar energi, till skillnad från tidsstyrda avtappare som aktiveras vid vissa tidpunkter, även när det inte finns något kondensat. Smarta avtappare är ett annat praktiskt tillägg som kan spara energi och pengar över tid.

4. Rörledningar

Precis lika viktiga som den utrustning som används för att producera och rena tryckluften är de rörledningar som tar tryckluften dit den behövs. Även det mest effektiva kompressorsystemet slösar energi om rörsystemet läcker eller har fel storlek. Ett lämpligt rörsystem är väl dimensionerat med minimala tryckfall och läckage.

Förutom att välja rätt material för rörledningarna måste operatörer också välja mellan en ringledning och en slinga
En ringledning kan leverera luft från flera riktningar till skillnad från ett system som byggs i en slinga. I sådana system flödar tryckluften bara i en riktning där den närmaste användaren får luft först, vilket kan orsaka tryckfall nedströms som påverkar produktionen.

5. Luftbehållare (tank)

Ett relaterat problem är användning av tankar som lagrar tryckluften. Om de har rätt storlek kan de jämna ut både trycket och flödet i systemet. Det eliminerar behovet av ytterligare kompressorer och bidrar till att minska tryckförändringar i systemet. Tryckkontroller kan läggas till för att stabilisera trycket i luftnätet samt minska läckage och spara energi.

Video: Hur stor luftbehållare ska man ha?

6. Ventilation och energiåtervinning

Många företag gör sin läxa när det gäller vilket tryckluftssystem de investerar i, men de kanske inte är uppmärksamma på vad som händer med spillvärmen som genereras vid komprimering av luften. Till exempel så minskar god ventilation värmecirkulationen, vilket i sin tur sänker energiförbrukningen.

Dessutom kan det mesta av spillvärmen återvinnas och användas i andra delar av verksamheten, t.ex. för att värma upp lokaler, vatten eller produktionsprocesser. För att optimera effektiviteten hos ett tryckluftssystem är det viktigt att rådgöra med experter innan ett kompressorrum utformas.

7. Läckage

Även om många ineffektiva aspekter kan elimineras innan ett system tas i drift är det mycket viktigt att hela tiden övervaka systemet medan det används. Det inkluderar eftersökning och reparation av dyra luftläckor som kan kosta företagen tusentals kronor om året. Kom ihåg att en ökning av trycket i systemet bara ökar läckaget (det åtgärdar inte läckaget) och  energiförbrukningen.

8. Centralstyrning

I system som har fler än en kompressor kan centrala styrsystem spela en viktig roll. De kan sänka det genomsnittliga tryckbandet (en tryckminskning på 1 bar sänker energiförbrukningen med 7 %), styra kompressorns kapacitet och reglera kompressorns varvtal.

 

Det finns många faktorer att vara uppmärksam på, men ett korrekt utformat och väl underhållet tryckluftssystem kan dramatiskt minska driftskostnaderna för ett företag. Det är därför det alltid lönar sig att planera i förväg och göra smarta investeringar nu. 

Om du är osäker på vilken utrustning eller vilka processer som kan hjälpa dig att optimera tryckluftssystemet och maximera dina besparingar kan du kontakta våra tryckluftsexperter.