Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

De grundläggande principerna för pneumatisk transport

Vad är pneumatisk transport?

Pneumatisk transport är processen att använda tryckluft för att flytta bulkmaterial genom rörledningar från en punkt till en annan, till exempel från en lastbil till en silo eller inom en industrianläggning. Det låter ganska enkelt, men i själva verket är det inte riktigt så enkelt. Det finns olika pneumatiska transportsystem som använder olika lufttryck, och att välja rätt typ beror på det material som ska transporteras och på det avstånd som måste täckas. Att välja det perfekta pneumatiska transportsystemet har mycket stora fördelar för företag när det gäller investeringar och driftskostnader samt deras koldioxidavtryck. Lösningen som är rätt för en tillämpning kan vara mycket ineffektiv för en annan.  

Tillämpningar för pneumatisk transport

pneumatic conveying
Pneumatisk transport är ett brett begrepp som avser en rad olika tillämpningar. Andra villkor som används för att hänvisa till en typ av pneumatisk transport är bulklossning, lastbilstömning och silofluidisering. Bulklossning avser processen att lasta av bulkmaterial från en lastbil (lastbilstömning) eller ett tåg. Silofluidisering avser processen att blåsa luft in i en silo vid mycket lågt tryck. Materialet inuti börjar bete sig som en vätska, vilket gör det enklare att tömma silon

Vilka är de olika sätt på vilka material kan transporteras pneumatiskt?

Trycktransport

 

Trycktransport, som även kallas för positiv transport, är processen att använda tryckluft för att ”skjuta” ett bulkmaterial genom en rörledning. Till exempel tappas cement i en rörledning från en silo. Där, vid startpunkten för den pneumatiska transportprocessen, flyttas den genom rörledningen eller slangen (och även vissa böjningar) av en kompressor eller blåsmaskin. Den här kompressorn eller blåsmaskinen kan antingen vara stationär eller mobil. Den här metoden är särskilt bra för att täcka större avstånd.

 

Vakuumtransport

Vakuumtransport, som även kallas negativ transport, är processen att ”suga” in bulkmaterial med tryckluft genom en rörledning. I det här fallet är kompressorn eller blåsmaskinen placerad vid processens slutpunkt. En fördel är att det inte finns någon kontakt mellan det komprimerade och det material som transporteras, alltså ingen förorening. Dessutom utsätts inte produkten för den värme som alstras i luftkompressionsprocessen. Avståndet som kan täckas med den här metoden är dock begränsat.

De olika faserna av pneumatisk transport

dilute, dense, transitional, pneumatic conveying

En fas inom pneumatisk transport syftar på hur materialet rör sig genom rörledningarna. Det finns tre olika faser inom pneumatisk transport: tunn (A), tät (B) och transient (C).

 

Ta reda på mer om de olika faserna i pneumatisk transport.

Materialen har betydelse

Pneumatisk transport är utmärkt för att flytta bulkmaterial, men alla material är naturligtvis inte desamma. Genom att förstå kraven på det specifika material som du transporterar, kan du säkerställa kvaliteten på din produkt och processens effektivitet.