Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Transportsystem för socker

Transport av socker utgör ständigt logistiska utmaningar. Tidigare har många företag använt mekaniska transportsystem för att göra detta. Men på grund av säkerhetsfrågor och stora olyckor historiskt, är pneumatiska transportsystem nu allt populärare som ett säkert alternativ som erbjuder många fördelar. 

Varför är socker en potentiell fara? Även om det kanske bara är en söt njutning för konsumenter, är det för producenter och förädlare ett lättantändligt material, som måste flyttas med stor omsorg. För att göra det effektivt behöver du ett transportsystem för socker som du alltid kan lita på. 

Effektiv sockertransport

sugar, pneumatic conveying material

Pneumatiska transportsystem är den perfekta lösningen för säker och tillförlitlig förflyttning av socker. Pneumatisk transport är en process där tryckluft används för att flytta bulkmaterial genom rörledningar eller slangar från punkt A till punkt B. Med rätt system är det ett mycket effektivt sätt att täcka avstånd från några till hundratals meter eftersom det hjälper dig att undvika blockeringar, höga elräkningar och minska lastnings- och avlastningstider till ett minimum. En blåsmaskin eller kompressor av rätt storlek är avgörande för att uppnå en effektiv transportprocess.

Säkerhet och kvalitet 

Effektiviteten är bara en del av ekvationen. Säkerheten är minst lika viktig. Raffinerat socker kan skapa en explosiv miljö. Det är därför tillsynsmyndigheter i olika länder har placerat anläggningar för sockertillverkning och -raffinering i högriskkategorin. Eftersom det är lättantändligt måste det hanteras varsamt och i en kontrollerad miljö.

Antändningsrisker

När du väljer det transportsystem för socker som är rätt för dig ska du se till att all relevant utrustning, t.ex. blåsmaskiner och kompressorer, har rätt certifieringar för att säkerställa att systemet skyddas mot explosion.

Utöver en certifierad blåsmaskin eller kompressor kan du också behöva en efterkylare, vilket säkerställer att sockret transporteras vid en helt säker temperatur. Rätt lufttemperatur för sockertransport beror på några olika faktorer, men i de flesta fall får lufttemperaturen inte överstiga 40 °C. Vissa kompressorer har integrerade efterkylare medan andra inte har det, och då behöver du en fristående modell.

Om du bestämmer dig för att använda en vattenkyld efterkylare kan det också vara nödvändigt att lägga till en kylare. Den sänker vattentemperaturen till en hanterbar och jämn nivå för att säkerställa att efterkylaren kan utföra sitt arbete.

Bevara sockrets kvalitet under transporten

Som livsmedel omfattas socker av stränga hygienbestämmelser och du måste se till att transportutrustningen som du investerar i uppfyller dessa standarder. Utöver de ovannämnda efterkylarna bör du även överväga en vattenavskiljare som avlägsnar fukt från tryckluften. Det bör hjälpa till att bibehålla sockrets kvalitet när det transporteras från en plats till en annan. Eftersom sockret rör sig genom en sluten rörledning skyddas det optimalt från föroreningar.

När socker transporteras kommer tryckluften i direkt kontakt med materialet. För att behålla kvaliteten på det socker du transporterar är det också viktigt att endast använda oljefria blåsmaskiner, kompressorer och annan utrustning för att säkerställa att det inte finns någon oljeförorening. Därför är det inte tillräckligt att nöja sig med ”tekniskt oljefria” produkter eller blåsmaskiner eller kompressorer där oljan måste filtreras bort. Klass 0-certifierad utrustning ser till att du får högsta möjliga luftrenhet.

Fluidisering i sockersilor

När du transporterar socker från en silo kan du även använda tryckluft för den så kallade ”fluidiseringsprocessen”. Här sprutas luft med mycket lågt tryck in vid silons nedre sidoväggar. Det säkerställer att sockret inte fastnar på silons sidor och gör det enklare att transportera, vilket minskar energikostnaderna. Även om fluidisering anses vara en typ av pneumatisk transport krävs endast ett mycket lågt tryck. Ju lägre tryck, desto lägre värme i luften. Det är därför du ofta inte behöver någon tillbehörsutrustning (t.ex. en efterkylare och vattenavskiljare eller tork) för ditt fluidiseringstryckluftssystem. Men eftersom du hanterar ett material som används för livsmedelsproduktion har internationella kvalitetsstandarder satt vissa normer som kräver att du kyler och avlägsnar fukt från tryckluften, även när du använder ett mycket lågt tryck för att fluidisera materialet.

Behöver du hjälp med att optimera ditt transportsystem för socker?

Är du osäker på hur du byter ut ditt gamla tryckluftssystem mot ett nytt? Låt oss hjälpa dig. Rätt dimensionering av installationen är avgörande: Den hjälper dig inte bara att spara energikostnader, den förkortar också tiden för avlast och hjälper dig att undvika blockeringar. Att göra en korrekt dimensionering av installationen är svårt och kräver specifik programvara och kompetens. Vi kan hjälpa dig att hitta det optimala pneumatiska transportsystemet för pulvermaterial genom att erbjuda dig en kostnadsfri dimensionering.

Checklista för sockertransport

  • Korrekt dimensionerad blåsmaskin eller kompressor
    • Klass 0-certifierad
    • Certifierad för drift med lättantändligt material
  • Efterkylare för kylning av luften
  • Vattenavskiljare eller tork för att avlägsna fukt från luften

Hämta