Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Pneumatiska transportsystem för pulver

Många material produceras och transporteras i pulverform. Från plast (polyetylen och polypropylen) till pigment (titandioxid) och livsmedel (mjölkpulver). Dessutom har många pulverprodukter, t.ex. zink, olika användningsområden inom olika branscher. 

Det finns en sak som alla dessa pulver har gemensamt: När de har tillverkats måste de flyttas från sin produktionsplats till något transportmedel och senare, därifrån till slutdestinationen.

Bulk- (av)lastning

powder, pneumatic conveying materials

Torra pulver transporteras ofta och förvaras i bulk. För att förenkla avlastnings- eller transportprocessen kan du använda ett pneumatiskt transportsystem. Detta säkerställer enkel, säker och kostnadseffektiv materialförflyttning. Men hur väljer du rätt system för pulvertransport? För att göra det måste du först ta en titt på de olika metoderna och teknikerna för pneumatisk transport.

Pulver kan transporteras med antingen trycktransport (positiv) eller vakuumtransport (negativ). Trycktransport använder tryckluft i början av systemet för att föra pulvret genom rören. Vid vakuumtransport sugs materialet in mot sitt mål. Om du behöver använda den positiva eller negativa transportmetoden beror på vilken typ av pulver som måste flyttas samt systemkraven, till exempel hur långt materialet måste transporteras.

Specialpulver, särskilda transportkrav

Det är även viktigt att komma ihåg att det finns ytterligare säkerhets- eller hygienkrav för vissa pulver. Vissa av dem är till exempel lättantändliga, och i sådana fall måste de relevanta komponenterna i det pneumatiska transportsystemet, som blåsmaskiner och kompressorer, ha rätt certifieringar som skyddar systemet mot explosion.

Dessutom måste pulver som används i vissa branscher, t.ex. livsmedels- och läkemedelssektorerna, uppfylla stränga hygien- och kvalitetsstandarder. Genom att se till att utrustningen är klass 0-certifierad kan du undvika oljeföroreningar.

Efterkylare och tillbehör 

I det här fallet måste ett transportsystem ha en efterkylare som garanterar att pulvret transporteras vid en helt säker temperaturer som inte överstiger 40 °C. Vissa kompressorer har integrerade efterkylare, medan andra inte har det, och då måste systemet ha en fristående variant.

Om du bestämmer dig för att använda en vattenkyld efterkylare kan det också vara nödvändigt att lägga till en kylare. Den sänker vattentemperaturen till en hanterbar och jämn nivå för att säkerställa att efterkylaren kan utföra sitt arbete.

Dessutom kan det behövas en vattenavskiljare eller tork som avlägsnar fukt från tryckluften, samt för att bibehålla kvaliteten på det transporterade pulvret.

Silofluidisering för pulver

Vid transport av pulver från en silo kan tryckluft även användas för den så kallade ”fluidiseringsprocessen”. Här sprutas luft med mycket lågt tryck in vid silons nedre sidoväggar. Det säkerställer att pulvret inte fastnar på silons sidor och gör det enklare att transportera, vilket minskar energikostnaderna. Även om fluidisering anses vara en typ av pneumatisk transport krävs vanligen ingen tillbehörsutrustning som efterkylare. Det finns dock några undantag. Om du hanterar ett livsmedelsrelaterat pulver kräver internationella kvalitetsstandarder att du kyler ner och avlägsnar fukt från luften, även vid sådana låga lufttryck.

Om du tycker att den här mängden alternativ, teknik och processer är förvirrande kan du kontakta oss med dina specifika behov så hjälper vi dig. 

Behöver du hjälp med att optimera ditt transportsystem för pulver?

Är du osäker på hur du byter ut ditt gamla tryckluftssystem mot ett nytt? Låt oss hjälpa dig. Rätt dimensionering av installationen är avgörande: Den hjälper dig inte bara att spara energikostnader, den förkortar också tiden för avlast och hjälper dig att undvika blockeringar. Att göra en korrekt dimensionering av installationen är svårt och kräver specifik programvara och kompetens. Vi kan hjälpa dig att hitta det optimala pneumatiska transportsystemet för pulvermaterial genom att erbjuda dig en kostnadsfri dimensionering.

Checklista för pulvertransport

  • Korrekt dimensionerad blåsmaskin eller kompressor
    • Klass 0-certifierad
    • Certifierad för drift med lättantändligt material
  • Efterkylare för kylning av luften
  • Vattenavskiljare eller tork för att avlägsna fukt