Vi säkerställer maximal tillförlitlighet för ditt kraftverk

Komprimerad luft och gas är livlinan för din kraftverksanläggning. I sin tur kommer bristfällig eller instabil matning att få hela ditt kraftverk att stå stilla, vilket resulterar i enorma kostnader och inkomstbortfall. Våra oljefria skruv- och centrifugalkompressorer för luft liksom oljefria centrifugalkompressorer för gas ger enastående tillförlitlighet och kräver minimalt underhåll, vilket säkerställer din anläggnings drifttid.

Med erfarenhet från en stor, globalt installerad kompressorbas

Arbeta med kraftgenereringsbranschens mest erfarna kompressorpartner. Vi har byggt vår breda erfarenhet genom en globalt installerad bas med referenser för mer än 7 000 oljefria och oljeinsprutade kompressorer och mer än 400 centrifugalkompressor.

Vi tillför en bred erfarenhet av kraftgenerering

Vår erfarenhet inom kraftgenerering är inte bara enorm, den är också varierad. Vi har väldigt stor erfarenhet av traditionella kraftverk - oavsett om det gäller kol-, gas-, kärnkrafts- eller vattenkraftsanläggningar, såväl som den nyare generationen av kraftverk för geotermisk energi eller koncentrerad solenergi. Läs mer om hur den här starka grunden ger oss kunskaperna och insikten för att uppfylla dina specifika krav.

Levererar den bästa luftkvaliteten

Samarbeta med kraftgenereringspartner som levererar den bästa möjliga luftkvaliteten för din anläggning. Det säkerställer smidig drift, instrumentluft i kraftverk måste vara oljefri och fuktfri. Den TÜV-certifierade klass noll-luften som kommer från våra kompressorer och torkar överträffar dina luftkvalitetskrav.

Mer om klass 0

En lång tradition av att vara pådrivande inom global kraftgenerering

Elektricitet som är tillgänglig med en knapptryckning är avgörande för våra moderna liv. Men bakom denna bekvämlighet ligger den komplexa och utmanande världen med kraftgenerering, överföring och distribution. Det är en värld Atlas Copco har tillförlitligt tjänat i över ett sekel med sina kompressorlösningar för luft och gas. Ta stöd av Atlas Copcos kompressortillförlitlighet. Oavsett om du behöver en specialiserad skräddarsydd eller kostnadseffektiv standardkompressor, finner du att vi erbjuder helhetslösningar för tryckluft och gas för varje kraftgenereringstillämpning. Läs mer om tillämpningarna vi betjänar:

Centrifugalkompressorer för gas, torkar, blåsmaskiner