Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Sandtransportsystem

Sand är en av världens mest använda naturresurser. Det finns olika typer av det här viktiga materialet och dess användningsområden är till synes oändliga. Sand finns nästan överallt, från dess avgörande roll inom konstruktion till produktion av allt från papper och glas till datorchips och implantat.

Det innebär också att dessa olika typer av sand måste transporteras till och från otaliga produktionsanläggningar. Pneumatisk transport är en mycket mångsidig teknik för att åstadkomma detta på ett tillförlitligt och säkert sätt. 

Rätt pneumatiskt transportsystem för sand

sander, pneumatic conveying, materials

För vissa material är det mycket enkelt att avgöra vilken pneumatisk transportprocess och vilken teknik som är bäst. I fallet med sand är det dock lite svårare eftersom det finns så många olika typer av sand. Här beror det perfekta transportsystemet på vilken typ av sand som måste transporteras.

Sand kan transporteras med antingen trycktransport (positiv) eller vakuumtransport (negativ). För den tidigare används tryckluft i början av systemet för att trycka sanden genom rören. För den senare sugs den mot sitt mål. Typen av sand och systemkraven, till exempel hur långt den måste flyttas, avgör om positiv eller negativ transport är den bästa lösningen. Förutom den typ av trycköverföring du vill använda måste du även ta hänsyn till den fas i vilken sanden transporteras. Olika typer av sand kan transporteras med antingen tunn eller tät fas.

Ett tryckluftssystem i rätt storlek

Sandens partikelstorlek, bland annat, påverkar det luftflöde och det tryck som krävs för att effektivt transportera materialet. En korrekt dimensionerad luftkompressor eller blåsmaskin är en kompressor som ger exakt det flöde och det tryck som krävs för att effektivt transportera sanden. En blåsmaskin eller kompressor av fel storlek orsakar blockeringar, längre avlastningstider och förbrukar mer energi än nödvändigt. 

Fluidisering inuti sandsilor

Vid transport av sand från en silo används även tryckluft för den så kallade ”fluidiseringsprocessen” – en pneumatisk transporttillämpning som kräver ett mycket lågt lufttryck. Här sprutas luften in vid silons nedre sidoväggar. Det säkerställer att sanden inte fastnar på silons sidor och gör den enklare att transportera, vilket sänker energikostnaderna. Ett särskilt tryckluftssystem för fluidisering hjälper dig att uppnå en effektiv fluidiseringsprocess.

Med så många tekniker, processer och alternativ att välja mellan finns det ett optimalt sandtransportsystem för alla tillämpningar. Och om du har problem med att välja det som är bäst för dig kontaktar du oss med dina specifika behov så hjälper vi dig. 

Behöver du hjälp med att optimera ditt sandtransportsystem?

Är du osäker på hur du byter ut ditt gamla tryckluftssystem mot ett nytt? Låt oss hjälpa dig. Rätt dimensionering av installationen är avgörande: Den hjälper dig inte bara att spara energikostnader, den förkortar också tiden för avlast och hjälper dig att undvika blockeringar. Att göra en korrekt dimensionering av installationen är svårt och kräver specifik programvara och kompetens. Vi kan hjälpa dig att hitta det optimala pneumatiska transportsystemet för pulvermaterial genom att erbjuda dig en kostnadsfri dimensionering.