Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Säkerställa ren tryckluft för din transportprocess

För att få en uppfattning om vad ren tryckluft är, är det viktigt att först titta på föroreningarna. Omgivande luft innehåller alltid föroreningar, t.ex. fukt och dammpartiklar. Andra föroreningar som olja kan tillsättas i processen om du inte använder rätt tryckluftsutrustning. Eftersom tryckluften kommer i direkt kontakt med det transporterade materialet kan dessa föroreningar utgöra ett hot mot ditt pneumatiska transportsystem och dina slutprodukter. För att skydda ditt företags rykte, din processkontinuitet och din produktkvalitet måste du hålla dem borta från ditt komprimerade luftflöde.

Det första steget mot att skydda systemet är att lära känna dessa föroreningar och vad du kan göra åt dem.

Föroreningar som kan hota din tryckluft

Luften som omger oss innehåller tre huvudtyper av föroreningar: damm, olja och fukt. Beroende på var du befinner dig kan deras koncentration vara ganska hög – och den kommer att öka ytterligare när luften komprimeras, t.ex. för ditt pneumatiska transportsystem

contaminants, pneumatic conveying
  • Damm: En kubikmeter luft kan innehålla mer än 140 miljoner små smutspartiklar i industriella miljöer. De flesta är för små (mindre än två mikrometer) för att tas bort med ett vanligt inloppsfilter. Om luften inte behandlas kan dessa partiklar skada utrustningen nedströms.
  • Olja: Det finns två sätt för olja att komma in i det komprimerade luftflödet. En är, som med fukt, genom inloppsluften i form av kolväten (t.ex. sådana som produceras genom förbränning av fossila bränslen).
    Den andra oljekällan i tryckluften kommer från kompressorns eget smörjsystem. Därför bör du alltid använda oljefri utrustning vid transport av livsmedel, läkemedel eller andra produkter som måste skyddas från oljeföroreningar.
  • Fukt: Luften innehåller alltid fukt, till exempel i form av vattenånga och kondensat. När det gäller volym är vattenånga den tydligaste föroreningen och den kommer in i tryckluftssystemet genom inloppet. Om fukten får finnas kvar i tryckluften kan utrustningens livslängd förkortas genom korrosion och det underhåll som krävs ökar.

I ett pneumatiskt transportsystem utgör fukt en ännu större fara för de produkter som transporteras eftersom det kan orsaka bakterietillväxt. Fukt är grundorsaken till den snabba försämringen av produkter eftersom korrosion (en följd av fukt i luften) kan skada det material du transporterar. Även om det kan vara ett mindre problem för vissa bulkmaterial är det ett stort problem för andra, till exempel livsmedelsprodukter.

Varför är fukt ett hot mot pneumatiska transportsystem?

Riskerna med fukt förbises ofta. Men när man tittar på listan över de produkter som oftast transporteras pneumatiskt är det lätt att inse varför fukt kan vara ett problem. Det handlar ofta om livsmedel, till exempel mjöl, socker och spannmål, och vi vet alla vad som händer med mjöl och socker när det blir fuktigt. Det bildas klumpar och kvaliteten försämras. Det är ändå inte det värsta, eftersom bakterierna i obehandlad luft kan förstöra sådana livsmedelsprodukter och äventyra konsumenternas hälsa.

Andra ofta transporterade produkter som är känsliga för fukt är läkemedel, kemikalier, byggmaterial, mineraler och metalldelar. För att skydda dessa produkter måste luften vara helt torr och ha särskilt hög kvalitet.

Ett rent pneumatiskt transportsystem

Lyckligtvis är det inte svårt att skydda systemet mot alla dessa föroreningar. Precis som det finns olika föroreningar som hotar tryckluftssystemet finns det också olika komponenter som ser till att tryckluften är ren. Filter, torkar, kylare, vattenavskiljare och andra kan hjälpa till att avlägsna föroreningar från tryckluften.

 

Dessutom garanterar användning av klass 0-certifierad oljefri utrustning att ingen olja tillsätts under kompressionsprocessen. Detta hjälper dig att minska risken för oljeförorening och utesluter behovet av filter (som filtrerar bort oljeföroreningar).

 

Det kan vara en utmaning att bygga systemet med dessa olika luftbehandlingskomponenter. När du köper utrustning från olika tillverkare måste du hålla ett öga på hur du kan installera dem tillsammans och, i slutändan, om de är rätt anpassade för att fungera tillsammans.

Genom att välja en och samma leverantör kan du se till att alla utrustningsdelar är perfekt anpassade till varandra. Det ger också stora fördelar när det gäller underhåll eftersom du bara behöver tekniker från en leverantör. En och samma leverantör kan se till att alla komponenter i kompressorrummet är optimalt dimensionerade i förhållande till varandra, att de fungerar säkert utan överbelastning och att de kan övervakas av en övergripande styrenhet.